Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи соціального обслуговування

З метою своєчасного і якісного забезпечення виконання заходів з цивільної оборони при виникненні надзвичайної обстановки на керівника установи покладаються такі завдання:

 • - Оповіщення про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • - Евакуація працівників установи, які проживають (забезпечуваних) і матеріально-технічних засобів в безпечні райони за раніше розробленим планом;
 • - Надання працівникам та забезпечуваним захисних споруд цивільної оборони та засобів індивідуального захисту;
 • - Проведення заходів з світловий маскування;
 • - Організація та проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення небезпек для працівників і забезпечуваних (проживають) при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • - Силами штатного медичного персоналу установи надання медичної допомоги працівникам і забезпечуваним (проживають), постраждалим при веденні військових дій або внаслідок цих дій;
 • - Організація гасіння пожеж, що виникли на території установи при веденні військових дій або внаслідок цих дій;
 • - Виявлення і позначення ділянок, які зазнали радіоактивного, хімічному, біологічному зараженню, в установі (за наявності сил і засобів радіаційного, хімічного і біологічного спостереження);
 • - Розробка і здійснення заходів, спрямованих на збереження структури установи соціального обслуговування для сталого функціонування її в особливий період;
 • - Забезпечення постійної готовності сил і засобів установи цивільної оборони.

Таким чином, з метою своєчасного та якісного виконання заходів з цивільної оборони при виникненні надзвичайної обстановки в установі соціального обслуговування завчасно планується і проводиться комплекс заходів.

Заходи з цивільної оборони ·, що проводяться в установі соціального обслуговування

Всі заходи з цивільної оборони в установі соціального обслуговування здійснюються відповідно до нормативних, правовими актами та локальними документами, розробленими в підготовчий період в установі соціального обслуговування, і включають в себе:

 • - Організацію навчання персоналу і проживаючих (забезпечуваних) в галузі цивільної оборони;
 • - Навчання відповідальних посадових осіб, працівників і проживають (забезпечуваних) способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • - Навчання працівників установи, що входять до складу нештатного аварійно-рятувального формування;
 • - Проведення планових та непланових навчань і тренувань із залученням фахівців з цивільної оборони.

При безпосередній загрозі або при оповіщенні про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, керівник установи повинен підтримувати в стані постійної готовності системи оповіщення та мати стійкі канали зв'язку для отримання інформації в області цивільної оборони про обстановку, що складається на території адміністративного округу (району).

При безпосередній загрозі життю людей і втрати матеріальних засобів керівник установи організовує евакуацію працівників, які проживають (забезпечуваних) і матеріально-технічних засобів в безпечні райони за раніше розробленим і узгодженим планом.

При оголошенні загальної евакуації керівник установи встановлює порядок і строки направлення проживаючих (забезпечуваних), що знаходяться у відділеннях милосердя в захищені стаціонари міста (району) відповідно до раніше затвердженого плану після його уточнення. Поряд з цим вивчає і готує з взаємодіючими органами безпечні райони для розміщення працівників, які проживають (забезпечуваних) і матеріальних цінностей, що підлягають евакуації. Створює і організовує роботу евакуаційної комісії.

Відповідно до затвердженого плану евакуації при наданні працівникам і проживаючим (забезпечуваним) установи соціального обслуговування притулків, укриттів і засобів індивідуального захисту організовує підтримання у стані постійної готовності до використання за призначенням, а також технічне обслуговування захисних споруд цивільної оборони, що у віданні установи.

Організовує розробку плану нарощування інженерного захисту установи в особливий період. Здійснює пристосування (адаптацію) в мирний час і при переведенні цивільної оборони з мирного часу на особливий період заглиблених приміщень (підземних переходів, підвалів, цокольних поверхів корпусів будівель) з наявних на балансі установи будівель і споруд для укриття працівників і проживають (забезпечуваних).

Планує організовує при необхідності будівництво відсутніх захисних споруд цивільної оборони в особливий період, у тому числі швидкомонтованих укриттів. Забезпечує укриття працівників і проживають (забезпечуваних) в наявних захисних спорудах установи цивільної оборони, а також у приписаних станціях метрополітену і в інших сусідніх захисних спорудах цивільної оборони об'єктів економіки. Здійснює накопичення, зберігання, освіження, забезпечення видачі та використання за призначенням засобів індивідуального захисту.

Одними із заходів цивільної оборони є заходи щодо світловий маскування, які включають в себе виконання заходів згідно з вимогами СНиП 2.01.53-84 і гол. 9 СНиП 2.01.51-90 в частині, що стосується створення і підтримки в стані постійної готовності до використання за призначенням запасів матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення заходів з світловий маскування.

У разі виникнення небезпек при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру в установі можуть проводитися аварійно-рятувальні роботи. З цією метою в установі створюються і підтримуються в стані постійної готовності до використання за призначенням запаси матеріально-технічних, продовольчих та медичних засобів.

В окремих випадках установа може брати участь у проведенні санітарно-протиепідемічних та профілактичних заходів спільно з підрозділами територіального відділу Управління Росспоживнагляду, а також проведення лікувально-евакуаційних заходів - з надання всіх видів медичної допомоги, евакуації уражених, хворих, лікуванню військовослужбовців і цивільного населення, а також їх реабілітації.

При залученні сил і засобів установи соціального обслуговування до участі в боротьбі з пожежами, що виникли на території установи при веденні військових дій або внаслідок цих дій, створюються і організовується діяльність (робота) протипожежних ланок, їх взаємодію з підрозділами пожежної охорони адміністративного округу (району).

При веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також внаслідок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та терористичних акцій в установі проводяться заходи щодо відновлення і підтримання громадського порядку в установі. З цією метою:

 • - Створюються і оснащуються (забезпечуються) відділення охорони громадського порядку, а також здійснюється підготовка його особового складу в галузі цивільної оборони;
 • - Посилюється пропускний режим і підтримується громадський порядок в осередках ураження (руйнувань, лих);
 • - Вживаються заходи щодо посилення охорони установи, що підлягає обов'язковій охороні органами внутрішніх справ (за договором).

Для сталого функціонування установи соціального обслуговування в особливий період розробляються і здійснюються необхідні заходи, а саме:

 • - Створюється і організовується робота комісії з питань підвищення стійкості функціонування установи в мирний час і особливий період;
 • - Плануються, готуються і при необхідності проводяться аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи до прибуття основних аварійно-рятувальних сил округу (району);
 • - Завчасно створюються запаси матеріально-технічних, продовольчих, медичних та інших засобів, необхідних для відновлення надання послуг проживають (забезпечуваним);
 • - Створюється фонд документації установи соціального обслуговування, включеної в Перелік об'єктів підвищеного ризику і об'єктів систем життєзабезпечення, на які в першочерговому порядку створюється страховий фонд документації для забезпечення установи та проведення аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій в населеному пункті;
 • - Вживаються заходи до підвищення ефективності захисту медичного та іншого спеціального майна при впливі на нього сучасних засобів ураження.

Таким чином, з метою забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільної оборони в установі соціального обслуговування здійснюється створення, оснащення і підготовка необхідних матеріально-технічних і медичних засобів до дій за призначенням, а також проведення навчань і тренувань з цивільної оборони з працівниками та проживаючими (забезпечуваними ).

Фінансування заходів ГО і захисту працівників і проживають (забезпечуваних) в установі соціального обслуговування здійснюється за рахунок грошових коштів засновника (відповідного бюджету), що передбачаються в бюджеті суб'єкта РФ.

 
<<   ЗМІСТ   >>