Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторські процедури у випадках виявленого або передбачуваного недотримання вимог

Рішення про те, чи представляє собою будь-яку дію фактом недотримання законодавства та нормативних актів, є питанням юридичного визначення, який зазвичай не входить до професійної компетенції аудитора. Проте освіту і досвід аудитора, а також його знання бізнесу суб'єкта і галузі можуть допомогти йому визначити, що деякі дії, котрі залучили його увагу, можуть являти собою факти недотримання законодавства та нормативних актів.

На недотримання законодавства та нормативних актів можуть вказувати наступні ознаки:

 • • розслідування з боку регулюючих організацій і урядових департаментів або сплата пені або штрафів;
 • • оплата незастережених послуг або позички консультантам, пов'язаним сторонам, співробітникам або державним службовцям;
 • • комісійні з продажів або агентську винагороду, розмір яких перевищує платежі, зазвичай здійснювані самим суб'єктом або іншими суб'єктами в його галузі, або щодо фактично отриманих послуг;
 • • придбання за цінами, значно вище або нижче ринкової ціни;
 • • незвичайні готівкові платежі, покупки за допомогою касирських чеків на пред'явника або переказів на номерні рахунки в банку;
 • • незвичайні операції з компаніями, зареєстрованими в податкових гаванях;
 • • платежі за товари або послуги, які здійснюються не в країну походження товарів або послуг;
 • • платежі, що здійснюються без належної документації по валютному контролю;
 • • існування інформаційної системи, яка не може забезпечити достатні і належні докази;
 • • несанкціоновані операції або неналежним чином відображені операції;
 • • несприятливі коментарі в ЗМІ.

Якщо аудитору стає відомо про можливі факти недотримання законів і нормативних актів, він повинен отримати уявлення про характер такого недотримання і обставин, при яких воно мало місце, а також зібрати іншу необхідну інформацію для оцінки можливого впливу такого недотримання на фінансову звітність.

При оцінці можливого впливу фактів недотримання законодавства або нормативних актів на фінансову звітність аудитор бере до уваги:

 • • можливі фінансові наслідки, такі як пені, штрафи, збитки, загроза конфіскації активів, вимушене припинення діяльності і судові розгляди;
 • • необхідність розкриття можливих фінансових наслідків;
 • • необхідність поставити під сумнів достовірність фінансової звітності і можливість введення користувачів фінансової звітності в оману.

Якщо аудитор припускає наявність фактів недотримання законодавства або нормативних актів, він повинен обговорити це з керівництвом суб'єкта і, в разі необхідності, з особами, наділеними керівними повноваженнями. Якщо отримана при цьому інформація недостатня для підтвердження того, що суб'єкт дотримується вимог законодавства та нормативних актів, а по думці аудитора вплив передбачуваних фактів недотримання може бути суттєвим для фінансової звітності, то аудитор повинен розглянути необхідність отримання юридичної консультації.

У разі неможливості отримання достатньої інформації про передбачуване факт недотримання законодавства або нормативних актів аудитор повинен оцінити вплив відсутності достатніх та належних аудиторських доказів на аудиторський висновок.

 
<<   ЗМІСТ   >>