Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Банківські векселі як інструмент кредитування економіки

У 1995-1996 рр. на фінансовому ринку спостерігалося широкого поширення різноманітних операцій з банківськими векселями. Застосування векселів не обмежувалося тільки функцією по залученню вільних грошових коштів банками. Банківські векселі почали все активніше використовуватися в розрахунках, і якщо спочатку вони емітували тільки після отримання банками коштів, то потім банки почали видавати кредити шляхом надання позичальникові певної кількості векселів, які використовувалися ним для розрахунків. Це було обумовлено розростанням неплатежів і нестачею ліквідних коштів у суб'єктів господарювання. У розвинених країнах проблема дефіциту оборотних кошти підприємств вирішується шляхом системи комерційного кредитування. Заборгованість одного підприємства за поставлену продукцію перед іншим оформляється, як правило, векселями. Надійність такої системи гарантується участю в ній банків.

Участь комерційних банків здійснюється шляхом обліку векселів, їх авалю і акцепту. У свою чергу центральні банки більшості країн здійснюють переоблікові операції з векселями найбільш надійних підприємств.

Урахуванням , або дисконтом векселя називається операція, при якій банк видає суму векселі його пред'явнику до терміну настання платежу, утримуючи при цьому в свою користь певний відсоток від суми векселя з урахуванням часу до терміну його погашення. При цьому відбувається індосамент векселя (його передача) на ім'я банку з усіма юридичними наслідками. Пред'явник векселя стає боржникам, а банк - кредитором і векселедержателем.

З метою зниження ризику банки при обліку векселя перевіряють кредитоспроможність клієнта. Облік векселів історично є однією з перших операцій банків. Ці операції найбільш поширені у Франції і Італії, а в США і Великобританії здійснюються операції з акцептованими банками перекладними векселями (банківськими акцептами).

Акцепт векселя - це згода банку па його оплату. При цьому вексель набуває статусу першокласного зобов'язання і вільно обертається на ринку.

Аваль - поручительство за векселем. 11ри цьому аваліст приймає на себе відповідальність за виконання зобов'язань за векселем (векселедавцем, векселедержателем і ін.).

Існує ряд причин, але яким система комерційного кредитування не стала в Росії серйозним фактором, який дозволив би підтримувати ліквідність сфери матеріального виробництва. Головна причина криється у слабкій надійності зобов'язань багатьох вітчизняних підприємств і великі ризики банківської системи при операціях з векселями. Відзначимо, що в післякризовий період (після серпня 1998 г.) йде поступове нарощування обсягів врахованих векселів.

Комерційні банки купують векселі з номіналом у валюті Росії і в іноземній валюті. Це векселі органів федеральної влади і авальовані ними, векселі органів влади суб'єктів РФ, місцевих органів влади та авальовані ними, векселі банків, векселі нерезидентів та ін. При цьому процентні ставки по врахованим векселям набагато вище, ніж по кредитах і державних цінних паперів, що служить однією з причин зростання обсягів врахованих векселів останнім часом.

 
<<   ЗМІСТ   >>