Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Історія, філософія і методологія психології та педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Абстрактно-діалектична теорія В. В. Давидова

Василь Васильович Давидов подібно Л. В. Занкова був поборником розвиваючого навчання. Його підхід досить оригінальний і пов'язаний зі спробою ґрунтовного філософського осмислення проблем навчання і виховання. У пошуку адекватного завданням педагогіки методу він надав вирішальне значення методу сходження від абстрактного до конкретного. В ідеалістичному плані цей метод був розвинений Георгом Гегелем, а матеріалістичний значення йому надав Маркс, який вважав, що в кожній системі є деяка вихідна клітинка, що володіє суперечливими рисами, розгортання яких дозволяє висловити генезис всього цілого. В економіці такий клітинкою є товар. Клітина абстрактна, а ціле - конкретно. Науковий метод виступає як сходження від клітини до системи у всьому її різноманітті. Це і є сходження від абстрактного до конкретного.

Володіючи, як здавалося В. В. Давидову, науковим методом, він з великими надіями приступив до штурму вершин педагогічної науки. Важливе значення надавалося їм ідеї про центральному значенні діяльності свідомості в процесі навчання. З підвищенням рівня теоретичного рівня навчального матеріалу пов'язувалося розвиток розумових здібностей школярів, інформацію пропонувалося подавати дедуктивним методом, вважалося, що максимально швидкий розвиток учнів забезпечує саме метод сходження від абстрактного до конкретного [1] .

Давидов протиставляв емпіричне і теоретичне знання. Перший тип знання виділяє формально загальні зовнішні риси об'єктів, які пов'язані один з одним будь-яким генетичним співвідношенням, воно завжди тяжіє до наочності, фіксується в словах-термінах; другий тип знання має справу зі змістовними узагальненнями внутрішніх рис досліджуваних явищ, що дозволяють показати за допомогою єдності логічного та історичного генезис явищ, з загального підстави виводяться поодинокі ознаки, в результаті реалізуються способи розумової діяльності за допомогою не слів-термінів, а символ-знакових засобів [2] .

На нашу думку, В. В. Давидов слідом за Г. Гегелем, К. Марксом, Л. С. Виготським і Е. В. Ильенкова зробив суттєву помилку. У концептуальному відношенні будь-яка теорія реалізується як перехід від уже відомих принципів і законів до фактів як результатами вимірювань і далі до нових законів і принципам. У цих переходах немає тієї абстрактної клітини, про яку йшла мова вище. У теорії має місце концептуальна трансдукция, а не метод сходження від абстрактного до конкретного (див. Параграф 4.2).

Неспроможне, як зазначалося в попередньому параграфі при аналізі поглядів Занкова, також протиставлення емпіричного і теоретичного знання. Будь-яке знання теоретично. Зіставляти слід теорії, у тому числі одні більше, а інші менше розвинені.

Доводиться відзначити, що педагоги часто недостатньо розуміють статус теорії. Так, в № 43 "Учительській газети" від 25.10.2005 під характерним заголовком "Царство теорії" дається лаконічне та ємне опис системи Ельконіна-Давидова. Створюється враження, що поряд з теорією є ще й таке знання, яке не є теоретичним. Сенс буквально всіх людських феноменів (і почуттів, і слів, і предметних дій) є концептуальним, тобто теоретичним.

Недостатня метанаучной підготовка дослідників часто призводить до доданню ними ореолу загадковості як окремим концептів, так і теорій в цілому. Міркуючи про поняттях, вони звертаються до таємничих абстракцій, ідеалізації, змістовним узагальненням і т.п. А тим часом навіть безграмотна людина оперує концептами. Зрозуміло, теорії відрізняються одна одну, а найрозвиненіші з них містять рафіновані концепти. Вони виробляються не без зусиль, але не за рахунок змістовних узагальнень, про які люблять розмірковувати прихильники діалектичної логіки, а за допомогою подолання недоліків попередньої теорії.

Отже, за великим рахунком діалектична епістемологія В. В. Давидова не витримує критики. Ясно, що надання їй дидактичної спрямованості не могло обійтися без істотних вад. Зокрема, це відноситься до початкових курсів російської мови і арифметики. Стосовно до кожним з них Давидов прагнув, перш за все, визначити абстрактну клітинку, з якої можна вивести всю теорію. Як він вважав, такими є фонема (стосовно до російської мови) і число (в арифметиці). Покажемо неспроможність цього припущення на прикладі арифметики.

