Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні технології в освіті

Мета інформатизації суспільства - створення гібридного інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачити і управляти розвитком людства, Освітня система в такому суспільстві має бути системою випереджаючої. Перехід від консервативної освітньої системи до випереджаючої повинен базуватися на випереджальному формуванні інформаційного простору Російського освіти і широкому використанні інформаційних технологій [28].

Входження Росії в єдиний світовий інформаційний простір ставить серйозні проблеми перед вітчизняною освітою. Починаючи з 80-х років, сума знань в суспільстві зростає вдвічі кожні 2 роки. Зміниться і структура знань: частка традиційних знань зменшиться з 70 до 40%, прагматичних - з 15 до 10%, але зросте частка нових знань - з 5 до 15% і знань, спрямованих на розвиток творчих здібностей особистості - з 3 до 25%. Сучасна освіта є підтримуючим, перспективне освіта повинна стати в інформаційному суспільстві випереджаючим.

Такий розвиток інформаційного простору вимагає забезпечення як психологічної, так і професійної підготовленості всіх учасників освітнього процесу.

В умовах радикального ускладнення життя суспільства, його технічної і соціальної інфраструктури вирішальним виявляється зміна ставлення людей до інформації, яка стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства. Успішність переходу до інформаційного суспільства істотно залежить від готовності системи освіти в найкоротші терміни здійснити реформи, необхідні для її пристосування до потреб інформаційного суспільства.

По суті, мова йде про вирішення проблеми якісного зміни стану всієї інформаційної середовища (простору) проживання російської освіти в сполученні з вітчизняною наукою і суспільною практикою, а також в сполученні зі світовою вищою школою і світовою наукою. Вирішення цього завдання відкриває нові можливості для прискореного прогресивного індивідуального розвитку кожної людини в системі освіти і для зростання якості сукупного суспільного інтелекту, що в перспективі надасть свій позитивний вплив на всі сторони суспільного життя Росії.

Ефективність процесу інформатизації безпосередньо залежить від ефективності процесів створення та використання інформаційного ресурсу, тобто всього інформаційного потенціалу суспільства. Інформаційний ресурс фактично є сукупність інформації про минуле та сьогодення досвіді людства, база для відтворення нової інформації.

За розвитком інформаційного суспільства Росія відстала від багатьох західних країн. Це можна легко простежити на прикладі загального індексу зрілості інформаційного суспільства (Information Imperative Index). Він складається з 20 чітко сформульованих показників з трьох областей: соціальної, інформаційної та комп'ютерної. Соціальні показники складаються з законодавчої бази, регулюючих норм і політичних чинників. Інформаційний показник складається в основному з сектора інформатики та інформаційного бізнесу (програмне забезпечення, мультимедіа і т.д.). Комп'ютерний показник відображає обсяг і насиченість ринку обладнання, такого як PC, Інтернет, мобільні телефони тощо. Росія знаходиться на 34 місці з 54 країн, тобто в групі III. Найкращі показники в Росії досягнуто в соціальній сфері (20 місце), потім йде інформаційна сфера (32 місце), і найгірший рівень спостерігається в комп'ютерній сфері (46 місце). Все це разом складає ясну картину, демонструючи, що телекомунікаційна інфраструктура і апаратне

забезпечення вимагають в цілому більшого розвитку, ніж законодавча база.

В процесі інформатизації освіти необхідно виділити наступні аспекти:

  • • методологічний;
  • • економічний;
  • • технічний;
  • • технологічний;
  • • методичний.

Проаналізуємо стан і розвиток кожного аспекту.

Методологічний аспект. Тут головною проблемою є вироблення основних принципів освітнього процесу, що відповідають сучасному рівню інформаційних технологій. На жаль, на даному етапі нові технології штучно накладаються на традиційні освітні форми. Тому необхідно знайти нові підходи до формування основних вимог до кожного рівня освіти. Наприклад, як поєднувати традиційні вимоги вміння грамотно писати і рахувати з можливостями комп'ютера, який це робить краще і в силу властивої людині ліні не сприяє формуванню таких навичок. Аналогічний приклад стосується читання. Легкий доступ до інформаційних ресурсів, створення яких ніхто не контролює, атрофує у людини прагнення працювати з літературою. Такі ж тенденції простежуються в області креслення та інших дисциплін. Реальні лабораторні дослідження замінюються роботою в віртуальному середовищі. Але оскільки технічний прогрес зупинити неможливо вкрай важливо виробити нові освітні стандарти.

 
<<   ЗМІСТ   >>