Повна версія

Головна arrow Географія arrow Економічна географія і регіоналістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економічна географія і регіоналістика - Кузьбожев Е.Н.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з сучасними тенденціями розвитку економічної географії та регіоналістики, орієнтоване на формування системного просторового мислення бакалаврів. У виданні викладено теорії та методи розміщення продуктивних сил, географічні засади економічного розвитку, проблеми дослідження і регулювання розвитку країни та регіонів. Зміст посібника відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними напрямами та спеціальностями, а також для викладачів економічних, географічних, соціологічних напрямів підготовки, слухачів системи підвищення кваліфікації.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І РЕГІОНАЛІСТИКИ Етапи розвитку географії як наукиЕтап I: дослідження окремих ученихЕтап III: створення державних і міжнародних організацій Економічна і соціальна географія як підсистема географічних наук Сучасна структура науки про розміщення продуктивних сил Взаємозв'язок економічної географії і регіоналістики з іншими дисциплінами Історія розвитку вітчизняної економічної географії і регіоналістики Державне управління та регіональна наука Перспективи розвитку економічної географії і регіоналістики ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І РЕГІОНАЛІСТИКИ Предмет і об'єкт дослідження економічної географії та регіоналістики Системний підхід в економічній географії і регіоналістики Методологія економіко-географічних досліджень Симетрія і асиметрія розміщення продуктивних сил Фактор простору в історії регіональної економіки Теорії розміщення промислового і сільськогосподарського виробництваТеорія розміщення продуктивних силФормування регіональної науки Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил ТЕОРІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ І ЯДРОУТВОРЕННЯ Теорії просторової організації продуктивних сил і регіональної економіки Теорія просторової дифузії в розміщенні продуктивних сил регіонуЕлементи процесу дифузіїХвилі дифузії і їх контури Теорія регіонального ядроутворення Теорія градоутворенняФункції щільності міського населенняІндекс розподілу містІндекс найближчого сусідства містПравило "ранг - розмір" Інформаційна теорія глобального розвитку ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У РОСІЇ Економіко-географічне положення і адміністративно-територіальний устрій Російської Федерації Структура геоекономічного простору Росії Взаємодія суспільства і географічного середовища Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінкаЗемельні ресурсиЛісові ресурсиВодні ресурсиМінерально-сировинні ресурси Економічний механізм природокористування Територіальні поєднання виробничих ресурсів ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Географія населення і трудових ресурсів Структура і особливості розселення на території Росії Походження та поширення елементів культури Урбанізація як світової і просторовий процес Природний та механічний рух населення Формування і використання трудових ресурсів Модельний аналіз трудових ресурсів ГЕОГРАФІЯ СПОЖИВЧОГО СЕКТОРА І ІНФРАСТРУКТУРИ Галузева і міжгалузева структура економіки Галузі спеціалізації регіонів Росії Географія сфери соціальних послуг Розміщення і розвиток галузей споживчого сектора Розміщення і розвиток агропромислового комплексу Галузева і просторова транспортна структура Географія інформаційних галузей ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЇ Виробничий потенціал промисловості Розміщення і розвиток паливного комплексуНафтова промисловістьГазова промисловістьВугільна промисловість Розміщення і розвиток електроенергетичного комплексуТеплові електростанції (ТЕС)Гідравлічні електростанції (ГЕС)Атомні електростанції (АЕС) Розміщення і розвиток чорної металургії Розміщення і розвиток кольорової металургіїАлюмінієва промисловістьМідеплавильна, або мідна, промисловістьНікель-кобальтова промисловістьСвинцево-цинкова промисловістьОловодобивающая промисловістьЗолотодобувна промисловістьАлмазодобувна промисловість Розміщення і розвиток машинобудівного комплексу Розміщення і розвиток хіміко-лісового комплексуХімічна промисловістьСіркокислі промисловістьВиробництво мінеральних добрив (фосфорних, калійних та азотних)Азотна промисловість ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ Територіальна структура економіки Економічні райони Росії Теорія і практика територіально-виробничих комплексів Форми територіальної організації продуктивних сил в ринковій економіці Основи теорії регіонального відтворення Зовнішні економічні зв'язки та їх вплив на розміщення продуктивних сил ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ОКРУГІВ РОСІЇ Північно-Західний федеральний округПівнічно-Західний економічний районПівнічний економічний районКалінінградська область Центральний федеральний округЦентральний економічний районЦентрально-Чорноземний економічний район Південний федеральний округПівнічно-Кавказький економічний районНижнє Поволжя Північно-Кавказький федеральний округ Приволзький федеральний округВолго-В'ятський економічний районСереднє ПоволжяРегіони Уралу Уральский Федеральний округСхідна частина Уральського економічного районуТюменська область Сибірський федеральний округПівденно-східна частина Західно-Сибірського економічного районуСхідно-Сибірський економічний район Далекосхідний федеральний округ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ І РЕГІОНІВ Історія радянського планування розміщення і розвитку продуктивних сил Завдання державного регулювання соціально-економічного розвитку країни та регіонів Методи державного регулювання розвитку економіки Програмно-цільове планування і управління територіальним розвитком Оцінка соціально-економічного розвитку території Інтегральні показники оцінки соціально-економічного розвитку ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Сутність та напрямки математико-географічного моделювання Аналіз динаміки природно-територіальних системМетод порівняння середніх рівнів рядуМетод Фостера - СтюартаФазочастотную критерій знаків різниць Валліса і Мура Моделі регіональної і національної економіки Моделювання галузей промисловостіВиробнича галузева модельВиробничо-транспортна галузева модель Мережеві моделі в географії Прогнозування в економічній географії Математичні методи виділення районівМетод "зважених балів"Метод за критерієм однорідностіМетод дистанційного коефіцієнтаМетод ентропійному заходи різноманітності
 
>>