Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рахунки нагромадження

Спільною особливістю даної групи рахунків є наявність в їх складі елементів у вигляді активів, зміна вартісних характеристик яких в звітному періоді не пов'язане з економічними операціями, що вимагає спеціального обліку цих чинників при балансових побудовах.

Особливості показників рахунку операцій з капіталом і фінансового рахунку в порівнянні з іншими базовими рахунками пов'язані з утриманням їх ресурсної частини та частини їх використання, які в СНР для даної групи рахунків визначаються відповідно як зміни активів і зміни зобов'язань і чистої вартості власного капіталу.

Рахунок операцій з капіталом

У рахунку операцій з капіталом відображаються економічні операції, пов'язані з придбанням і передачею нефінансових активів, здійснені інституційними одиницями в звітному періоді.

Ресурсною базою рахунку операцій з капіталом є показник "чисте заощадження", сформований на етапі використання наявних доходів. Наявність в даному випадку в ресурсної частини рахунку показника, представленого в чистому варіанті, визначається специфікою категорії "споживання основного капіталу" як особливого напряму використання ресурсів, який обліковується як самостійний елемент в складі формованих нефінансових активів.

Додаткові операції з капіталом, що визначають формування ресурсної частини даного рахунку, відображені у вигляді показників отриманих і виплачених капітальних трансфертів, в складі яких в якості окремих елементів виділяються: податки на капітал, інвестиційні субсидії і інші капітальні трансферти.

Загальний ресурсний показник рахунку визначається в СНС як зміна чистої вартості власного капіталу в результаті заощаджень і капітальних трансфертів, який розглядається як результат накопичення ресурсів на етапі формування заощаджень і співвідношення отриманих та переданих в звітному періоді капітальних трансфертів.

У розділі "Зміни активів" розглянутого рахунку міститься група показників, що відображають напрями використання сформованих ресурсів:

  • • валове нагромадження основного капіталу, в складі якого виділяються показники, що визначаються як чисті придбання матеріального і нематеріального основного капіталу (в тому числі виділяється в СНС нового і існуючого капіталу), витрати, пов'язані зі збільшенням вартості невироблених нефінансових активів (в тому числі витрати капітального характеру і витрати, пов'язані з передачею прав власності на невироблені нефінансові активи);
  • • споживання основного капіталу;
  • • зміна запасів матеріальних оборотних активів;
  • • чисті придбання цінностей;
  • • чисті придбання невироблених нефінансових активів (в тому числі чисті придбання землі та інших матеріальних невироблених активів, чисті придбання нематеріальних невироблених активів).

Балансує статтею рахунку операцій з капіталом є показник "чисте кредитування" або "чисте запозичення", значення якого характеризує відповідно надлишок або дефіцит наявних ресурсів і для економіки в цілому визначається як різниця між значенням показника змін чистої вартості власного капіталу в результаті заощаджень і капітальних трансфертів і загальними витратами на формування нефінансових активів.

Для економіки в цілому значення показника "чисте кредитування або чисте запозичення" відображає обсяги ресурсів, які при наявності позитивного сальдо можуть бути надані решті світу у вигляді кредитів, а при негативному сальдо повинні бути запозичені у сектора "Решта світу".

Загальна схема побудови рахунку з капіталом представлені в табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Загальна схема побудови рахунку операцій з капіталом

зміни активів

Зміни зобов'язань і чистої вартості власного капіталу

Валове нагромадження основного капіталу.

Споживання основного капіталу. Зміна запасів матеріальних оборотних активів.

Чисті придбання цінностей. Чисті придбання неіроізведенних нефінансових активів

чисте заощадження

Чисті капітальні трансферти

Чисте кредитування і (або) чисте запозичення

Зміна чистої вартості власного капіталу в результаті заощаджень і капітальних трансфертів

 
<<   ЗМІСТ   >>