Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Достатні та належні аудиторські докази і аудиторський ризик

Концепція достатньої впевненості передбачає наявність аудиторського ризику - ризику того, що аудитор може висловити невідповідну аудиторську думку у випадках, коли у фінансовій звітності містяться суттєві викривлення.

Аудиторський ризик безпосередньо залежить від ризику суттєвого викривлення та ризику невиявлення.

Ризик невиявлення - ризик того, що проведені аудитором процедури не дозволять йому виявити існуючі спотворення звітності.

Ризик суттєвих викривлень - ризик того, що фінансова звітність була в істотному ступені спотворена до початку аудиту. Цей ризик розглядається на рівні тверджень і складається з двох компонентів: властивого ризику і ризику системи контролю.

Невід'ємний ризик - схильність тверджень про клас операцій, сальдо рахунків або розкриттях спотворень в припущенні відсутності будь-яких засобів контролю.

Ризик системи контролю - ризик того, що викривлення в твердженні про класі операцій, сальдо рахунків або розкриттях, що не буде своєчасно попереджено або виявлено та усунуто системою внутрішнього контролю суб'єкта.

Розумна впевненість при формуванні аудиторського думки досягається, коли аудиторський ризик знижений до прийнятного рівня. Щоб знизити аудиторський ризик до прийнятно низького рівня, аудитор повинен отримати достатні належні докази, що підтверджують висновки аудитора про достовірність фінансової звітності, на яких грунтується думка аудитора. Аудиторські докази є інформацію, використовувану аудитором з метою формулювання висновків, на яких грунтується думка аудитора, і включають в себе інформацію, що міститься в даних бухгалтерського обліку, а також іншу інформацію і є результатом аудиторських процедур, виконаних в ході аудиту. Аудиторські докази повинні бути достатніми і належними.

Достатність - кількісна міра аудиторських доказів. Необхідна кількість доказів залежить від оцінки аудитором ризику суттєвого викривлення, а також якості таких доказів.

Належний характер аудиторського докази - якісна міра аудиторських доказів, їх доречність і надійність при підтвердженні висновків, на яких грунтується аудиторський думку.

Вимоги до проведення аудиту встановлюються міжнародними стандартами аудиту. Аудит проводиться відповідно до MCA, які містять цілі, вимоги та настанови щодо застосовування положень стандартів.

MCA вимагають, щоб аудитор виносив професійне судження і дотримувався принципу професійного скептицизму в ході планування і виконання аудиту і серед іншого:

  • • ідентифікував і оцінив ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилками, на основі знання суб'єкта і його середовища, включаючи систему внутрішнього контролю суб'єкта;
  • • у відповідь на оцінені ризики розробив і здійснив відповідні процедури, спрямовані на отримання достатніх та належних аудиторських доказів щодо існування суттєвих перекручень звітності;
  • • сформулював думку щодо фінансової звітності на основі висновків, зроблених виходячи з отриманих аудиторських доказів.

Щоб досягти загальних цілей аудиторської перевірки, аудитор повинен використовувати цілі, заявлені в відповідних MCA. Якщо мета, заявлена в MCA, не може бути досягнута, аудитор повинен встановити, чи перешкоджає це досягнення наших спільних цілей аудитора, і модифікувати аудиторську думку або відмовитися від роботи з аудиторським завданням (якщо така відмова можливий згідно чинному законодавству або нормативним актам). Неможливість досягнення мети є значним питанням, яке має бути оформлений документально.

Обсяг аудиту

Розкриття сутності терміна "Обсяг аудиту" відноситься до аудиторських процедур, які є необхідними для досягнення спільної мети аудиту. При визначенні аудиторських процедур аудитор повинен виконати всі MCA, доречні для аудиту. Міжнародний стандарт є доречним для аудиту, якщо він є чинним, і обставини, що розглядаються в ньому, існують. Аудитор не повинен заявляти про відповідність MCA в аудиторському звіті, якщо він не виконав вимоги всіх MCA, що поширюються на аудит. В ході аудиту від аудитора також може знадобитися виконання інших професійних, законодавчих або нормативних вимог на додаток до MCA.

За виняткових обставин аудитор може прийти до висновку, що необхідно відступити від відповідної вимоги MCA. В таких обставинах аудитор повинен виконати альтернативні аудиторські процедури, щоб досягти мети такої вимоги.

Аспекти, характерні для аудиту в державному секторі. MCA поширюються на угоди в державному секторі. Однак аудит в державному секторі має свої особливості щодо цілей і обсягу аудиту, форм звітності, обов'язків і повноважень аудитора, вимог законодавства до суб'єктів державного сектора відповідно до якого-небудь закону, нормативного акту чи іншого регулює положення (наприклад, директиви міністерств, вимоги політики уряду або рішення законодавчого органу), який може охоплювати ширшу область, ніж аудит фінансової звітності відповідно до MCA. Так, вихідна умова, при виконанні якої проводиться аудит фінансової звітності суб'єкта державного сектору, може включати додаткову відповідальність, як, наприклад, відповідальність за виконання операцій і заходів відповідно до будь-яким законом, нормативним актом або іншим регулюючим положенням.

 
<<   ЗМІСТ   >>