Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг для професіоналів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Маркетинг для професіоналів - Голубков E. П.

У підручнику вперше в одній книзі послідовно й лаконічно викладено найважливіші теоретико-методичні та практичні питання використання інструментів маркетингу в діяльності маркетологів. На початку, виходячи з сучасних поглядів на роль маркетингу у вирішенні проблем розвитку бізнесу, розглянуто практичні питання організації маркетингу. Далі розглядаються методичні питання проведення предпланового стратегічного аналізу, оцінки поточного стану бізнесу та перспектив його розвитку. Накладення змісту окремих методик супроводжується визначенням сфери їх застосування, аналіз їх переваг та недоліків. Велика увага приділяється питанням розробки та реалізації планів маркетингу, наводяться планові форми і приклади їх заповнення.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


МАРКЕТИНГ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО УПРАВЛІННЯ Визначення поняття "маркетинг" Традиційний і новий маркетинг, а також про кризу маркетингу Маркетинг в сучасних умовах і напрямки його вдосконалення Особливості застосування маркетингу в Росії Антикризовий маркетинг Криза і маркетинг Координація взаємних інтересів з діловими партнерами Аналіз стану організації, ступеня загрози кризи і можливих його наслідків Критична переоцінка організації ринкового попиту і своїх споживачів Переоцінка позиції в конкурентній боротьбі Уточнення ринкових сегментів і позиції на ринку Оптимізація використання інструментів комплексу маркетингуЗниження витрат і уточнення цінової політикиЗбутова політикаКомунікаційна політика Про роль планування маркетингу в умовах кризової ситуації ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ Організаційні напрямки розвитку і вдосконалення концепції маркетингу Формування (проектування) оргструктури маркетингу Коротка характеристика методів проектування оргструктур управління Вибір типу оргструктури маркетингу Проектування оргструктури в рамках певного її типу Вибір найкращого варіанту оргструктури маркетингу Метод логіко-смислового моделювання проблем Розподіл завдань, прав і відповідальності в системі управління маркетингом ПЕРЕДПЛАНОВІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Визначення попиту та частки ринку Методичні питання визначення попиту і частки ринку Визначення попиту (місткості ринку) Розрахунок частки ринку Методи прогнозування ринкового попиту і частки ринку Загальна характеристика методів Прогнозні моделі, засновані на методах математичної статистики Використання кривих життєвого циклу Вивчення споживачів Напрямки вивчення споживачів Вивчення відносин. Підходи до вивчення відносинВивчення ставлення споживачів до продукту Вивчення системи цінностей споживачів Вивчення рівня задоволення запитів споживачів Визначення впливу ступеня задоволеності продуктом на лояльність до його марки Вивчення намірів споживачів Поведінка споживачів при покупці і після її здійснення Вивчення мотивації споживачів Вивчення закупівельного центру Вивчення конкурентів і завоювання переваг у конкурентній боротьбі Вибір рівня (об'єкта) оцінки конкурентоспроможності Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їх позиції Загальна характеристика підходів до оцінки конкурентоспроможності Вибір показників конкурентоспроможності і визначення їх ваг Вибір методу отримання інтегральної оцінки та способу відображення отриманих результатів Дослідження конкурентоспроможності продуктів і маркетингової діяльностіПродуктЦінаДоведення продукту до споживача (дистрибуція)Просування продукту (маркетингові комунікації)Маркетингові дослідження і стратегічний маркетинговий аналіз Дослідження конкурентоспроможності організації в цілому (окремих її стратегічних господарських одиниць)МаркетингФінансиНДДКРВиробництвоОрганізація і кадриПрестиж організації-конкурента в діловому світіСтратегічна орієнтаціяПродуктиЦіноутворенняОрганізація як діловий партнер Вибір заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ БІЗНЕСУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО РОЗВИТКУ Аналіз господарського і продуктового портфелівІнвестування та зростанняВибірковістьЗбір врожаю / відхід з ринку Ситуаційний аналіз Оцінка ряду існуючих підходів до проведення SWOT-аналізуКласичний SWOT-аналіз-аналіз, що включає виявлення стратегій Пропонована методика проведення SWOT-аналізу Метод SPACE-аналізу Сценарний метод Аналіз розривів (GAP-аналіз) Аналіз ланцюжків цінностей АВС і XYZ-аналіз Методичні рекомендації з проведення АВС- аналізу Методичні рекомендації з проведення XYZ- аналізу Поєднання результатів АВС і XYZ-аналізу Сегментування і позиціонування Виявлення ринкових сегментів Вибір цільових сегментів ринку Вибір позиції на ринку Розробка комплексу маркетингу Оцінка ефективності сегментування і позиціонування Репозиціонування ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ Загальні концепції планування маркетингу Особливості розробки планів маркетингу Структура плану маркетингу і послідовність його розробки Організація виконання та контроль плану маркетингу
 
>>