Повна версія

Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорія градоутворення

Місто дозволяє суспільству побудувати зустріч зі своїм власним майбутнім.

П. Г. Щедровицький

Якщо нанести на карту зміни щільності населення будь-якого міста в часі, то виявиться, що ці зміни "розпливаються" і займають все більшу площу при одночасному зменшенні щільності (товщини шару).

Функції щільності міського населення

Вивчаючи щільність населення в багатьох десятках міст світу, К. Кларк розробив загальну модель, в рамках якої відбувається зменшення щільності міського населення зі збільшенням відстані від центру. Він припустив, що щільність населення можна виразити через негативну експонентну функцію:

де Z d - щільність населення на відстані d від центра; Z0 - константа, відповідна екстраполювати щільності населення на нульовому відстані, тобто в центрі міста; е - основа натурального логарифма (2,718); b - константа, що показує швидкість зменшення щільності населення з відстанню.

Так, при середній щільності населення в центрі 1000 осіб на 1 км2 і b = -1 ми можемо очікувати, що на відстані 1 км від центру щільність становитиме 368 осіб на 1 км2, на відстані 2 км - 135, на відстані 3 км - 50 і т.д. Зіставляючи значення Z0 і b , можна легко порівнювати різні структури щільності населення в містах. Дослідження К. Кларка були продовжені рядом інших вчених; їх висновки дозволяють аналізувати складніші функції щільності населення.

Вивчення відмінностей в щільності населення неєвропейських міст дозволяє отримувати нові знання про шляхи їх розвитку. Наприклад, індійські міста, в тому числі Калькутта, відрізняються тієї разючої особливістю, що зростання населення в них не позначається на градієнтах його щільності, а поблизу центра вона продовжує збільшуватися. Зменшення компактності і скупченості, такі характерні для європейських міст, не побачиш в Калькутті, там ситуація залишається незмінною. При однакових темпах зростання населення околиці в неєвропейських містах розповзаються менше, ніж в європейських. Оскільки транспортна революція, яка сформувала структуру європейських міст, проявляється всюди, можна припускати, що все більше число міст світу набуватиме вигляд, характерний для країн Заходу.

Індекс розподілу міст

Розміщення населених пунктів відрізняється і за іншим критерієм, який важче піддається виміру. Припустимо, що в двох регіонах середня щільність розподілу на них міст майже однакова: 5,8 і 6,4 міста на 1000 км2, але характер їх розміщення по території різний. У першому регіоні міста розташовуються у вигляді згустків (скупчено), а в іншому вони розкидані. Для того щоб виміряти ступінь вираженості цього критерію, географи запропонували використовувати так званий індекс розподілу в просторі (spacing index). Цей індекс дозволяє впорядкувати різні випадки розміщення населених пунктів від "вкрай скупченість" до "вкрай розсіяного". Значення індексу лежать в межах від теоретичного нуля, коли всі населені пункти концентруються в одній точці, до 2,15 (максимальна величина), коли розміщення відповідає системі трикутників.

Як показало вивчення великої кількості розміщень населених пунктів, індекси розподілу змінюються в основному від 0,5 до 1,5. Ці значення коливаються навколо величини, яка відповідає групі випадково генерованих точок (1,0), з чого випливає, що, по-видимому, не існує будь-яких потужних структуроформуючих сил, що визначають характер розміщення людських поселень. В щодо однорідному середовищі значення індексу зміщуються в напрямку до 2,15, тобто розміщення тяжіє до рівномірного, а в умовах контрастної середовища - в напрямку до нуля, що свідчить про тенденцію до скупченості. Метод індексу дозволяє географам порівнювати різні структури розміщення населених пунктів і оцінювати ймовірність впливу навколишнього середовища на їх місце розташування.

 
<<   ЗМІСТ   >>