Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи управління ефективністю бізнесу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зворотне шкалювання

У параграфі 1.3 йшлося про необхідність шкалювання приватних показників з метою отримання інтегрованого показника, що характеризує об'єкт управління в цілому. Нехай після перекладу приватних показників в інтегрований його значення виявилося рівним 0,7. Якщо прийнято рішення про його підвищення до 0,85 (див. Рис. 1.8), то воно має трансформуватися в цільові приватні показники-індикатори або ключові показники, призначені для розробки бюджету.

Для того щоб це забезпечити після згортки окремих показників в інтегрований, необхідна процедура їх зворотного розгортки, тобто зворотного шкалювання. Це потрібно тому, що бюджетні показники (плани) видаються не в безрозмірних одиницях, а в рублях, штуках, тоннах, балах і т.д.

Створюючи цю процедуру, не заважає згадати В. Леонтьєва, лауреата Нобелівської премії в галузі математичних методів в економіці, який стверджував, що "можна отримати яєчню з яєць, але неможливо отримати назад яйця з яєчні" [24]. Ця фраза досить радикальна, але якщо створити процедуру зворотного шкального перетворення для кожного елемента інтегрованого показника окремо, то можна отримати необхідний результат.

Розглянемо спочатку причини, що зажадали створення процедур зворотного шкалювання. Раніше було показано, що для того, щоб впливати на економічні та інші процеси, в прямі залежності вводиться індикатор мети, вимоги якого реалізуються за допомогою зворотних обчислень. Виходить, що, з одного боку, є безліч приватних показників, які можна нормувати і згорнути в єдиний інтегрований показник, з іншого - після управлінської коригування отриманого таким чином інтегрального показника виникає потреба у виконанні зворотного процедури - його розгортання для отримання нових значень приватних показників, які будуть вказувати на рівень досягнення приватних цілей. При цьому вони повинні перераховуватися назад в свої початкові шкали і одиниці вимірювання.

Уявити послідовність обчислень можна за допомогою схеми (рис. 2.15), на якій показано, що при прямому шкалировании рублі, штуки і бали перетворюються в безрозмірні величини, які потім згортаються в інтегрований по-

Схема застосування прямого і зворотного шкалювання

Мал. 2.15. Схема застосування прямого і зворотного шкалювання

затель I. Далі для кожного з елементів показника I на основі його приросту, заданого менеджером, спочатку розраховується приріст безрозмірних величин показників ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ3, а потім безрозмірні величини за допомогою зворотного шкалювання переводяться назад в рублі, штуки і бали. Саме тут потрібен ретельний аналіз адекватності отриманих результатів.

Для реалізації наведеної схеми повинні бути виконані прямі і зворотні шкальні перетворювачі. На рис. 2.16 показано, що показники А, і Б, мають різні шкали і одиниці виміру: Η, μ і G, ξ відповідно. За допомогою своїх алгоритмів вони переводяться в єдину безрозмірну шкалу. Це дозволяє отримати інтегрований показник, який, будучи скоригованим менеджером, служить вихідною інформацією для розрахунку значень планових (цільових) значень приватних показників. Далі за допомогою алгоритмів зворотних шкальних перетворювачів відбувається їх переклад в приватні показники.

Більш загальна схема перетворення показників А, і Б ,, представлених на рис. 2.16, демонструються на рис. 2.17. Па ній за допомогою позначень Ц, А і Б показані три вузла дерева цілей: Ц -

Технологія (деталізація) подвійного шкального перетворення

Мал. 2.16. Технологія (деталізація) подвійного шкального перетворення

Інформаційні потоки при прямому і зворотному шкальної перетворенні

Мал. 2.17. Інформаційні потоки при прямому і зворотному шкальної перетворенні

головна мета, яка характеризується показником Ц, приватна мета А, яка характеризується показником А1, і приватна мета Б, яка характеризується показником Б1.

Ці показники направляються в прямій шкальний перетворювач, звідки виходять нормованими (а1, б1) і підготовленими для розрахунку інтегрованого показника за формулою Ц = αа1 + βб1. Далі отримане значення інтегрованого показника коригується менеджером, в результаті чого буде отримано Ц ± АЦ. Далі він направляється в зворотний шкальний перетворювач, допомогою якого будуть отримані нові значення показників А та Б, рівні А1 ± ΔΑ1 і Б1 ± аб1.

 
<<   ЗМІСТ   >>