Повна версія

Головна arrow Право arrow Виконавче провадження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Виконавче провадження - Афанасьєв С.Ф.

У підручнику комплексно і системно розглядаються основні питання вітчизняного виконавчого права і провадження. Враховані останні зміни, внесені до федеральних законів "Про судових приставів", "Про виконавче провадження". Цивільний процесуальний кодекс РФ і Арбітражний процесуальний кодекс РФ. Викладено правові позиції Конституційного, Верховного і Вищого Арбітражного судів РФ з базових проблем даної галузі права.

Зміст курсу відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових працівників, а також судових приставів і всіх, хто цікавиться проблемами вітчизняного виконавчого права та виконавчого провадження.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Виконавче право - самостійна галузь російського права Історія розвитку виконавчого провадження та виконавчого права в Росії.Виникнення і розвиток виконавчого провадження в Росії до Соборне укладення 1649Виникнення і розвиток виконавчого провадження в Росії по Соборному укладенню 1649 року, до судової реформи 1864 рокуВиконавче провадження за Статутом цивільного судочинства 1864 рокуПримусове виконання в Російській імперії з 1889 по 1917 рікРадянський період розвитку виконавчого провадженняРеформа примусового виконання 1997 Поняття і значення сучасного виконавчого провадження Поняття і сутність виконавчого права Предмет і система виконавчого права Метод правового регулювання виконавчого права Місце виконавчого права в системі російського права Принципи виконавчого права Поняття і значення принципів виконавчого права Система принципів виконавчого права Зміст окремих принципів виконавчого права Учасники виконавчого провадження Органи примусового виконання Роль суду у виконавчому провадженні Особи, що у виконавчому провадженні Захист прав осіб при вчиненні виконавчих дійЗахист прав осіб при вчиненні виконавчих дій у судовому порядкуЗахист прав осіб при вчиненні виконавчих дій у порядку підлеглості Виконавчі витрати Поняття і призначення виконавчих витрат Виконавський збір Витрати на проведення виконавчих дій Відповідальність у виконавчому праві Поняття і значення відповідальності у виконавчому праві Види відповідальності у виконавчому праві Строки у виконавчому провадженні Поняття, призначення і види строків у виконавчому провадженні Обчислення строків у виконавчому провадженні Порушення виконавчого провадження Виконавчі документи Порядок пред'явлення виконавчих документів до виконання і наслідки його недотримання Постанова про порушення виконавчого провадження Загальні правила виконавчого провадження Місце вчинення дій по виконанню юрисдикційного акту Час вчинення виконавчих дій Розшук боржника, його майна або розшук дитини Заходи примусового виконання юрисдикційних актів і підстави їх застосування Зведене виконавче провадження Звернення стягнення на майно боржника Загальна характеристика порядку звернення стягнення на майно боржника Звернення стягнення на грошові кошти боржника Звернення стягнення на майно та майнові права боржника Звернення стягнення на цінні папери професійного учасника ринку цінних паперів та його клієнтів, а також емісійні цінні папери боржника Звернення стягнення на дебіторську заборгованість боржника Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника-громадянина Вилучення, оцінка та передача під охорону або на зберігання арештованого майна боржника Реалізація майна боржника Особливості звернення стягнення на майно боржника-організації або громадянина - індивідуального підприємця Особливості звернення стягнення при введенні відносно боржника-організації процедур банкрутства Виконання судових рішень, що зобов'язують боржника вчинити певні дії Виконання судових рішень, якими боржник присуджений до передачі певних речей Виконання судових рішень, якими боржник присуджений до вчинення певних дій, не пов'язаних з передачею грошей або майна, або до утримання від певних дій Особливості виконання окремих виконавчих документів Примусове виконання виконавчих документів про стягнення аліментів Примусове виконання виконавчих документів про поновлення на роботі Примусове виконання виконавчого документа про виселення і вселенні Розподіл стягнутих сум між стягувачами Порядок розподілу стягнутих сум між стягувачами у виконавчому провадженні
 
>>