Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі

Основним напрямком аналізу на основі даних розглянутого рахунку є вивчення процесів, пов'язаних наданням соціальних трансфертів населенню в формі компенсацій із соціального страхування, соціальної допомоги в натуральній формі, допомога в натуральній формі у вигляді соціальної допомоги і трансфертів індивідуальних неринкових товарів і послуг.

Рахунки використання наявних доходів

Дані, що містяться в розглянутих рахунках, можуть являти собою інформаційну основу для вивчення найважливіших макроекономічних процесів, пов'язаних з формуванням заощаджень в економіці як результату використання частини наявних доходів для цілей кінцевого споживання.

Залежно від поставлених цілей і завдань напрямки аналізу на основі їх даних можуть бути також пов'язані з вивченням загальних, структурних і якісних аспектів функціонування сфери кінцевого споживання в резидентної економіці.

Напрямки такого аналізу можуть поширюватися на процеси, які визначаються в СНС як витрати на кінцеве споживання і фактичне кінцеве споживання, в складі яких в якості аналізованих структурних елементів можуть бути виділені індивідуальні і колективні види кінцевого споживання. У цьому разі направлення аналізу можуть бути поширені на процеси, пов'язані з перерозподілом ресурсів, призначених для кінцевого споживання, між відповідними секторами економіки: державних установ, домашніх господарств і НКО, які обслуговують домашні господарства.

Рахунок операцій з капіталом, фінансовий рахунок

Рахунки цієї групи, класифікуються в СНС як накопичувальні, є найважливішу інформаційну основу аналізу процесів, пов'язаних з формуванням нефінансових і фінансових активів в економіці.

Принципово важливі аспекти аналізу даних рахунку операцій з капіталом пов'язані з вивченням загальної структури використання ресурсів в економіці у вигляді заощаджень для цілей накопичення основного капіталу, приросту запасів матеріальних оборотних активів, цінностей і придбання невироблених нефінансових активів - земельних ресурсів і нематеріальних невироблених активів. Її аналіз дозволяє виявити особливості інвестиційних процесів в економіці, їх відповідність поточним цілям і задачам економічного розвитку.

Важливі напрямки аналізу показників рахунку операцій з капіталом також пов'язані з вивченням структури формуються капітальних активів, в складі яких виділяються різні за якісними ознаками елементи у вигляді матеріального та нематеріального основного капіталу. При цьому на основі показників, що містяться в даному рахунку, також можуть бути виявлені якісні особливості процесів формування основного капіталу в економіці, які визначаються співвідношенням виділяються в його складі елементів у вигляді нового і існуючого капітана. Результати такого аналізу дозволяють отримати уявлення про структуру, потенціал і ступеня прогресивності формованої виробничої бази економіки і її окремих секторів.

Додаткові аспекти аналізу показників даного рахунку можуть бути пов'язані з вивченням трансфертних потоків, що впливають на загальну структуру капіталу, що накопичується в економіці в звітному періоді. Конкретні напрямки такого аналізу визначаються складом відповідних трансфертів, що класифікуються в СНС як капітальні, елементами яких є відображаються в рахунку операцій передачі капітальних ресурсів між суб'єктами резидентної і нерезидентної економіки, податки на капітал, інвестиційні субсидії і ін.

Самостійне значення як предмет аналізу можуть представляти балансують показники рахунку, значення і співвідношення яких характеризують ресурсний потенціал економіки і її секторів для формування фінансових активів.

Основним напрямком аналізу фінансового рахунку для резидентної економіки є вивчення структури формуються в звітному періоді фінансових активів і зобов'язань у вигляді розміщуваних депозитів, отриманих і наданих позичок, придбання і емісії цінних паперів, акцій і ін. На рівні секторів економіки такий аналіз дозволяє виявити джерела погашення чистих запозичень і напрями використання вільних ресурсів, що утворилися на етапі формування капітальних активів.

Більш детальний аналіз показників даного рахунку дозволяє виявити ступінь участі окремих секторів економіки в інвестиційних процесах, торгових і кредитних операціях, формуванні пенсійних фондів і страхових резервів та ін.

На основі показників даного рахунку також можуть бути виявлені фінансові аспекти взаємозв'язку резидентної економіки з рештою світу. Крім оцінок загальних змін обсягів чистих активів і зобов'язань, які утворилися в результаті фінансових операцій між резидентними і нерезидентними інституційними одиницями, на основі його даних можуть бути проаналізовані їх структурні елементи і на цій основі отримано уявлення про характер і напрямки основних фінансових потоків між резидентної економікою і рештою світу.

Більш складні аспекти соціально-економічного аналізу на основі даних СНР можуть бути реалізовані при подальшій деталізації суб'єктів економічного обороту і економічних операцій. Така деталізація в найбільшою мірою відповідає завданням цільового аналізу, реалізація яких на відміну від загальних аналітичних задач ґрунтується на виділенні цільових груп суб'єктів і встановлення їх взаємозв'язків.

У СНС складу виділяються груп і відповідно можливі напрямки соціально-економічного аналізу на основі її даних визначаються існуючими класифікаціями суб'єктів, освіченими на основі їх ієрархічних, регіональних, галузевих та інших ознак.

Ряд класифікацій СНС відноситься до елементів, які виділяються в складі окремих секторів економіки, склад яких розглянуто у відповідному розділі підручника.

Використання класифікації економічних суб'єктів за сферами діяльності та галузями економіки дозволяє поширити аспекти проведеного аналізу на галузевий рівень функціонування економіки. У СНС основою такої класифікації інституційних одиниць є ознаки однорідності виробничих процесів, види використовуваного обладнання, застосовуваних матеріалів і кінцевої продукції.

На їх основі Статистичної комісією ООН розроблена Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності (МСОК). У складі МСОК виділяють 17 категорій і 99 зведених розділів, які об'єднують однорідні види економічної діяльності, що класифікуються згідно з встановленими в СНС значущими ознаками [1] .

Класифікації економічних операцій в СНР відносяться до операцій з товарами і послугами, розподільним операціями, операціями з капіталом і фінансових операцій, використання яких визначає можливі додаткові напрямки деталізації соціально-економічного аналізу.

У перспективі напрямки аналізу можуть бути розширені при використанні і побудові регіональних рахунків, що дозволить включити в сферу аналізу всю сукупність економічних процесів, які спостерігаються на регіональному рівні, і на цій основі забезпечити формування комплексної інформаційної бази соціально-економічного планування та управління в регіонах.

  • [1] У параграфі 1.5 наводиться докладний перелік категорій і зведених розділів стосовно КВЕД, який є російським аналогом МСОК.
 
<<   ЗМІСТ   >>