Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі

Даний рахунок в СНС розглядається як доповнення до рахунку вторинного розподілу доходів і використовується для відображення в економіці особливої групи операцій, що відносяться до категорії трансфертів в натуральній формі.

За принципами побудови і особливостям відображення цих операцій у ресурсній частині і частини їх використання рахунок перерозподілу доходів у натуральній формі аналогічний рахунку вторинного розподілу доходів.

Балансує статтею рахунку є показник скоригованого наявного доходу, що розраховується на валовий і чистої основі (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Загальна схема побудови рахунку перерозподілу доходів у натуральній формі

Використання ресурсів

формування ресурсів

Соціальні трансферти в натуральній формі

Валовий наявний дохід. Чистий наявний дохід

Валовий скоригований наявний дохід.

Чистий скоригований наявний дохід

Соціальні трансферти в натуральній формі

Рахунки використання наявних доходів

Змістом даної групи рахунків є відображення операцій, пов'язаних з розподілом наявних доходів в економіці між кінцевим споживанням і заощадженням.

У сучасній СНС використовується два варіанти рахунків, які відповідають різним принципам формування їх ресурсної частини у вигляді наявного доходу і скоригованого наявного доходу.

Вихідні ресурсні показники, представлені у відповідних видах рахунків, визначають склад їх елементів, які відображаються в частині використання ресурсів. У першому випадку таким показником є витрати на кінцеве споживання, у другому - фактичне кінцеве споживання, відмінність між якими пов'язано з урахуванням або виключенням зі складу їх елементів соціальних трансфертів в натуральній формі.

Відповідно до особливостей включаються елементів в рахунках використання наявних доходів формуються аналогічні за змістом і значенням балансують статті у вигляді показника заощаджень .

У підсумку використання наявного доходу заощадження визначаються як різниця між розташовуваним доходом і витратами на кінцеве споживання, а в рахунку використання скоригованого наявного доходу - як різниця між скоригованими розташовуваним доходом і фактичним кінцевим споживанням.

У відповідності до змісту даної групи рахунків до складу відображаються в них показників також включається додатковий елемент у вигляді коригувань, пов'язаних зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах. На основі даного елемента забезпечується коригування відповідних видів наявних доходів до етапу їх використання з урахуванням особливостей інтерпретації в СНС даного виду активів і зобов'язань.

Показник заощаджень розраховується на валовий і чистої основі і в залежності від його значення має різну економічну інтерпретацію.

При його позитивних значеннях даний показник характеризує частину наявних доходів, не використану економіці для цілей кінцевого споживання товарів і послуг і є потенційним джерелом збільшення обсягів активів або зменшення зобов'язань, а при його негативних значеннях - додаткові ресурси, необхідні для забезпечення кінцевого споживання (табл. 4.7,4.8).

Таблиця 4.7

Загальна схема побудови рахунку використання наявного доходу

Використання ресурсів

формування ресурсів

Витрати на кінцеве споживання. Коригування, пов'язані зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

Валовий наявний дохід. Чистий наявний дохід

Коригування, пов'язані зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

Валове заощадження. чисте заощадження

Таблиця 4.8

Загальна схема побудови рахунку використання скоригованого наявного доходу

Використання ресурсів

формування ресурсів

Фактичне кінцеве споживання. Коригування, пов'язані зі зміною чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

Валовий скоригований наявний дохід.

Чистий скоригований наявний дохід

Валове заощадження. чисте заощадження

Коригування, пов'язані зі зміною чистий ой вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах

 
<<   ЗМІСТ   >>