Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація праці в соціальних установах

Організація праці в соціальному закладі: поняття, зміст, принципи та основні фактори

Організація праці - це приведення трудової діяльності людей в певну систему. Вона характеризується внутрішньої впорядкованістю, узгодженістю і спрямованістю взаємодії для реалізації спільної програми та цілі.

Організація праці розуміється і як діяльність щодо встановлення та зміни порядку взаємодії працівників із засобами виробництва та один з одним для успішного досягнення цілей трудової діяльності.

Організація праці - це і певний порядок, система трудової діяльності людини; система заходів, що встановлюють порядок і умови здійснення трудової діяльності, і спрямована на ефективне використання трудових ресурсів.

Організація праці має статичний аспект (структуру праці) і динамічний (функціонування, поведінку, взаємодію людей в процесі трудової діяльності).

Під впливом науково-технічного прогресу, зміни засобів виробництва, технологій, форм і методів управління і т.д. модифікуються структури праці, відбувається заміна одних форм організації праці іншими, більш ефективними в конкретних умовах. Організація праці є однією з функцій управління установою.

Рівні організації праці

Складні форми організації праці мають ієрархічну структуру і різні рівні - на рівні суспільства, підприємства (установи), на робочому місці.

Громадська організація праці це певний спосіб упорядкування та регулювання трудової діяльності в суспільстві. До неї відносяться: форми і методи залучення людей до праці, поєднання робочої сили із засобами виробництва, поділ і кооперація праці в суспільстві, розподіл результатів праці між членами суспільства, забезпечення відтворення робочої сили.

Організація праці на підприємстві (установі) розглядається як певний порядок побудови і здійснення трудового процесу, який утворює систему взаємодії працівників із засобами виробництва та один з одним для досягнення заздалегідь поставленої мети трудової діяльності. Організація праці на даному рівні передбачає поділ і кооперацію праці, розробку методів праці, за допомогою яких може бути виконаний той чи інший вид роботи, організацію робочих місць, створення умов праці, підбір і розстановку кадрів, визначення переліку функцій і обов'язків кожного працівника, встановлення міри праці за допомогою нормування, організацію оплати праці; встановлення правил дисципліни праці, що забезпечують порядок і узгодженість в роботі; режим праці і відпочинку працівників.

Організація праці на робочому місці вимагає наукового підходу. Вона включає такі аспекти, як максимальне врахування функціональних можливостей людини, визначення порогу стомлення, працездатності, ступеня реакції на непередбачені подразники, стійкості до факторів середовища (температурних перепадів, шуму, тиску і т.д.). Поряд з професійним відбором, навчанням, тренуванням велике значення має залучення інженерів-психологів для кращого пристосування робочого місця до можливостей людського організму, і, відповідно, створення умов для підвищення ефективності праці працівника.

 
<<   ЗМІСТ   >>