Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система макроекономічних рівнянь в Системі національних рахунків

Взаємозв'язку між елементами рахунків СНС формалізуються у вигляді системи макроекономічних рівнянь . Зміст таких рівнянь визначається схемою побудови балансують статей для послідовних рахунків СНС.

У послідовному наборі рахунків представлені системи показників і їх основні елементи, що характеризують всю сукупність розкритих в СНС процесів, що становлять основу економічного обороту, і результати функціонування внутрішньої і національної економіки за досліджуваний часовий період.

Загальні принципи побудови основних балансових рівнянь можуть бути розглянуті на умовних прикладах базових рахунків СНС.

Рахунок виробництва

Для рахунку виробництва балансує статтею є показник доданої вартості (ДС), який визначається на основі наступного рівняння:

де ВВ - показник валового випуску; ГТП - показник проміжного споживання.

До складу показника валового випуску , що відбивається в ресурсної частини рахунку виробництва, включаються такі елементи, що характеризують структуру його формування:

  • • ринковий валовий випуск;
  • • валовий випуск для власного кінцевого споживання;
  • • інший ринковий валовий випуск.

Відповідно до методології СНР додана вартість може бути розрахована без урахування і з урахуванням витрат, пов'язаних зі споживанням основного капіталу (ПОК). У першому випадку балансує статтею рахунку виробництва є показник валової доданої вартості (ВДВ), у другому - чистої доданої вартості (ЧДС), який визначається на основі наступного рівняння:

Для окремих секторів економіки розрахунки відповідних балансують статей рахунку виробництва здійснюються на основі наведених базових рівнянь. Умовний приклад таких розрахунків наведено в табл. 4.12.

Наприклад, для сектора нефінансових корпорацій відповідні значення показників ВДС і ЧДС за звітний період визначаються на основі рівності (в умовних грошових одиницях):

Таблиця 4.12

Система показників рахунку виробництва, ум. ден. од.

Використання ресурсів

Економічні операції і показники

формування ресурсів

решта світу

Економіка в цілому

Сектор національної економіки

Сектор національної економіки

Економіка в цілому

решта світу

НКО, які обслуговують домашні господарства

Домашні господарства

Державні установи

фінансові

корпорації

нефінансові корпорації

нефінансові корпорації

фінансові корпорації

Державні установи

Домашні господарства

НКО, які обслуговують домашні господарства

1.Валовой випуск

В тому числі:

340

20

90

250

8

708

330

20

15

220

5

590

10

30

40

75

3

78

378

2

140

50

6

180

2. Проміжне споживання

3. Чисті податки на продукти

25

355

6

110

40

14

160

Валова додана вартість / Валовий внутрішній продукт

44

1

8

6

2

27

Споживання основного капіталу

311

5

102

34

12

133

Чистий додана вартість / Чистий внутрішній продукт

Примітка. У табл. 4.12-4.20 подвійними лініями відокремлені балансуючі статті.

Для економіки в цілому такі розрахунки вимагають включення до відповідних рівняння додатковий елемент, який визначається в СНС як чисті податки па продукти (ЧНП) у вигляді різниці між податками і субсидіями на продукти.

Показник чисті податки на продукти в даному рахунку представляється у вигляді загального агрегату, що відноситься до операцій, що відображаються на загальноекономічному рівні. Даний показник кореспондує з відповідними показниками інших рахунків СНС (перш за все рахунки освіти доходів), в яких він співвідноситься з іншими видами податків і субсидій і має більш деталізований уявлення.

Включення даного показника в схеми розрахунків балансують статей рахунку виробництва дозволяє визначити для економіки в цілому значення показників валового внутрішнього (ВВП) і чистого внутрішнього (ЧВП) продуктів:

Відповідно до даних умовного прикладу (див. Табл. 4.12):

 
<<   ЗМІСТ   >>