Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Факторингові операції

Однією з найбільш поширених посередницьких послуг комерційних банків в даний час є факторинг. Факторинг (від англ, factor - маклер, посередник) являє собою викуп платіжних вимог у постачальника товарів. Інакше кажучи, це переуступка банку неоплачених боргових вимог, що виникають між контрагентами в процесі реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. Основою такої операції є кредитування торгових угод.

Факторинг виник в США в кінці XIX в. і знайшов потім застосування в промислово розвинених країнах Західної Європи. У 1980-і рр. факторингові операції стали активно проводитися банками Австралії, на Близькому Сході і в Південно-Східній Азії. До середини 1990-х рр. обсяг факторингових операцій розподілявся наступним чином: Європа - 56%, Америка - 30%, країни Азії і Тихоокеанського узбережжя - 13%, Африка - 1%.

Основою факторингу стали комерційно-фінансові операції торгових агентів, що займаються збутом товарів виробників. Потім він перетворився на універсальну фінансову систему, що включає бухгалтерське, інформаційне, збутовий, страхове, кредитне і юридичне обслуговування клієнта. За клієнтом, по суті, залишаються тільки виробничі функції. Базою сучасного факторингу в розвинених країнах є надання комерційного кредиту у формі відстрочки платежу за поставлені товари.

Відповідно до конвенції 1988 р операція вважається факторингової, якщо вона задовольняє як мінімум двом з чотирьох ознак:

 • 1) наявність кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог;
 • 2) ведення бухгалтерського обліку постачальника, перш за все - реалізації;
 • 3) інкасування заборгованості постачальника (отримання заборгованості від покупок);
 • 4) страхування постачальника від кредитного ризику.

Суб'єктами факторингових операцій є: факторингова компанія або факторинговий відділ комерційного банку (фактор) - спеціалізована установа, що купує рахунки-фактури своїх клієнтів; клієнт (постачальник товару, кредитор) - промислова або торгова фірма, яка уклала угоду з факторинговою компанією; підприємство (позичальник), тобто фірма - покупець товару. Схема організації факторингу представлена на рис. 11.2.

Схема організації факторингової угоди

Мал. 11.2. Схема організації факторингової угоди

Банк набуває у клієнта-постачальника право вимагати грошові кошти за поставлений товар з покупця, перераховуючи йому вартість товару за вирахуванням комісійної винагороди, і представляє платіжні вимоги кліенту- покупцеві, який перераховує на їх основі гроші фактору. При цьому клієнт направляє банку всі рахунки-фактури, виставлені на покупців, і але кожним документом повинен отримати згоду на оплату, так як банк вивчає всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців, при сприятливому вирішенні оплачує рахунок у момент настання терміну платежу або достроково.

Отримавши заявку від підприємства, банк вивчає економічне і фінансове становище потенційного клієнта, характер його ділових зв'язків, на цій підставі приймає рішення про укладення факторингового договору. За договором фінансування під відступлення грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ними робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги (п. 1 ст. 824 ЦК України). Суб'єктами такого договору виступають фінансовий агент і постачальник. У ролі фінансового агента договори фінансування під відступлення права грошової вимоги можуть укладати факторингові відділи комерційних банків та інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, які мають дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду, як правило, факторингові компанії (ст. 825 ЦК України) . У договорі відбиваються порядок оформлення документації, терміни і частка суми платежів фактором від суми платіжних вимог, порядок реалізації операції, максимальні суми за операціями факторингу, розміри комісійної винагороди та інші умови.

Необхідно відзначити, що не будь-яке підприємство може скористатися послугами факторингового відділу комерційного банку. Таке обслуговування не надається :

 • - Підприємствам з великою кількістю дебіторів;
 • - Підприємствам, які займаються виробництвом нестандартної або вузькоспеціалізованої продукції;
 • - Будівельним і іншим компаніям, що працюють з субпідрядниками;
 • - Підприємствам, які реалізують свою продукцію із забезпеченням післяпродажного обслуговування;
 • - Підприємствам, практикуючим компенсаційні угоди, які співпрацюють зі своєю клієнтурою па основі довгострокових контрактів і виставляють рахунки до оплати після закінчення конкретних етапів робіт або в порядку авансових платежів.

