Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рахунок інших змін активів

Даний рахунок відображає результати дії на зміни вартості активів і зобов'язань інших неекономічних чинників: стихійних лих, військових конфліктів, списань заборгованостей, відкриттів нових родовищ корисних копалин та ін.

Рахунки сектора "Решта світу"

Дана група рахунків в цілому відображає сукупність операцій, здійснюваних між резидентної і нерезидентної економікою. Склад таких операцій визначається потоками ресурсів, пов'язаними з рухом товарів і послуг, доходів, кредитними та іншими економічними та фінансовими відносинами, які спостерігаються в звітному періоді між резидентними інституційними одиницями і одиницями, що відносяться до нерезидентної економіці.

Для обліку такого роду операцій в складі секторної структури СНС виділяється окремий сектор економіки "Решта світу", який об'єднує відповідні нерезидентні інституційні одиниці.

У СНС для сектора "Решта світу" передбачено побудову таких рахунків, зміст яких відповідає особливостям розкритих економічних операцій:

  • • рахунки товарів і послуг;
  • • рахунки первинних доходів і поточних трансфертів;
  • • рахунків накопичень, в складі яких за аналогією з рахунками, які формувались для секторів внутрішньої економіки, виділяється рахунок операцій з капіталом, фінансовий рахунок, рахунок переоцінки і рахунок інших змін в обсязі активів;
  • • зовнішній рахунок активів і зобов'язань.

Операції з сектором "Решта світу" також мають симетричне відображення у відповідних рахунках, що розробляються для внутрішньої економіки, що дозволяє виділити потоки ресурсів, що виключаються з внутрішнього обороту, і додаткові потоки для ресурсів, що надходять в обіг із зовнішніх джерел. Відповідно до таким змістом рахунки показники, що розробляються для сектора "Решта світу", в загальній системі рахунків СНС розглядаються як замикають і забезпечують збалансованість економічних операцій, що здійснюються в рамках резидентної економіки, по який формується і використовуваних ресурсів.

Рахунки решти світу за принципами обліку, визначення, що використовуються класифікацій та складу основних показників узгоджуються з показниками платіжного балансу, який є основним інформаційним джерелом при їх побудові.

Рахунок товарів і послуг

Рахунок товарів і послуг в СНР будується в вигляді зведеної таблиці, що відбиває загальні обсяги і структуру формуються і використовуються ресурсів в економіці, представлених сукупністю товарів і послуг.

Загальна схема побудови рахунку товарів і послуг представлена в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Загальна схема побудови рахунку товарів і послуг

Використання ресурсів

формування ресурсів

Проміжне споживання. Кінцеве споживання.

Валове нагромадження капіталу. Зміна запасів матеріальних оборотних активів.

Експорт товарів і послуг

Валовий випуск.

Імпорт товарів і послуг. Чисті податки на продукти. Чисті податки на імпорт

Використання ресурсів

сумарні ресурси

При побудові даного рахунку використовуються показники, що відображають формування і використання відповідних видів економічних ресурсів і містяться в базових рахунках СНР: рахунку виробництва, рахунку сектора "Решта світу", рахунку використання доходів і рахунку операцій з капіталом.

 
<<   ЗМІСТ   >>