Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Первинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобів

Поряд із здійсненням довгострокових інвестицій в об'єкти будівельно-монтажних робіт, виконуваних як господарським, так і підрядним способом, надходження основних засобів в організацію можуть відбуватися також за допомогою:

 • • довгострокових інвестицій в об'єкти, куплені об'єкти основних засобів;
 • • вкладу до статутного капіталу організації;
 • • придбання об'єктів основних засобів шляхом здійснення бартерних операцій;
 • • безоплатного отримання або дарування [1] ;
 • • оренди (господарської чи договірної фінансової) [2] ;
 • • інших способів.

Незалежно від варіанту надходження в поточному обліку кожен об'єкт реєструється під своїм інвентарним номером стосовно своєї класифікаційної групи, місця його експлуатації, а також виходячи з джерела придбання.

Склад первинної облікової документації по надходженню основних засобів залежить не тільки від того, на якій стадії оформлення знаходиться приймання того чи іншого об'єкта, а й до якої класифікаційної групи він відноситься. У тому випадку, коли надходить об'єкт, що відноситься до активної частини основних засобів (машини і обладнання), оформляється така документація.

Акт про прийом (надходженні) устаткування (форма № ОС-14) виписується у двох примірниках і служить для оформлення надходження на склад для установки обладнання, але якому не виявлено будь-які дефекти в порядку зовнішнього огляду. Обидва примірники підписуються членами приймальної комісії, включаючи уповноваженого підрядної монтажної організації, яким передається другий примірник акта.

Передача обладнання в монтаж в умовах монтажних робіт господарським способом оформляється актом про прийом-передачу обладнання в монтаж (форма № ОС-15). Даний документ виписується в одному екземплярі.

При здійсненні зазначених робіт підрядним способом окремий акт на передачу устаткування в монтаж нс виписується. Підрядник розписується безпосередньо в акті, а копія його, підтверджуючи прийняття відповідного об'єкта на відповідальне зберігання, передається йому.

Надалі в процесі ревізії, монтажу або випробування виявлення в обладнанні дефектів викликає необхідність складання акта про виявлені дефекти устаткування (форма № ОС-16).

На день здачі в експлуатацію закінченого монтажем обладнання, а також прийняття на баланс організації інших об'єктів виписується акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель і споруд) (форма № ОС-1) в одному примірнику. При оприбуткуванні групових об'єктів, що мають одне виробниче призначення, виписується акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд) (форма № ОС-16).

По об'єктах нерухомості складається акт про пріеме- передачу будівлі (споруди) (форма № ОС-1а).

Ухвалення таких об'єктів до обліку має місце незалежно від того, внесені вони до Єдиного державного реєстру прав чи ні. Головне щоб вони здатні були виконувати покладені на них функції.

Акти але формами № ОС-1, ОС-1а і ОС-16 при пріеме- передачі об'єктів між організаціями для включення до складу основних засобів виписуються в кількості трьох примірників. Перший примірник направляється в бухгалтерію разом з доданою технічною документацією, де він підписується головним бухгалтером. Другий залишається у структурного підрозділу (організації), де експлуатувався об'єкт, а третій передається новому власнику (власнику).

Операції по переміщенню об'єктів між структурними підрозділами організації оформляються накладної на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (форма № ОС-2). Вона виписується сдатчиком (цехом, відділом, ділянкою та ін.) Також в трьох примірниках, з яких:

 • • перший примірник передається в бухгалтерію;
 • • другий примірник залишається у сторони, яка передає;
 • • третій примірник передається одержувачу.

На підставі зазначених документів, а в разі придбання транспортного засобу - наявності технічного паспорта, державного номера, отриманих в Головному управлінні по забезпеченню безпеки дорожнього руху (ГУОБДД), в бухгалтерії відкривається інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів (форма № ОС-6) або інвентарна картка групового обліку об'єктів основних засобів (форма № ОС-ба). Найбільш характерні риси об'єкта або групи об'єктів вказуються в розділі "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" основних засобів інвентарної картки. Таким чином, фактично вона виконує функції паспорта на конкретний об'єкт або групу однорідних об'єктів, в якому відбивається наявність і рух їх аж до вибуття з експлуатації.

Інвентарні картки в розрізі класифікаційних груп, визначених Класифікація основних фондів, зберігаються в спеціальній картотеці, а в розрізі розділів, підрозділів, класів і підкласів - за місцем експлуатації.

Малі підприємства для обліку наявності об'єктів і їх руху всередині організації відкривають інвентарну книгу обліку об'єктів основних засобів (форма № ОС-66).