Факторинг також не застосовується за борговими зобов'язаннями фізичних осіб, філій або відділень підприємств і організацій.

Такого роду обмеження мають об'єктивну основу, оскільки в названих випадках фактору дуже складно оцінити кредитний ризик. Йому не має сенсу приймати на себе підвищений обсяг робіт і додатковий ризик, пов'язаний з переуступкою вимог, оплата яких може бути не забезпечена в установлений термін через невиконання постачальником договірних зобов'язань.

Факторинг виконує досить широкі функції, що охоплюють: авансування постачальника за поставлений товар; аналіз платоспроможності покупця; забезпечення гарантії постачальнику оплати товарів; прийняття кредитних ризиків; стягнення платежів; ведення статистичної звітності, інкасацію платіжних вимог; придбання платіжних вимог, управління дебіторами.

У процесі свого розвитку факторинг стає все більш різноманітним. Історично першим виник конвекційний факторинг ,, який є універсальною формою обслуговування підприємств. Він включає ведення бухгалтерського обліку, розрахунки з постачальниками і покупцями. При цьому підприємство займається випуском товару, а банк - бухгалтерським обліком. Оскільки для ведення бухгалтерського обліку потрібні великі витрати (потрібні приміщення, комп'ютери, виплачується зарплата працівникам і т.д.), для підприємства факторинг дешевше, ніж створення власної бухгалтерії. Для банку також є незаперечні вигоди, зокрема, він може використовувати банківських бухгалтерів і операціоністів, які ведуть рахунки підприємства, і отримати за рахунок цього прибуток.

Цей вид факторингу часто поєднується з дисконтуванням фактур , що передбачає придбання рахунків-фактур комерційним банком (фактором). Банк купує у свого клієнта право на отримання грошей від його покупців, при цьому відразу ж зараховує на рахунок постачальника близько 80% вартості відвантаженого товару, а решту суми перераховує йому в строго встановлений термін, незалежно від отримання грошей банком. За це банк отримує комісійну винагороду. По суті, така операція є кредит під відвантажені товари, за який клієнт платить обумовлений відсоток. При такому вигляді факторингу боржники повинні бути поінформовані про участь в операції банку, і цей запис робиться па рахунку-фактурі.

В останні роки широке поширення отримав конфіденційний факторинг, який обмежується виконанням тільки деякі операцій, таких як поступка вдачі на отримання грошей, оплата боргів і т.п. Він є формою надання постачальникові - клієнту факторингу - кредиту під відвантажені товари, а покупцеві - клієнту факторингу - платіжного кредиту. При конфіденційному факторингу боржники не інформуються про посередництво банку.

Виділяють також "тихий" факторинг, відповідно до якого клієнт передає фактору копії рахунків за укладеними угодами з партнерами, а той виплачує частину цієї суми негайно. Після отримання всієї суми клієнт розплачується з фактором, повертаючи йому отриманий кредит і відсотки але нього. Якщо контрагент не оплачує рахунок у встановлений термін, то клієнт передає фактору рахунки на отримання грошей.

Одним з видів факторингу виступає і інвойс-дискаунтинг , який передбачає виключно фінансування під відступлення прав грошових вимог на підставі оцінки торгового обороту клієнта без надання послуг з адміністративного управління дебіторською заборгованістю і кредитного менеджменту. В рамках цього виду факторингу постачальник передає

фактору весь портфель дебіторської заборгованості, під який здійснюється фінансування, а дебіторів не повідомляють про відступлення. Факторинг вибирають тоді, коли потрібна комплексна складова факторингу, особливо збір і облік дебіторської заборгованості, а інвойс - якщо необхідне тільки фінансування і збереження конфіденційності угоди поступки прав вимоги (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Відмінність інвойс-дискаунтинг від класичного факторингу

