Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові та міжкультурні комунікації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод латерального "поперечного мислення" (Е. де Боно)

Едвард де Боно, психолог і дослідник механізмів мислення і творчості, розробив широко застосовується на практиці систему розвитку навичок розумової діяльності. Боно кинув своєрідний виклик усталеній західної моделі мислення.

На думку дослідника, більшість людей мислять неефективно і роблять типові помилки мислення. По-перше, у більшості відсутня навик упорядкування своїх думок. По-друге, розум "полохливий": він відсікає все нове і незвичне. В результаті більшість чудових можливостей губляться. По-третє, багато в чому наше сприйняття світу визначає хід наших думок. Логічні побудови розгортаються в рамках, створених сприйняттям, отже, через помилки сприйняття виникають помилки мислення. Крім того, більшість спочатку робить висновок, а потім підганяє під пего обставини. У сучасному світі, в інформаційному суспільстві далеко не завжди працюють старі способи і моделі дії.

Всупереч поширеній "вертикальному" мисленню шаблонами, на думку Боно, слід частіше вдаватися "латерального", поперечному мисленню. "Латеральний" означає "обхідний", "непрямий". Боно вважає, що творчому, нешаблонного мислення може навчитися кожна людина. Крім того, при традиційному мисленні логіка управляє розумом, а при латеральному вона його "обслуговує". Однак буденне, реактивне мислення зовсім не так марно: воно буває необхідно в безлічі стандартних побутових ситуацій, котрі мають потреби в нескінченному поліпшенні або креативний підхід, де людина діє автоматично і досягає поставленої мети. Якщо ж ставити перед собою стратегічні завдання, то доведеться вчитися мислити стратегічно і творчо.

Для розвитку латерального мислення Боно дає наступні рекомендації:

 • 1) головне - сформулювати пануючу шаблонну ідею;
 • 2) спробувати довести ідею до абсурду, максимально її перекрутити;
 • 3) звільнитися від тиску шаблону, шукати нові підходи, застосовувати знання і моделі з інших областей, якщо виникають осяяння - використовувати їх.

Едвард де Боно розробив "метод шести капелюхів" - шість режимів мислення, який, на його думку, допомагає уникнути плутанини в голові і розкласти по поличках весь процес мислення. Капелюхи - це якісь умовні образи. Даний метод дозволяє найбільш яскраво і чітко уявити мету і способи її досягнення.

Метод з успіхом застосовується як для вирішення індивідуальних завдань, так і для командної роботи. При традиційному підході в процесі вирішення тієї чи іншої задачі в голові людини співіснують одночасно факти, емоції, сумніви, творчі та нестандартні ідеї, думки про необхідність складання чіткого алгоритму дій. І, як правило, людина намагається працювати з усім цим одночасно. Через відсутність системності дуже багато ідей так ніколи і не бувають реалізовані.

Отже, Е. де Боно пропонує шість режимів мислення, співвідносячи їх з капелюхами різних кольорів. Міняти капелюхи - міняти ролі, позиції, погляди на завдання. Однак, перебуваючи в тому чи іншому режимі мислення, ви маєте право дивитися на речі тільки з певної позиції.

 • 1. Білий капелюх - безпристрасний огляд фактів.
 • 2. Червона капелюх - емоції.
 • 3. Чорний капелюх - негативні очікування, ризики.
 • 4. Жовтий капелюх - позитивні очікування.
 • 5. Зелений капелюх - творчі рішення.
 • 6. Синій капелюх - чітке планування і напрям думки куди потрібно.

"Одягаючи білий капелюх", ви повинні розуміти, що не можете давати волю емоціям, і мислити тільки фактологічності. В "червоному капелюсі" ви зобов'язані забути про факти і повноцінно, масштабно дати волю різноманітним емоціям і т.д. У підсумку, побувавши в кожному з режимів мислення, ви отримуєте всебічний, об'ємний погляд на поставлену задачу і найбільш чітко уявляєте всі кроки.

 
<<   ЗМІСТ   >>