Арифметика придбала стрункий вид завдяки аксіом Пеано, а не поняття числа. У словесному формулюванні вони зводяться до наступних п'яти тверджень.

 • 1. Одиниця є натуральне число.
 • 2. Наступне за натуральним числом є натуральне число.
 • 3. Одиниця не слід ні за яким натуральним числом.
 • 4. Будь-яке натуральне число слід лише за одним натуральним числом.
 • 5. Аксіома повної індукції.

Додатково до цих аксіом вводиться уявлення про число 0: х + 0 = х і х × 0 = 0, а також операції додавання і множення. Звернемося тепер до найпростішого курсу арифметики - до арифметики першого класу.

Учитель не стане пояснювати малюкам концепт "аксіома". Він просто навчить їх перераховувати натуральні числа. Цим він, по суті, дасть їм уявлення про перших чотирьох аксіомах Пеано. П'ята аксіома в початковій школі не вивчається. Учитель також вводить уявлення про число 0, яке, будучи доданим до будь-якого натуральному числу, залишає його без зміни. Якщо ж натуральне число множиться на 0, то їх добуток дорівнює 0. Виходячи з операцій додавання і множення, вводиться уявлення про вирахуванні і розподілі. Перед нами чи не вся арифметика. У максимально короткому формулюванні її сенс полягає в рахунку і реалізації операцій, в рамках яких фігурують натуральні числа і 0. Всьому цьому вчить хороший учитель арифметики. Висунуте йому вимога сходити від абстрактного до конкретного здатне ввести його в оману. Він стане шукати ілюзорну абстрактну клітинку системи. Учитель повинен мати чіткі уявлення про будову арифметики, наприклад аксіоматичному, а не про претензії тих, хто некритично виступає від імені діалектичної логіки, висновки якої не відповідають науковому матеріалу.

Читачеві може здатися, що ми ставимося до творчості Давидова надмірно критично. Слід розуміти, що він цілком свідомо звернувся до концептуального пристрою наук. Слідуючи в фарватері діалектичної логіки, він допустив істотні прорахунки. Але йому, безсумнівно, слід поставити в заслугу його прихильність концептуального підходу. Там, де інші або мовчать, або відбуваються парою фраз, Давидов розвинув многозвенную теорію.

Відзначимо дуже важливу обставину. Епістемологічні помилки педагогів, звичайно ж, спотворюють дидактичний процес. Втім, суттєво, що скасувати концептуальну структуру навчальних дисциплін, які зберігали наступність з відповідними науками, вони не в змозі. Так чи інакше ця структура неодмінно проявляє себе. Представники школи Занкова, з одного боку, і школи Ельконіна-Давидова - з іншого - по-різному вчать учнів початкових класів, наприклад арифметиці. Вони неоднаково інтерпретують її зміст. Допустимі при цьому помилки не дозволяють будувати навчальний процес максимально ефективно. Проте справжній зміст арифметики пробиває собі дорогу, його неможливо скасувати. Ця обставина не скасовує необхідність метанаучной (філософської) інтерпретації арифметики. Вона відсутня як в побудовах Занкова, так і Давидова. По суті, вони підмінили філософію арифметики міркуваннями про пізнавальні процеси, які не враховували її специфіку. Спеціальної філософії науки - ось чого часто бракує навіть видатним педагогам.

висновки

 • 1. В. В. Давидов цілком правомірно наполягав на відтворенні в педагогіці справжнього концептуального пристрою наук.
 • 2. Перевага, надану їм методу сходження від абстрактного до конкретного, виявилося серйозною помилкою.

 • [1] Ми перерахували найважливіші положення системи розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Філософські підстави цієї системи в основному були розроблені Давидовим. Саме тому ми вирішили приділити основну увагу саме його поглядам.
 • [2] Давидов В. В. Про поняття розвиваючого навчання // spon. eduhmao.ru/var/db/files/4717.ponytie.pdf. Режим доступу - вільний. С. 9.
 
<<   ЗМІСТ   >>