Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прийом готівки від підприємств і організацій

Одним з видів касових операцій є прийом готівки з подальшим зарахуванням їх на банківський рахунок господарюючого суб'єкта, причому він може здійснюватися як з використанням сумки, так і без неї. Інкасація та доставка готівки та цінностей в банк може проводитися банком самостійно або на договірних умовах через інші кредитні організації, що здійснюють операції з інкасації, а також через Російське об'єднання інкасації.

Прийом проводиться документом на прийом готівки в прибуткову касу банку, що складається з оголошення на внесок готівкою, ордера та квитанції. Прийом готівки установами банків від обслуговуваних підприємств здійснюється шляхом перерахунку банкнот і формування їх в корінці (100 аркушів банкнот одного найменування) і пачки (пачка - 10 корінців). При цьому старі банкноти відбраковуються, а монети упаковуються в мішки. Усі протягом операційного дня готівка оприбутковуються в операційній касі і в той же робочий день зараховуються на відповідні рахунки клієнтів.

Щоб скористатися сумкою, клієнт зобов'язаний подати в кредитну організацію зразки пломб, якими опломбовуватимуть сумки, або опис виду упаковки. Засвідчення зразка пломби здійснюється керівником кредитної організації або його заступником.

За власним вибором організація має право здати сумку з готівкою безпосередньо в касу кредитної організації, інкасаторської службі або в автоматичний сейф. При здачі в касу банку перевіряється наявність пошкоджень пломби і сумки і відповідність сум грошей, зазначених у накладній і квитанції. Прийом сумки з готівкою інкасаторських співробітником проводиться при наявності у нього довіреності на інкасацію готівки. Інкасатор проводить огляд сумки і пломби на наявність дефектів і на відповідність зразком, пред'явленим касовим працівником організації, а також правильність заповнення накладної, квитанції і явочній картки інкасації. Процес складання сумки завершується видачею клієнту підписаної інкасатором квитанції з відбитком штампа. Організація має право відмовитися від здачі сумки інкасаторської служби, вказавши в явочній картці причину відмови.

Вкладення сумок в сейф можливо при наявності у клієнта вільних сумок. Формування сумки здійснюється так само, як і для інкасації, за винятком накладної, яка вкладається в сумку разом з препроводительной декларації або прикріплюється до неї з урахуванням технології прийому сумок автоматичним сейфом. Крім того, організація повинна ввести номер сумки, персональний код, пароль або інші ідентифікуючі се дані, передбачені договором банківського рахунку. Факт вкладення сумки в сейф підтверджується видачею роздруківки, що містить інформацію про клієнта, дату і час вкладення сумки в сейф.

В якості підтвердження здачі грошей в касу клієнту видається квитанція з відбитком штампа каси.

Необхідно відзначити одну особливість, притаманну будь-касової операції, включаючи прийом готівки: до закінчення процесу прийому грошей касовому працівникові кредитної організації забороняється прибирати з поля зору клієнта не тільки прийняті від нього готівку, але і прибуткові документи.

У післяопераційний час прийомом готівки займаються вечірні каси. Банкноти та монети, що надійшли до вечірньої каси, перераховуються, оформляються відповідними документами і після закінчення роботи вечірньої каси поміщаються в сейф. Не пізніше наступного робочого дня працівники вечірньої каси приймають сейф від охорони і здають гроші і документи завідувачу касою. Прийняті вечірньою касою гроші повинні бути зараховані па відповідні рахунки клієнтів байка.

 
<<   ЗМІСТ   >>