У синтетичному обліку витрати з придбання основних засобів розглядаються як вкладення у необоротні активи відображенням на активному рахунку 08 аналогічної назви незалежно від того, підрядним або господарським способом здійснюється будівництво або придбання відповідних об'єктів. До даного рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки:

 • 08-1 "Придбання земельних ділянок";
 • 08-2 "Придбання об'єктів природокористування";
 • 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів";
 • 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів";
 • 08-5 "Придбання нематеріальних активів";
 • 08-6 "Переклад молодняку тварин в основне стадо";
 • 08-7 "Придбання дорослих тварин".
 • 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт".

В обліку об'єктом будівництва, на який списуються витрати, служить вид або комплекс будівельно-монтажних робіт, окремо споруджений будинок або споруду, на будівництво яких є належно оформлена проектно-кошторисна документація. Організація поточного обліку витрат визначається в послідовності існуючої технології будівельно-монтажних робіт:

 • • будівельні роботи;
 • • придбання обладнання, що вимагає монтажу;
 • • роботи з монтажу обладнання;
 • • придбання обладнання, що не потребує монтажу;
 • • придбання обладнання, інструменту та інвентарю, що вимагає монтажу, по не призначеного для постійного запасу;
 • • інші капітальні витрати.

Будівельно-монтажні роботи, виконані фірмою для власних потреб, в тому числі із залученням інших організацій для виконання окремих робіт, визнаються об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Якщо будівництво об'єкта ведеться підрядною організацією без виконання будівельно-монтажних робіт власними силами замовника, то витрати зазначеної організації, що здійснюють контроль за ходом будівництва та технічний нагляд, хоча і є частиною первісної вартості споруджуваного об'єкта, проте не визнаються об'єктом оподаткування податком на додану вартість .

При підрядному способі ведення будівельно-монтажних робіт замовник приймає об'єкти до обліку за договірною вартістю, виходячи з прийнятих до оплати або оплачених рахунків підрядних організацій. При господарському способі виконання робіт замовник враховує їх в сумі фактичної собівартості.

Ці витрати складаються з витрат, пов'язаних зі зведенням споруджуваного об'єкта (будівельні роботи, придбання обладнання, роботи по його монтажу, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбання даного об'єкта, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів і витрат по доведенню їх до стану, що дозволяють експлуатувати).

Тому, наприклад, держмито, сплачено паю за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угоди з ним, не може бути визнана складовою при обчисленні витрат з придбання такого об'єкта, а тому і не підлягає включенню до його первісної вартості.

До первісної вартості підлягають включенню тільки зазначені вище витрати.

Держмито за реєстрацію об'єктів нерухомості відповідно до подп. 1 п. 1 ст. 264 ПК РФ до вказаних витрат не відноситься, а визнається в складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.

Витрати з монтажу обладнання відображаються в обліку за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" в сумі фактичних витрат, включаючи витрати з придбання та встановлення.

Витрати з придбання обладнання складаються з договірної вартості підприємства-виготовлювача або посередницької організації і додаткових витрат з доставки до приоб'єктного складу забудовника з усіма додатковими зборами, включаючи витрати на супровід (експедирування), вартість послуг товарних бірж і т.п.

Вартість монтажу обладнання оформляється довідкою про обсяги виконаних робіт по монтажу цього устаткування або відповідним актом. Аналогічні роботи з доставки обладнання, як вимагає, так і нс вимагає монтажу, виконані будівельною організацією за договором на будівництво об'єкта, приймаються до обліку забудовником в складі витрат на будівництво за договірною вартістю.

Закінчені об'єкти будівництва і виконані по ним обсяги будівельно-монтажних робіт відображаються в обліку за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредитом рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 70 "Розрахунки з персоналом по оплаті праці ", 69" Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "і ін. Проведення залежать від того, підрядним або господарським способом виконано зазначені роботи.

Відшкодування домовласникам і мешканцям витрат щодо відведення земельної ділянки під будівництво та викликаний цим знесення їх будівель в обліку відображається записами:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

КРЕДИТ 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки".

Витрати з придбання та доставки устаткування, що вимагає монтажу, забудовник приймає на баланс за дебетом рахунка 07 "Устаткування до установки". До нього можуть бути відкриті два субрахунки: 07-1 "Устаткування щодо встановлення вітчизняне" і 07-2 "Устаткування щодо встановлення імпортне".

Аналітичний облік обладнання, оприбуткованого на склад за рахунком 07 "Устаткування до установки", ведеться по місцях його храпения окремо по кожній матеріально відповідальній особі.

