Повна версія

Головна arrow Право arrow Виконавче провадження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відповідальність у виконавчому праві

Поняття і значення відповідальності у виконавчому праві

Відповідальність у виконавчому праві як вид юридичної відповідальності існує вже тому, що наявна така самостійна галузь російського права, як виконавче право. Своєрідність цієї галузі зумовлюється її предметом і методом, складові ж останньою правовою константи різні, до них, зокрема, відноситься і відповідальність. Втім, в науці висловлено й зворотне думку, відповідно до якого категорії предмета і методу виконавчого права в їх традиційному розумінні не можуть бути визнані підставами виділення особливого роду відповідальності.

Як і всякий вид юридичної відповідальності, відповідальність у виконавчому праві характеризується наступними загальними ознаками:

  • - Настає внаслідок вчинення правопорушення;
  • - Передбачається нормою права;
  • - За своїм змістом являє наступ для правопорушника небажаних наслідків матеріального, фізичного, психічного плану;
  • - Пов'язана з державно-владною діяльністю і державно-правовим примусом.

Разом з тим є ряд особливостей. По-перше, відповідальність у виконавчому праві реалізується за допомогою функціонування суду і служби судових приставів як спеціалізованих органів державної влади. Саме ці органи застосовують до тих або іншим учасникам відносин у сфері виконавчого провадження заходи державного примусу за вчинене правопорушення. По-друге, дана відповідальність пов'язана з реалізацією не тільки санкцій, які у нормах ЦПК і Федерального закону про виконавче провадження, але і санкцій, запозичених в інших галузях права, але в кожному разі вони втілюються в правової реальності в рамках суворо встановленої юридичної форми. Наприклад, невиконання боржником законної вимоги судового пристава-виконавця, подання їм недостовірних відомостей про свої права на майно, неповідомлення про звільнення з роботи, про нове місце роботи, навчання, отримання пенсії, інших доходів або ж про місце проживання тягне за собою накладення адміністративного штрафу (ст . 17.14 КоАП). По-третє, як відомо, відповідальність настає за вчинене правопорушення, яке, будучи винним протиправною дією, заподіює певної шкоди як державі, так і приватній особі. У той же час можливе настання відповідальності і без вини, яка презюміруется. Так, виконавський збір встановлюється судовим приставом-виконавцем після закінчення певного терміну, якщо боржник не представив судового пристава-виконавця доказів того, що виконання було неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (ч. 2 ст. 112 Федерального закону про виконавче провадження).

Крім того, правопорушення у виконавчому праві виражається не тільки в дії, а й бездіяльності у вигляді невиконання обов'язку, тобто закріпленої законом моделі найбільш бажаного поведінки, і зловживання суб'єктивним правом, тобто несумлінного користування наданими правами. По-четверте, заходи відповідальності не нівелюють первинну обов'язок суб'єкта, навпаки, до неї приєднується вторинна обов'язок у вигляді, зокрема, виплати штрафу або несення комплементарного обтяження, пов'язаного з негативною оцінкою особистості (А. В. Юдін).

По-п'яте, відповідальність при вчиненні виконавчих дій може застосовуватися не тільки самої службою судових приставів, але судом загальної або арбітражної юрисдикції до представників даної служби для захисту прав стягувача, боржника та інших осіб.

Таким чином, відповідальність у виконавчому праві за загальним правилом можна визначити як застосування судом і (або) службою судових приставів до правопорушника передбачених санкцією юридичної норми заходів державного примусу, що реалізуються в спеціальному регламентованому законом порядку, внаслідок вчинення суб'єктом протиправної дії (бездіяльності) в ході виконання виконавчих документів. З цього випливає, що названий вид відповідальності переслідує три основні цілі: охорону виконавчого правовідносини, виникає в ході здійснення виконавчих дій; покарання особи, вина якого наявна або передбачається; попередження правопорушення надалі.

 
<<   ЗМІСТ   >>