Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні напрямки організації праці

Порядок здійснення трудового процесу передбачає:

 • - Встановлення складу робіт;
 • - Забезпечення підбору та підготовки необхідних працівників;
 • - Поділ усіх видів робіт між працівниками і встановлення між ними системи взаємодії, тобто певної кооперації праці;
 • - Пристосування робочих місць для зручності і безпеки роботи;
 • - Розробку раціональних форм, методів і прийомів праці;
 • - Розрахунок норм праці, що випливають з конкретних технічних рішень;
 • - Створення сприятливих умов праці;
 • - Організацію обслуговування робочих місць різними допоміжними роботами;
 • - Встановлення норм праці і системи його оплати;
 • - Планування, аналіз і облік праці.

Рішення перерахованих завдань становить зміст організації праці в соціальному закладі.

Основними напрямками організації праці в установі є такі.

 • 1. Поділ праці - відокремлення видів трудової діяльності між працівниками, бригадами та іншими підрозділами на підприємстві. Це - відправний пункт організації праці, який, виходячи з цілей виробництва, складається в закріпленні за кожним працівником і за кожним підрозділом їхніх обов'язків, функцій, видів робіт, технологічних операцій.
 • 2. Кооперація праці - встановлення системи виробничої взаємозв'язку між працівниками.
 • 3. Нормування - встановлення і постійна підтримка на необхідному рівні якості таких норм трудових витрат, використання яких в організації, плануванні, оплаті праці дозволяє забезпечити подальше зростання продуктивності праці і підвищення ефективності роботи підприємства (норма праці - міра праці, що витрачається в певних організаційно-технічних умовах з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду).
 • 4. Організація робочих місць - система заходів по його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення їх в певному порядку, обслуговуванню робочого місця і його атестації.
 • 5. Організація обслуговування робочих місць - взаємодія між основними працівниками і працівниками допоміжних служб і підрозділів.
 • 6. Атестація і раціоналізація робочих місць - періодичний облік і оцінка, атестація робочих місць па предмет їх відповідності сучасним вимогам.
 • 7. Розробка раціональних прийомів і методів праці (способів виконання роботи), що включає в себе вивчення трудових процесів із застосуванням різних способів і технічних засобів, відбір найбільш раціональних прийомів і методів праці, їх вдосконалення та впровадження шляхом організації виробничого інструктажу, навчання; розширення і оновлення науково-технічної інформації.
 • 8. Створення сприятливих санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці, які передбачають усунення шкідливих умов виробництва, важких фізичних, психологічних і емоційних навантажень, впровадження елементів естетики в виробничу середу, формування системи охорони і безпеки праці.
 • 9. Ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці і відпочинку.
 • 10. Підбір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників: планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, найм персоналу, розробка концепції розвитку персоналу та її реалізація (кваліфікаційний зростання, планування кар'єри і т.п.), підготовка та підвищення кваліфікації.
 • 11. Організація оплати і матеріального стимулювання праці є одночасно ланкою, що з'єднує людину з засобами виробництва і фактором ефективної організації праці.
 • 12. Виховання і зміцнення дисципліни праці, що передбачає комплекс заходів щодо посилення виробничої та трудової дисципліни, формування почуття відповідальності, розвиток творчої ініціативи та інших форм активної участі працівників в житті організацій.
 • 13. Планування і облік праці здійснюється для встановлення необхідних загальних трудовитрат, чисельності персоналу, фонду заробітної плати.
 
<<   ЗМІСТ   >>