Устаткування, оплачене забудовником, але не надійшов на склад протягом звітного періоду, приймається до обліку як що знаходиться в дорозі:

ДЕБЕТ 07 "Устаткування до установки" субрахунок "Устаткування, що знаходиться в дорозі", 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" субрахунок 19-1 "Податок на додану вартість при придбанні основних засобів"

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Устаткування, яке не потребує монтажу, враховується в сумі фактичних витрат на придбання безпосередньо на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", минаючи рахунок 07 "Устаткування до установки", по мерс його надходження на склад чи інше місце зберігання.

Організація має деякі особливості обліку введення в експлуатацію об'єктів, виконаних господарським способом, що пов'язано з оподаткуванням.

Будівельно-монтажні роботи для власного споживання є податковою базою по ПДВ. Вона визначається як вартість виконаних робіт, обчислена виходячи з усіх фактичних витрат забудовника на їх виконання.

На суму ПДВ, обчислену в установленому порядку за такими операціями, в обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей"

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Сума вхідного ПДВ за раніше прийнятим від постачальників виробничих запасів для виконання будівельно-монтажних робіт з метою подальшого використання для власних потреб підлягає заліку:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з бюджетом по ПДВ"

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" субрахунок 19-3 "Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів".

Звільняються від сплати ПДВ організації, які ввозять на територію РФ певне технологічне обладнання, пойменоване в переліку, затвердженому постановою Уряду РФ від 30 квітня 2009 року № 372 (і. 7 ст. 150 НК РФ).

Для цілей податкового обліку з 1 січня 2006 року діє порядок, згідно з яким витрати, пов'язані зі зведенням об'єктів основних засобів на комерційній основі незалежно від способу їх виготовлення (спорудження), приймаються до обліку за вирахуванням сум ПДВ і акцизів, крім випадків, передбачених НК РФ. Зокрема, винятком з цього правила є і. 1.1 ст. 259 НК РФ. У ньому сказано, що організація при прийнятті об'єкта до обліку має право одноразово включити до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на зведення об'єктів в розмірі не більше 10% початкової вартості основних засобів, а з 2009 р - не більше 30% з терміном корисного використання від 3 до 20 років. Виняток становлять об'єкти, отримані безоплатно.

В умовах застосування спрощеної системи оподаткування (ССО) при визначенні об'єкта оподаткування організація зменшує отримані доходи на витрати з придбання, спорудження та виготовлення основних засобів. Витрати на придбання (спорудження, виготовлення) основних засобів (п. 3 ст. 346.16 НК РФ) приймаються щодо придбаних (споруджених, виготовлених) основних засобів в період застосування УСН - з дати їх введення в експлуатацію.

До переходу на УСП вартість зазначених вище основних засобів включається до витрат наступним чином:

 • • щодо основних засобів з терміном корисного використання до трьох років включно - протягом одного року застосування ССО;
 • • з терміном корисного використання від 3 до 15 років включно: протягом першого року застосування ССО - 50% їх вартості; другого року - 30% вартості і третього року - 20% вартості;
 • • з терміном корисного використання понад 15 ле г: протягом 10 років застосування ССО рівними частками вартості основних засобів.

При цьому протягом податкового періоду витрати приймаються за звітні періоди рівними частками.

Вартість обладнання, зданого в монтаж, згідно з інформацією, що міститься в акті про приймання-передачі обладнання в монтаж (форма № ОС-15), списується з балансу і враховується в складі капітальних вкладень:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 07 "Устаткування до установки".

Відсотки, що підлягають сплаті за банківський кредит до моменту постановки обладнання на баланс в якості основних засобів, незалежно від того, перевищують вони чи ні облікову ставку Банку Росії, в повній сумі відносяться на собівартість, що монтується об'єкта:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

З дати зарахування такого об'єкта до складу основних засобів але інвентарної вартості, підтвердженого актом про приймання-передачі об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), непогашені відсотки по позиках банку не формують первісну вартість об'єкта, а приймаються до обліку в складі інших витрат:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати"

КРЕДИТ 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки але довгостроковими кредитами і позиками".

Придбання об'єктів за рахунок банківських кредитів вимагає постановки обліку сплати відсотків за такими операціями в суворій відповідності до ПБО 15/2008. Отримані в банку позикові кошти на придбання і (або) зведення об'єкта розглядаються як частина його формованої інвентарної вартості з подальшим погашенням через амортизаційні відрахування. Підставою для такої постановки обліку є як мінімум один з двох критеріїв:

 • • наявність умови, що передбачає в майбутньому отримання організацією економічної вигоди від експлуатації даного інвестиційного активу;
 • • наявність цього активу пов'язано з необхідністю здійснення організацією її управлінських функцій.

