Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Проектування логістичних систем

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТОВАНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

В результаті освоєння даної теми студент повинен:

знати

 • • принципи оцінки ефективності просування матеріального потоку;
 • • фірмову ланцюг (піраміду) повної вартості;
 • • показники і варіанти оцінки ефективності проектованих логістичних систем;

вміти

 • • визначати оптимальний матеріальний потік в чистої монополії і в конкуренції;
 • • визначати точку беззбитковості для підприємств логістичної системи;
 • • проводити розрахунок ризику шляхом визначення ймовірності отримання потоку готівки (капітальних вкладень);

володіти

• методами оцінки інвестицій і ризиків при проектуванні логістичних систем.

Показники і варіанти оцінки ефективності проектованих логістичних систем

В області логістики теоретичні та методологічні досягнення дуже важливі, а пошук головних принципів оцінки ефективності просування матеріального потоку є вельми важливим завданням.

Американські економісти вважають, що поки не існує універсальної моделі оцінки ефективності логістичної системи, здатної враховувати всі змінні, всі ситуації і всі можливі сценарії. Проте один критерій, який може пов'язати всю логістичну систему з урахуванням всіх змінних, ситуацій і сценаріїв, існує - це прибуток. Якщо побудувати ланцюжок просування матеріального потоку, то в ній будуть брати участь ті фірми, які будуть отримувати прибуток. Ці фірми створюються не по вольовому рішенню, їх створення викликано економічною ситуацією.

Наприклад, якщо споживачам вигідно отримувати продукцію за прямими поставками, то ніхто і ніколи не зможе створити складського господарства (немає економічних умов). Однак якщо споживачі будуть зацікавлені в отриманні продукції через склад, то виникнуть нові економічні умови і створяться умови створення складського господарства. Головним в цьому випадку буде те, що підрозділи зможуть отримати прибуток. Фірмова ланцюг (піраміда) повної вартості наведена на рис. 8.1.

Як визначається прибуток? Вона залишається у фірми від реалізації матеріального потоку після вирахування сукупних витрат, пов'язаних з ним, тобто

Загальний прибуток = Сукупний дохід (виручка) - Сукупні витрати.

Почнемо аналіз загального прибутку (П) з витратної частини . До неї відносяться постійні, змінні, загальні (валові) витрати і граничні витрати.

Дамо визначення і аналіз цих витрат.

Постійні витрати (Спост) - витрати, які не змінюються в залежності від зміни рівня матеріального потоку в короткостроковому періоді. Прикладом постійних витрат може бути заробітна плата службовця, розмір якої обговорюється при підписанні контракту на певний період часу.

Змінні витрати (Поцупив) - витрати, які змінюються в залежності від зміни рівня матеріального потоку в короткостроковому періоді. Прикладом можуть служити витрати на сировину, електроенергію. Як очевидно з гр. 3 табл. 8.1, вони ростуть у міру збільшення матеріального потоку.

Фірмова ланцюг (піраміда) повної вартості

Мал. 8.1. Фірмова ланцюг (піраміда) повної вартості

Загальні ( валові ) витрати ( ) - це сума постійних і змінних витрат.

Розрахунок середніх витрат відносно простий. Витрати визначаються за допомогою ділення постійних ( ), змінних ( ) і загальних витрат ( ) на рівень матеріального потоку (О):

Граничні витрати (МC) - це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї одиниці матеріального потоку:

де - зміна загальних (валових) витрат; - зміна обсягу матеріального потоку.

Для розрахунку граничних витрат нам будуть потрібні загальні (валові) витрати до моменту виробництва цієї самої еди-

ниці і дані про загальні витрати після її виробництва. Таким чином, згідно з даними табл. 8.1 загальні (валові) витрати для четвертої ум. ден. од. матеріального потоку рівні 800 ум. ден. од., для п'ятої - 940 ум. ден. од., зміна обсягу матеріального потоку дорівнює 1 ум. ден. од., тоді

У табл. 8.1. ці витрати наведені в гр. 5.

Таблиця 8.1. Приклад постійних, змінних, загальних, середніх і граничних витрат (умовні дані)

Матеріалопотоком О, ум. од.

Витрати, ум. ден. од.

