Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Соціально-економічна статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Соціально-економічна статистика - Єфімова М. Р.

У підручнику висвітлено основні розділи соціально-економічної статистики. Розкрито її зміст у сучасних умовах, розглянуто зміни, що відбуваються в методології статистики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти, а також загальні принципи формування статистичних інформаційних ресурсів.

Розглянута система показників статистики населення, ринку праці, рівня і якості життя населення. Наведені концепції побудови рахунків та основних макроекономічних показників СНР, система макроекономічних рівнянь СНР і принципи статистичного моделювання на основі цієї системи. Окрема глава присвячена питанням статистики національного багатства. Методологічні положення викладаються на основі сучасної практики російської статистики.

Для студентів, які навчаються за економічними напрямами та спеціальностями.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ І ЇЇ ЗМІСТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Роль і значення соціально-економічної статистики Організація соціально-економічної статистики в Росії Функції органів державної статистики в Російській Федерації Основні напрямки розвитку російської статистики Загальні принципи формування статистичних інформаційних ресурсів СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ Характеристика чисельності та складу населення. Джерела інформації про населення Вивчення природного руху населення Вивчення міграції населення СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ Завдання статистики ринку праці. Характеристика економічної активності населення Зайнятість та безробіття населення Вивчення складу безробітних і динаміки рівня безробіття Основні напрямки вивчення працевлаштування населення Статистичне вивчення трудових ресурсів і чисельності працівників Використання робочого часу Вимірювання сукупних витрат праці СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО Історичний огляд розвитку Системи національних рахунків Секторная класифікація в Системі національних рахунків Основні поняття і терміни Системи національних рахунківВиробнича діяльністьОсвіта і розподіл доходівОсвіта доходівРозподіл первинних доходівВторинне розподіл доходівПерерозподіл доходів у натуральній форміВикористання наявних доходівОперації з нефінансовими активамиОперації з фінансовими активами Принципи побудови рахунків Системи національних рахунківРахунок виробництваРахунок утворення доходівРахунок розподілу первинних доходівРахунок вторинного розподілу доходівРахунок перерозподілу доходів у натуральній форміРахунки використання наявних доходівРахунки нагромадженняРахунок операцій з капіталомФінансовий рахунокРахунок переоцінкиРахунок інших змін активівРахунки сектора "Решта світу"Рахунок товарів і послуг Система макроекономічних рівнянь в Системі національних рахунківРахунок виробництваРахунок утворення доходівРахунок розподілу первинних доходівРахунок вторинного розподілу доходівРахунок перерозподілу доходів у натуральній форміРахунки використання наявних і скоригованих наявних доходівРахунок операцій з капіталомФінансовий рахунок Методи розрахунку базових макроекономічних показників Аналітичні аспекти використання інформаційної бази Системи національних рахунків в макроекономічній статистиціРахунок виробництваРахунок розподілу первинних доходівРахунок вторинного розподілу доходівРахунок перерозподілу доходів у натуральній форміРахунки використання наявних доходівРахунок операцій з капіталом, фінансовий рахунок Принципи статистичного моделювання на основі Системи національних рахунків Загальні принципи міжнародного порівняльного аналізу макроекономічних показників СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА Поняття національного багатства і класифікація його елементів Основні фонди та їх класифікація Джерела інформації про основні фонди Баланси основних фондів. Система показників стану і руху основних фондів Знос і вартісна оцінка основних фондів Склад і система показників матеріальних оборотних активів Показники ефективності використання матеріальних оборотних активів і аналіз їх динаміки Розширювальна концепція національного багатства: проблеми статистики природного і людського капіталу СТАТИСТИКА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ Склад фонду заробітної плати і показники середнього рівня оплати праці Аналіз динаміки заробітної плати Вивчення витрат на робочу силу СТАТИСТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ Джерела інформації про доходи та витрати населення Вивчення діяльності домашніх господарств в Системі національних рахунків Наявні ресурси та грошові доходи населення: система показників і основні напрямки вивчення Методи аналізу диференціації доходів населення і вивчення його соціальної стратифікації Характеристика бідності населення Соціальне забезпечення та соціальний захист населення СТАТИСТИКА ВИТРАТ І СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ Споживчий попит і витрати населення Споживання населення: система показників та напрями їх вивчення Прожитковий мінімум і мінімальний споживчий бюджет Система показників та напрями вивчення зміни цін на споживчому ринку СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Система показників рівня життя населення Концепція людського розвитку і показники його оцінки Регіональні зіставлення рівня розвитку людської потенціалу в Російській Федерації
 
>>