Відсотки за користування позиковими засобами (за договорами позики, кредиту та ін.) Для цілей оподаткування прибутку не враховуються в первісної вартості придбаного об'єкта, будівництва об'єкта нерухомості, модернізації або реконструкції основного засобу, а визнаються як позареалізаційні витрати (подп. 2 п. 1 ст . 265 ПК РФ). Цієї позиції дотримується і Мінфін

Росії (лист від 18 червня 2009 р № 03-03-06 / 1/408). Однак судова практика з цього питання неоднорідна. Деякі суди вважають, що відсотки за користування позиковими засобами повинні включатися до первісної вартості основного засобу, а ст. 265 НК РФ встановлює спеціальний порядок обліку відсотків. Цей порядок повинен застосовуватися і в тому випадку, коли за рахунок кредиту було придбано амортизаційні майно (постанова ФАС Північно-Кавказького округу від 23 жовтня 2008 р № Ф08-6332 / 2008).

Включення витрат за отриманими позиковими коштами до первісної вартості інвестиційного активу не суперечить умовам, перелік яких в сукупності визначає:

 • • виникнення витрат але придбання і (або) будівництва такого активу;
 • • фактичний початок робіт, пов'язане з його формуванням;
 • • наявність фактичних витрат за позиками і кредитами або обставин по їх здійсненню.

Витрати по знесенню, демонтажу та інші збільшують первісну (інвентарну) вартість закінченого об'єкта. Тому після закінчення будівництва враховані за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" витрати включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів.

Отже, на всю суму фактичних витрат закінчений будівництвом об'єкт приймається на баланс:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи".

Організація має право зменшити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, на податкові відрахування. Відрахуванням підлягають суми ПДВ, пред'явлені їй підрядними організаціями (замовниками-забудовниками) при проведенні ними будівельно-монтажних робіт, капітального будівництва, складання (монтажу) основних засобів, а також суми податку, обчислені самою організацією при здійсненні нею будівельно-монтажних робіт для власного споживання . Датою вирахування ПДВ є дата прийняття до обліку зазначених об'єктів. У разі якщо будівельно-монтажні роботи виконуються підрядним способом, такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Надходження основних засобів як внеску (паю) в статутний капітал акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю відобразиться в обліку записом на узгоджену вартість, підтверджену незалежним оцінювачем:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу".

Іншими словами, якщо об'єкт був в експлуатації, то приймаюча сторона відображає його під час приймання без урахування зношування. Це справедливо, якщо номінальна вартість частки засновника, який вносить майно, перевищує величину 200 МРОТ. Основні засоби, які не перевищують даний розмір, приймаються до обліку в оцінці, узгодженої засновниками.

В аналогічній операції унітарні підприємства відображають розрахунки з державним органом або органом місцевого самоврядування за основними засобами, переданим на баланс на праві господарського відання або оперативного управління, па субрахунку 75-1 "Розрахунки по виділеному майну".

У тому випадку, коли передача в господарське відання (оперативне управління) об'єкта здійснюється понад суму визначається статутного фонду такого підприємства, в обліку складається запис:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки по виділеному майну"

КРЕДИТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Потім проводиться запис на вартість прийнятого об'єкта:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів"

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки по виділеному майну".

Оприбуткування об'єкта відбивається звичайної записом:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів".

Придбання об'єктів по бартеру включає в себе їх вартість в оцінці витрат на доставку і установку, тобто в кінцевому підсумку в основі бартерних угод, як правило, лежать ринкові ціни, що формують первісну вартість об'єкта, що відображається в обліку записом:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 70 "Розрахунки з персоналом але оплаті праці".

Подальша здача в експлуатацію такого об'єкта оформляється в обліку записом:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи".

Безоплатне отримання основних засобів відображається в обліку в оцінці, визначеної експертним шляхом, або за даними первинних документів приймання-передачі. При такому варіанті оприбуткування основних засобів в обліку можливі різні підходи до постановки їх на баланс, виходячи з функціонального призначення об'єкта, його технічного стану і умов введення в експлуатацію.

Витрати з доставки об'єкта, наданого організації безоплатно або за договором дарування, найчастіше здійснюються за рахунок приймаючої сторони. В обліку вони розглядаються як капітальні вкладення:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

(При доставці сторонньою організацією) або 23 "Допоміжні виробництва" (коли доставка здійснюється самою приймаючою стороною).