постійні Спост

змінні Поцупив

загальні Соб

граничні МС

середні змінні аспера

середні постійні АС пост

середні загальні асобі

1

2

3

4

5

6

7

8

0

200

0

200

-

-

-

-

1

200

180

380

180

180

200

380

2

200

340

540

160

170

100

270

3

200

480

680

140

160

66,66

226,6

4

200

600

800

120

150

50,0

200,0

5

200

740

940

140

148

40,0

188,0

6

200

900

1100

160

150

33,3

183,3

7

200

1080

1280

180

154,4

28,6

183,0

8

200

1300

1500

220

162,5

25,0

187,5

9

200

1560

1760

260

173,3

22,22

195,5

10

200

1860

2060

300

186,0

20,0

206

Графічне зображення середніх витрат показано на рис. 8.2 - змінні витрати на одиницю продукції до певного періоду зменшуються, а потім зростають. Така поведінка змінних витрат обумовлюється законом спадної віддачі. Цей закон стверджує, що починаючи з певного моменту, послідовне приєднання одиниць змінного продукту (наприклад, праці) до незмінного фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає зменшує додатковий або граничний продукт в розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу: числовий приклад представлений в табл. 8.2, графічне зображення - на рис. 8.3.

У розрахунках становить інтерес зв'язок граничних витрат із середніми загальними і змінними витратами.

Криві середніх витрат

Мал. 8.2. Криві середніх витрат

Таблиця 8.2. Закон спадної віддачі

Вкладення змінних ресурсів праці (автомобілі)

Загальний обсяг матеріального потоку, ум. од.

W np - Гранична продуктивність автомобіля, ум. од.

Wср = Середня продуктивність автомобіля, ум. од.

1

2

3

4

0

0

-

1

20

20

зростаюча

20,0

2

50

30

гранична віддача

25,0

3

74

24

24,6

4

94

20

23,5

5

110

16

Спадна гранична віддача

22,0

6

120

10

20,0

7

126

6

18,0

8

126

0

негативна

15,7

9

124

-2

гранична віддача

13,7

Закон спадної віддачі

Мал. 8.3. Закон спадної віддачі:

а - загальний обсяг матеріального потоку; б - гранична і середня продуктивність

Залежність граничних витрат від середніх загальних і середніх змінних витрат наведена на рис. 8.4. Крива граничних витрат перетинає криву середніх змінних витрат (точка А) і криву загальних витрат (точка В). Це не простий збіг, а результат співвідношення, яке можна назвати правилом граничних і середніх. Суть цього правила полягає в тому, що граничні витрати повинні дорівнювати середнім витратам, які досягли свого мінімуму. З цього випливає: якщо граничні витрати менше середніх (загальних або змінних), то криві цих витрат повинні йти вниз (див. Рис. 8.4); якщо ж граничні витрати вище середніх (загальних або змінних), то крива цих витрат повинна йти вгору. Це в свою чергу передбачає, що крива граничних витрат перетинає криві середніх витрат (загальних і змінних) в точках їх мінімумів (див. Табл. 8.1).

Залежність граничних витрат від середніх загальних і середніх змінних витрат

Мал. 8.4. Залежність граничних витрат від середніх загальних і середніх змінних витрат

Знаючи витрати, можна визначити оптимальний обсяг матеріального потоку або оптимальний радіус дії регіонального складу під час перевезення продукції споживачам при мінімальних витратах (див. Табл. 8.1).

Ми розглянули витратну частину при отриманні прибутку.

Розглянемо дохідну частину прибутку тобто частина, яка має доходи, які отримує фірма для покриття видаткової частини.

Проаналізуємо які стосуються цієї частини доходи і показники: валовий дохід (виручка), середній валовий дохід і граничний дохід.

Валовий дохід ( виручка ) фірми - загальна кількість коштів, отриманих від реалізації будь-якого обсягу матеріального потоку:

При розрахунку середнього валового доходу мета полягає у визначенні середнього розміру доходу від кожної одиниці матеріального потоку:

Граничний дохід - це доповнення до сукупного доходу від продажу ще однієї одиниці матеріального потоку.

Визначити його можна в такий спосіб. Наприклад, сукупний дохід від реалізації 5 ум. од. матеріального потоку дорівнює 940 ум. ден. од., а від реалізації 6 ум. од. - 1100 ум. ден. од. У цьому випадку граничний дохід від продажу 6 ум. од. матеріального потоку дорівнює 160 ум. ден. од., тобто 1100 - 940.