факторинг

Інвойс-дискаунтинг

Включає кілька видів послуг, в тому числі управління дебіторською заборгованістю

Включає тільки фінансування

Як правило, відкритий, вимагає повідомлення дебіторів

Як правило, закритий

Ціна 0.75-2,5% від обороту

Ціна 0,35-1% від обороту

платять дебітори

платить клієнт

Аналіз фінансової діяльності дебіторів

Аналіз фінансової діяльності переважно клієнта

Призначений тільки для підприємств із стійким фінансовим станом

Найбільш характерними є наступні види факторингу: з відповідальністю за ризик неплатоспроможності і без права регресу; без прийняття ризиків неплатоспроможності, однак з правом регресу; з фінансуванням до моменту покупки; з фінансуванням до часу настання терміну платежу; з управлінням дебіторською бухгалтерією; без права управління дебіторською бухгалтерією. На практиці застосовуються такі види факторингових операцій:

 • - Внутрішні, коли учасники факторингового договору знаходяться в одній країні, і міжнародні;
 • - Відкриті, коли боржник інформується про участь в угоді фактора, і закриті (конфіденційні);
 • - З правом регресу, коли виникає вимога до постачальника повернути видану раніше суму, або без права регресу;
 • - За умови кредитування постачальника у формі попередньої оплати (до 80% переуступає їм боргових вимог або оплати вимог до певної дати).

Факторинг економічно вигідний всім учасникам угоди. Для клієнта-постачальника це впевненість у своєчасній оплаті товару, страхування кредитного ризику, простий процес отримання фінансових коштів, що передбачає мінімальний пакет документів, не потрібні заставу і поручительства, відбувається поліпшення фінансових показників, передбачаються конкурентні ставки і терміни фінансування, а також можливість запропонувати покупцям більш гнучкі терміни оплати товару, для факторингової компанії або банку - отримання комісійної винагороди, яке, як правило, складається з плати за обслуговування, що розраховується як відсоток від суми рахунку-фактури, і плати за наданий кредит, яка зазвичай вище ставки короткострокового кредиту на 2 3 пункту.

Малий бізнес зацікавлений у фінансуванні, так як його джерела обмежені. Йому потрібен усічений факторинг, який представляє собою кредитування під заставу дебіторської заборгованості. Середній же бізнес зацікавлений в інструменті збільшення обсягу продажів, а тому йому потрібен повний комерційний факторинг. В цілому факторинг дозволяє за короткий термін збільшувати обсяг продажів в кілька разів і дає можливість компанії розвиватися більш ефективно, ніж при кредитуванні. Ефект від факторингового обслуговування максимальний в разі, якщо отримане фінансування спрямовується на закупівлю товару, який в свою чергу також відвантажується з відстрочкою платежу, компанія знову отримує фінансування і т.д. Така робота дозволяє бізнесу активно рости і приносить суттєві конкурентні переваги. Робота банку з покупцями теж, як правило, призводить до скорочення термінів оплати поставок покупцями. За рахунок факторингу мінімізується проектний ризик, пов'язаний з активним ростом компанії.

Якщо відзначати складності факторингу, то основна з них в тому, що у багатьох компаній погано організований документообіг, що ускладнює факторингове обслуговування. Іноді постачальники стикаються з небажанням деяких дебіторів працювати але факторингу. Часто постачальнику важко розрахувати свої витрати через наявність прихованих комісій. Але значні переваги від постачальниками при використанні факторингових послуг, переважують, тому факторинг користується дуже високою популярністю.

Факторинг - операція, близька до кредиту, але має ряд особливостей (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Порівняння факторингу і кредиту

факторинг

кредит

Пост-фінансування

Предпостфінансірованіе

Ризик поставки і платежу дебітора

Фінансовий ризик

Залежить від торгового обороту

Залежить від забезпечення і застави

Вигідний для середніх і дрібних підприємстві

Вигідний для великих і середніх підприємств

Погашається з коштів дебітора

виплачується позичальником

Розмір фінансування не обмежений

Сума кредитування визначається договором

Незважаючи на широке поширення факторингу за кордоном, на російському фінансовому ринку він поки ще не отримав належного поширення. У Росії налічується близько 100 великих банків і спеціалізованих компаній, що надають послуги факторингу. За Законом про банки і банківську діяльність факторинг включено до переліку банківських операцій, однак відсутність чіткої методичної бази гальмує його розвиток, не сприяє створенню в банках спеціалізованих відділів. Заважає цьому і поширена в Росії практика передоплати товару.

 
<<   ЗМІСТ   >>