Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Проектування логістичних систем

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Життєвий цикл проекту

Щоб показати природу роботи над проектом, необхідно описати його життєвий цикл, сенс якого цілком зрозумілий. Він має свій початок і своє завершення, а також періоди зростання, стабільності і спаду. У найпростішому випадку життєвий цикл проекту включає в себе початковий, проміжний і заключний етапи (рис. 2.2).

Початковий етап - це техніко-економічне обґрунтування проекту, в процесі якого формується його ідея, визначаються цілі та завдання, встановлюються конкретні терміни реалізації проекту, складається первинна кошторис витрат, після чого проект затверджується.

Проміжний етап пов'язаний зі збором вихідних даних і розробкою докладного плану робіт.

Заключний етап - це проведення його економічної оцінки і впровадження розробок на практиці.

Етапи життєвого циклу проекту

Мал. 2.2. Етапи життєвого циклу проекту

У міру проходження етапів життєвого циклу проекту змінюються і пріоритети, які впливають на його стан в межах відведених йому рамок, обмежених у свою чергу трьома "вимірами" - термінами, витратами і реалізацією. На першому етапі використовуються проектні вимірювання. Однак на другому етапі вони можуть варіюватися під впливом різних факторів, наприклад внаслідок вимоги підвищити якість або збільшити обсяг робіт. А це в свою чергу призведе до зміни як терміну реалізації проекту, так і витрат на нього. На третьому, заключному, етапі велику роль відіграють економічна оцінка і терміни впровадження проекту.

Логістичний проект включає наступні складові, які є його життєвим циклом і фундаментом: мета логістичного проекту, планування та його виконання, реалізація проекту і його досягнення, перевірка відповідності результатів вихідним цілям і задачам, завершення проекту.

Етапи життєвого циклу визначають представлений нижче приблизний алгоритм проектування .

 • 1. Чітко уявляти мету і завдання логістичного проекту.
 • 2. Сформулювати концепцію логістичного проекту і спланувати дії для його виконання.
 • 3. Дотримуватися терміни проектування проекту.
 • 4. Якісно спланувати проект, не перевищуючи запланованих коштів.

Реалізація проекту і досягнення його цілей

Успішне логістичне проектування залежить від майстерного керівництва, дій команди виконавців, а також від пильної уваги учасників роботи до різних деталей проекту. Причому воно буде раціональним і доцільним тільки тоді, коли потрібні для цього кошти, трудові та матеріальні ресурси, а також економічні дослідження використовуються відповідно як з поставленим логістичної завданням, так і з загальними інтересами бізнесу. Успіх проекту багато в чому залежить від того, наскільки ясно менеджери- логісти представляють, чого хочуть досягти.

При складанні проекту слід базуватися на його описі, в якому менеджери-логісти повинні поставити перед собою питання і відповідно дати на них відповіді. Приблизний алгоритм такого опису дано в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Приблизний алгоритм опису проекту

№ п / п

питання

відповідь

1

Навіщо вам потрібен проект?

Необхідно чітко сформулювати причини, за якими необхідно створювати логістичний проект, які недоліки ви усунете по завершенню проекту

2

Що ви отримаєте в результаті виконання проекту?

Вказати, який ви хочете отримати кінцевий результат

3

Чи отримаєте ви (чи потрібно отримати) ще якісь результати?

Відповівши на перше питання, ви визначилися, яких результатів збираєтеся добитися. Однак ви можете планувати і рішення інших проблем. Слід вказати, які саме

4

Які завдання спеціально виведені за рамки проекту?

Слід виключити з обсягу робіт деякі операції і проміжні результати, які можуть бути отримані в ході виконання проекту

5

Чи є в проекті будь-які упущення, не збігається чи він у чомусь з іншими проектами, чи можливий перегляд рамок проекту?

Упущення, збіги і інші аспекти, які можуть виникнути в процесі проектування, необхідно враховувати і, при необхідності, переглядати рамки проекту

6

З яких припущень (якщо вони є) ви виходите?

Необхідно враховувати всі припущення, які виникають в ході проектування логістичної системи

7

Чи можлива поява серйозних проблем?

Складнощі виникають завжди. Тому складіть можливий перелік проблем, які можуть виникнути під час проектування

8

Чи існують якісь особливі умови, які диктуються замовником або обставинами?

Зазвичай замовник встановлює термін завершення проекту і обумовлює вартість логістичного проекту. Дані умови необхідно враховувати

Дата завершення

виконавець

погоджено

При виконанні логістичних проектів важливо не тільки знати, що необхідно робити, але і розуміти, навіщо це потрібно. Наприклад, якщо завдання проекту - організувати поставку продукції споживачам "точно в строк" (в певний день, годину) і в певній кількості, то на питання "навіщо?" слід відповісти приблизно так: щоб збільшити виручку, оскільки в даному випадку має зрости кількість споживачів (і, отже, обсяги поставок), і зайняти певний сегмент ринку.