Знаючи дохідну і витратну частини, можна робити оцінку ефективності роботи логістичної системи. В економічній теорії існують два варіанти оцінки .

 • 1. Принцип зіставлення валового доходу Дх з валовими витратами Соб.
 • 2. Принцип зіставлення граничного доходу MR з граничними витратами МС.

Перший варіант. Зіставленням валового доходу Дх з валовими витратами Соб можна підрахувати максимальний прибуток Птах за формулою

Пmax = Дх _ Соб.

Крім того, використовуючи цей принцип, можна дізнатися, за яких мінімальних збитки логістична фірма може працювати, а за яких збитки їй необхідно закриватися.

приклад

Припустимо, що складська фірма працює в умовах чистої конкуренції. На ринку ціни за одиницю матеріального потоку (умовно) можуть становити 130,90 і 80 ум. ден. од. (Витрати наведені в габл. 8.3).

Необхідно з'ясувати наступне.

При якому обсязі матеріального потоку фірма отримає максимальний прибуток?

В якому випадку фірма може продовжити роботу, вишукуючи можливості усунення збитків?

В якому випадку необхідно закривати фірму?

Зіставлення валового доходу з валовими витратами см. В табл. 8.3.

Фірма може брати участь в логістичному ланцюжку за умови, що ціна логістичних послуг становила 130 ум. ден. од., а обсяг матеріального потоку повинен скласти 9 ум. од. (Див. Табл. 8.3). У цьому випадку ми маємо найбільший прибуток.

Якщо ціна складе 90 ум. ден. од., то фірма може брати участь в логістичному ланцюжку, так як повністю покриваються постійні витрати і частково - змінні. При цьому мінімальний збиток фірма понесе за умови здійснення матеріального потоку, рівного 7 ум. од. (-20, Ум. Ден. Од., Див. Табл. 8.3).

При ціні 70 ум. ден. од. необхідно закривати фірму, так як при будь-яких умовах здійснення матеріального потоку валові доходи не покривають валові витрати.

Таблиця 8.3. Приклад зіставлення валового доходу з валовими витратами фірми

Матеріальний потік, ум. од.

Валовий дохід при різних цінах, ум. ден. од.

Витрати, ум. ден. од.

Прибуток (+) і збитки (-) при різних цінах, ум. ден. од.

130 ум. ден. од.

90 ум. ден. од.

70 ум. ден. од.

сукупні постійні

сукупні змінні

валові

130 ум. ден. од.

90 ум. ден. од.

70 ум. ден. од.

0

0

0

0

100

0

100

-100

-100

-100

1

130

90

70

100

90

190

-60

-100

-120

2

260

180

140

100

180

280

-20

-100

-140

3

390

270

210

100

250

350

+40

-80

-140

4

520

360

280

100

310

410

+110

-50

-130

5

650

450

350

100

380

480

+170

-30

-130

6

780

540

420

100

460

570

+210

-30

-150

7

910

630

490

100

550

650

+260

-20

-160

8

1040

720

560

100

660

760

+280

-40

-200

9

1170

810

630

100

780

880

+290

-70

-250

10

1300

900

700

100

940

1040

+260

-140

-340

11

1430

990

770

100

1090

1190

+240

-200

-420

Другий варіант (зіставлення граничного доходу і граничних витрат). Цей принцип застосовується в тому випадку, коли динаміка середніх валових витрат, яка характеризує стан на ринку, не завжди визначає точку оптимального обсягу матеріального потоку.

Тому, знаючи граничний дохід і граничні витрати, можна визначити точку рівноваги фірми (рис. 8.5, точка А).

Умови рівноваги фірми можна сформулювати наступним чином: граничні витрати дорівнюють граничному доходу або ціною, тобто

Співвідношення граничних витрат і граничного доходу - це свого роду сигнальна система, яка інформує підприємця про те, чи досягнуто оптимум матеріального потоку або чи можна очікувати подальшого зростання прибутку.

