Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові комунікації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ

В результаті вивчення цієї глави студенти повинні:

знати

  • • історію становлення ділової переписки;
  • • специфіку ділового листа як форми комунікації;
  • • структуру ділового листа і правила оформлення ділових листів;
  • • специфіку і правила ділового листування по електронній пошті;

вміти

  • • правильно оформити діловий лист;
  • • розкрити основні положення змісту резюме; володіти
  • • стилем і мовою ділового листування, її етичними і етикетних норм.

Ділове листування - найважливіша форма ділової комунікації, а також найбільш часто вживається група документів в письмовому діловому спілкуванні. Вона використовується для оперативного інформаційного обміну між організаціями, фірмами і т.д. Листування відрізняє широке видове різноманіття - від мають нормативний характер листів і телеграм державних органів до звернень громадян та типових заявок. Ділове листування має безпосереднє відношення нс тільки до діловодства, а й до всього процесу управління бізнесом. По тому, як ведеться ділове листування, яке ставлення до неї в організації, можна судити про її ефективності. Якість ділового листування має пряме відношення також до іміджу організації. Грамотне ставлення до діловим листам, їх кваліфіковане складання та оформлення створюють привабливий образ організації не тільки для актуальних, але і для потенційних партнерів. Крім цього добре поставлена ділове листування сприяє ефективному управлінню організацією. Широке поширення сьогодні отримала листування за допомогою електронної пошти. Її системи розширили і інтенсифікували письмове спілкування. В результаті оперативності збільшується комфортність і привабливість ділового листування. Тому електронна пошта розглядається сьогодні як вельми перспективна письмова комунікація. Таким чином, грамотна, добре налагоджена ділове листування є найважливішим компонентом сучасного менеджменту і всієї діяльності організації.

З історії становлення ділової переписки

Ділове листування є також найважливішою формою вербальної ділової комунікації. Разом з тим це й надзвичайно глибока її форма. З самого виникнення писемності ділове листування починає займати провідне місце в різних сферах життя суспільства і людини. Форми, носії і стилі ділового листа при цьому були найрізноманітніші: глиняні таблички, берестяні грамоти, листи на пергаменті. Таким чином, вже в ті далекі від нас часи існували ділові листи, за допомогою яких людина здійснював обмін інформацією, робив пропозиції, вів переговори , оголошував про свої наміри і т.п. При цьому мовні формули, види, різновиди офіційної кореспонденції, формуляри, способи оформлення і роботи з нею створювалися і шліфувалися століттями. Досить сказати, що багато видів листів мають тисячолітню історію.

На Русі перші види ділового листування, перші документи з'являються після введення в X ст. писемності. Прикладами перших письмових документів були тексти договорів руських з греками. В XI ст. з'являється перший звід законів Київської Русі "Руська Правда" - оригінальний пам'ятник писемності. З XV ст. зведення про те, хто писав текст, стає нормою, а з XVII-XVIII ст. - Обов'язковим реквізитом ділового листа. Різноманітне і широке діловодство допетрівською Русі зажадало вироблення єдиних підходів до оформлення та обробки документів. Поступово лексика ділової мови стає все більш спеціалізованої і віддаляється від розмовної, живої мови. У неї проникає велика кількість іноземних термінів і слів (акт, балотуватися, апеляція тощо).

На початку XVIII в. в Росії почали видаватися збірники зразків документів, звані "письмовник". Ранні листовники були своєрідними підручними збірниками, "азбуками-прописами" для переписувачів. Вони містили зразки побудови документів за певною схемою, шаблонні набори фраз і виразів, що були невід'ємною частиною формулярного етикету і відбивали офіційні відносини. Інший вид ранніх пісьмовников - "тітуляр- ники", що містили відомості про те, як записувати повний царський титул. При цьому вимоги до почерку були досить високі. Почерк повинен був бути чітким і красивим. Навіть колір паперу автори листовники радили вибирати обережно, щоб не наражатися на докору в нестачі смаку. Листи відправляли в конвертах, а конверти запечатуй облатками або сургучем: першим запечатувала тільки записки і рідко листи, все інше сургучем. Облатки були різнокольорові, тоді як сургуч здебільшого червоний. Людина, що знаходиться в жалобі, запечатував лист тільки чорним сургучем.

У XIX ст. в Росії починають активно формуватися функціональні різновиди літературної мови - стилі, в тому числі стиль ділового листа. Документи службового листування отримали в цей час широке розповсюдження і в кількісному відношенні значно перевершили інші типи ділових текстів.

У XX ст. уніфікація документів приймає повсюдний характер. Були розроблені нові правила ведення службової документації. Так, в 1918 р в Росії була введена єдина форма бланків ділового листа, в 1920-і рр. почалася робота зі створення його нових стандартів, з'являються трафаретні тексти ділового листа. Нову епоху в процесі стандартизації ділової переписки відкрила машинна обробка та комп'ютеризація діловодства.

Диференціація суспільного життя, розвиток науки і техніки зумовлюють дедалі більшу уніфікацію і стандартизацію документів, з одного боку, і тенденцію до спрощення, очищенню від застарілих канцелярських штампів і кліше мови ділових листів, з іншого боку. Необхідність чіткого регулювання відносин між людьми, установами та країнами зажадало введення різнорідних письмових свідчень, актів, документів, в яких поступово сформувалися і утвердилися риси сучасного офіційно-ділового стилю службового листування.

У наш час, незважаючи на наявність сучасних форм зв'язку (електронної пошти, супутникового і стільникового зв'язку), які, безсумнівно, збільшують швидкість передачі інформації, її обробки та інтерпретації, роль ділового листування, ділового листа, що відправляється поштою, не знижується. За документ діловий лист і сьогодні є надійним і доступним носієм інформації. При цьому важливими є також естетичний і психологічний фактори, пов'язані з написанням і оформленням листа. Таким чином, ділове листування - це дуже важлива і перспективна частина ділової комунікації, технічною базою якої сьогодні є комп'ютеризація всього комунікативного процесу.

 
<<   ЗМІСТ   >>