Всі причини, згідно з якими робляться ті чи інші дії, на підприємствах зазвичай викладені в офіційному документі, іменованому бізнес-кейсом, або комерційною пропозицією. Але як би не називався цей документ, головне в ньому - стислий опис (зазвичай досить одного абзацу або пропозиції) причин, за якими потрібно виконувати проект.

Ось кілька прикладів простого і ясного визначення того, навіщо ви вживаєте певні дії:

 • • щоб збільшити виручку складського підприємства на 15%;
 • • щоб розширити обслуговуючий логістичний сегмент на 10%;
 • • щоб ефективно використовувати транспорт при доставці продукції споживачам;
 • • щоб скоротити запаси продукції у споживачів на 20%.

Відповідь на питання "навіщо?" повинен бути точним, проте через варіацій в формулюванні можуть вийти різні результати. Нижче наведені два схожих затвердження. Однак дії, які необхідно провести для досягнення кожного результату, досить істотно різняться.

 • 1. Модернізувати складське господарство, щоб збільшити обсяг продажів продукції на одиницю площі.
 • 2 Модернізувати складське господарство, щоб воно відповідало іміджу логістичної компанії.

У першому випадку може знадобитися додаткове складське устаткування, тоді як у другому слід діяти абсолютно навпаки, тобто "Розвантажувати" складські площі, щоб вони стали більш просторими і стильними.

Іноді менеджери, починаючи проект, дають відповідь на питання "навіщо?", Підлаштовуючись під ситуацію або думка керівника. Це небезпечно, так як переслідуючи одні і ті ж цілі, керівники можуть дотримуватися абсолютно різних шляхів вирішення проблеми. Наприклад, ви повідомили, що піднімаєте ціни, щоб підвищити прибуток на 15%. Однак зростання прибутку можна домогтися і за рахунок зниження витрат, і за рахунок збільшення обсягу поставок. Тому поставивши перед своїми підлеглими завдання збільшення прибутку і розраховуючи, що вони не почнуть піднімати ціни, ви можете з подивом виявити, що вони скорочують штат співробітників для зниження витрат.

Відповідь на питання "навіщо?" має величезне значення і не слід підганяти під відповідь на питання "що?". Тут цілі і завдання повинні диктувати дії. Знаючи мету роботи, можна зрозуміти, чи є сенс в цих діях і наскільки продуктивно приймається рішення. Приклад опису логістичного проекту дано в табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Приклад опису логістичного проекту Проект "Автотранспортне обслуговування споживачів і фірм"

№ п / п

питання

відповідь

1

Навіщо вам потрібен цей проект?

Для ефективного та якісного обслуговування споживачів і фірм необхідними матеріальними ресурсами, тобто доставляти продукцію "точно в термін"

2

Що ви отримаєте в результаті виконання цього проекту?

Така система забезпечить не тільки обслуговування споживачів певного сегмента, а й його розширення. Це дозволить збільшити свою частку ринку і домогтися збільшення прибутку

3

Чи отримаєте ви (чи потрібно отримати) ще якісь результати?

Так, оскільки ми створимо таке обслуговування, ми будемо його використовувати в майбутньому

4

Які завдання спеціально виведені за рамки проекту?

Ми не плануємо рекламувати свої пропозиції, так як вважаємо, що ефективне і якісне обслуговування споживачів буде визначатися їх відгуками щодо виконання цієї функції

5

Чи є в проекті якісь поліпшення, не збігається чи він у чомусь з іншими проектами, чи можливий перегляд рамок проекту?

Ми переобладнали складське господарство, запустимо маркетингову компанію, яка буде пов'язана з транспортним обслуговуванням споживачів.

Буде проведена перепідготовка персоналу в напрямку транспортного і складського обслуговування споживачів

6

З яких припущень (якщо вони є) ви виходите?

Проведене півроку тому дослідження ринку дає повне уявлення про його можливості та ефективному транспортному обслуговуванні.

Нова система транспортного обслуговування збільшить загальну виручку і розширить частку ринку по обслуговуванню споживачів.

Зростання обсягу перевезень (продажу) та їх маршрутизація дозволять знизити витрати на доставку продукції споживачам

7

Чи можлива поява серйозних проблем?

Дана технологія раніше не використовувалася при обслуговуванні споживачів. Вона дорога, але ми впевнені, що її застосування окупиться; для цього необхідно знизити транспортні витрати мінімум на 10-15%

8

Чи існують якісь особливі умови, які диктуються замовниками або обставинами?

В ідеалі обслуговування споживачів має бути організовано з 1 січня 2012 р

Дата завершення

виконавець

погоджено

11.11.2011

Федоров Юрій, менеджер проекту

Ковальов Микола, директор з логістики

 
<<   ЗМІСТ   >>