Обсяг матеріального потоку: МС - граничні витрати; MR - граничний дохід

Мал. 8.5. Обсяг матеріального потоку: МС - граничні витрати; MR - граничний дохід

Таблиця 8.4. Зіставлення граничного доходу з граничними витратами

Матеріальний потік, ум. од.

Граничний дохід при різній ціні, ум. ден. од.

Витрати, ум. ден. од.

Прибуток (+) і збитки (-) при різній ціні, ум. ден. од.

130 ум. ден. од.

90 ум. ден. од.

70 ум. ден. од.

граничні

валові

середні валові

130 ум. ден. од.

90 ум. ден. од.

70 ум. ден. од.

0

130

90

70

100

0

-

-

-

1

130

90

70

90

190

190

-60

2

130

90

70

90

280

140

-

-

-

3

130

90

70

70

350

116,6

-

-

-

4

130

90

70

60

410

102,5

-

-

-

5

130

90

70

70

480

96,0

-170

-30

-130

6

130

90

70

90

570

95,0

-30

7

130

90

70

80

650

92,8

+260

-20

-160

8

130

90

70

110

760

95,0

9

130

90

70

120

880

97,7

+290

-70

-340

10

130

90

70

160

1040

104,0

+260

-140

-420

Використовуючи цей метод, проведемо розрахунок, результати якого представимо в табл. 8.4. Вихідні дані візьмемо з умови прикладу табл. 8.3. Висновки отримаємо ті ж: для здійснення матеріального потоку при ціні 130 ум. ден. од. необхідно 9 ум. од .; в цьому випадку ми отримуємо максіальную прибуток +290 (див. табл. 8.4), а при ціні 90 ум. ден. од. - -7 Ум. ден. од. (При мінімальних збитки -20 ум. Ден. Од.); ціна 70 ум. ден. од. не може бути використана, так як фірма зазнає збитків по всіх варіантах.

Необхідно також враховувати, в яку конкуренцію працює логістична фірма: в чистій (досконалої) конкуренції або монополії. В умовах чистої (досконалої) конкуренції можуть виникнути три ринкові ситуації (рис. 8.6).

 • 1. Фірма отримує квазиренту, тобто прибуток, що перевищує нормальний рівень.
 • 2. Фірма несе збитки, або йде, або відбувається реорганізація.
 • 3. Фірма отримує нормальний прибуток.

Керівники фірми виберуть ситуацію 1, так як в цьому випадку вона має максимальний прибуток.

В умовах монополії прибуток визначається за схемами, які наведені на рис. 8.7 і 8.8.

У точці А (див. Рис. 8.7) перетинаються криві граничних витрат фірми, з цієї точки відновлюємо перпендикуляр до кривої попиту - точка С. З цієї точки проводимо горизонтальну лінію до перетину з віссю Р (точка D ). Це і є оптимальна ціна чистого монополіста. Щоб визначити прибуток, необхідно з точки В (перетин кривої середніх валових витрат і перпендикуляра) провести горизонтальну лінію до осі Р (точка Е ). Прямокутник CBED і є прибуток чистого монополіста. Якщо опустити перпендикуляр на лінію, що визначає кількість продукції, що випускається, отримаємо оптимальний обсяг матеріального потоку фірми.

Використовуємо графік, який показує залежність між кривими попиту, граничного і валового доходу (див. Рис. 8.8). Крива граничного доходу лежить нижче кривої попиту, так як граничний дохід пов'язаний з валовим доходом. Якщо валовий дохід зростає, граничний дохід є позитивною величиною; коли валовий дохід досягає максимуму, граничний дохід дорівнює нулю. Тоді валовий дохід зменшується, а граничний дохід стає негативним. Таким чином, монополіст буде максимізувати прибуток на еластичному відрізку кривої попиту на користь певної ціни на кількість продукції.

Яку комбінацію вибере чистий монополіст? Вибір залежить не тільки від попиту і граничного доходу, але також і від витрат.

Три ринкові ситуації організації матеріального потоку в чистій конкуренції

Мал. 8.6. Три ринкові ситуації організації матеріального потоку в чистій конкуренції

Визначення прибутку фірмою в умовах монополії

Мал. 8.7. Визначення прибутку фірмою в умовах монополії

Криві попиту, граничного і валового доходу

Мал. 8.8. Криві попиту, граничного і валового доходу

 
<<   ЗМІСТ   >>