Витрати по монтажу об'єкта в подібних випадках позначаються на обліку в загальновстановленому порядку:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом у оплату праці" та ін.

Після закінчення монтажу об'єкт здається в експлуатацію:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи".

Якщо в порядку безоплатного отримання або дарування на облік ставляться нові основні засоби, які потребують монтажу, то їх оприбуткування розглядається як збільшення доходів майбутніх періодів:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження".

У міру виконання необхідних процедур, необхідних щодо введення в експлуатацію основних засобів, в тому числі державної реєстрації, якщо це пов'язано з об'єктами нерухомості, в обліку за вказаною вище операції об'єкт оприбутковується в кореспонденції з кредитом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи".

Надалі протягом строку корисного використання організацією таких об'єктів суми доходів майбутніх періодів пропорційно нарахованої амортизації розглядаються як інші доходи. При цьому в обліку складається запис:

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

Розглянуті варіанти постановки на баланс безоплатно отриманого майна в складі основних засобів є об'єктом оподаткування прибутку.

У той же час безоплатно отримані основні засоби не обкладаються ПДВ, так як платником його є передає сторона. Тому в первинних документах на оприбуткування ПДВ не виділяється окремим рядком. Отже, відшкодування його відбувається поступово з віднесенням на рахунки виробничих витрат у складі амортизації.

В організації можуть мати місце операції, пов'язані з придбанням основних засобів в порядку здійснення договору довірчого управління майном. За такими операціями право власності до довірчого керуючого не переходить, оскільки засновник управління передає йому майно на певний термін. Довірчий керуючий враховує його на окремому балансі і веде по ньому самостійний облік, причому для розрахунків по даному майну він відкриває в банку окремий рахунок. Такі операції характерні для організацій, що діють в якості професійних учасників ринку цінних паперів.

Постановка на баланс об'єктів, що відносяться до основних засобів, отриманим в довірче управління, здійснюється шляхом виписки накладної, акту прийому-передачі основних засобів або іншого документа. Одночасно повідомляється засновник управління. З цією метою в його адресу надсилається авізо (повідомлення) або копія первинного облікового документа з позначкою "Д. У.".

Оприходованное майно відображається в обліку записом:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок 79-3 "Розрахунки але договором довірчого управління майном".

Майно приймається до обліку в оцінці, за якою воно було відображено в бухгалтерському обліку засновника управління на дату набрання чинності договору довірчого управління майном.

За кожним договором всередині рахунку 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок "Розрахунки за договором довірчого управління майном" ведеться аналітичний облік в розрізі засновника управління і вигодонабувача. Після закінчення терміну договору довірчого управління майном установник управління оприбутковує його в загальновстановленому порядку за залишковою вартістю.

Багато спільного з вищевикладеним має облік за договором простого товариства.

За своїм змістом він є договором про спільну діяльність. При об'єднанні в рамках спільної діяльності без створення юридичної особи право власності підприємства - учасника спільної діяльності на майно, передане їм на окремий баланс підприємства, ведучого загальні справи, не змінюється. Інший стає тільки форма власності.

Основні засоби за таким договором оприбутковуються в оцінці за угодою між товаришами. Головне, щоб внесене майно було оцінено в рівній частці кожного з них (якщо інше не передбачається договором) для досягнення певних цілей, в тому числі і отримання прибутку. У синтетичному обліку інформація про стан і рух вкладів у спільне майно товаришів по договору простого товариства відображається на рахунку 80 "Вклади товаришів". Якщо ці вклади внесені у вигляді основних засобів, то їх оприбуткування відображається в обліку організації-товариша, що веде спільні справи, наступного записом:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 80 "Вклади товаришів".

Після закінчення терміну дії договору простого товариства організація, що веде спільні справи, повертає вклади товаришів.

Повернення вкладу основними засобами в обліку організації-товариша, що є їх власником, отримає наступне відображення:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-4 "Внески за договором простого товариства".

Передача основних засобів, так само як і іншого майна, у спільну часткову власність не розглядається як продаж і не підлягає обкладенню ПДВ.

Основні засоби, передані у спільне користування товаришів, але не є їхньою спільною власністю, враховуються за балансом в узгодженою оцінкою, зазначеної в договорі.

Останнім часом організації все ширше використовують товарообмінні угоди. Їх регулювання здійснюється відповідно до вимог договору бартеру, основним змістом якого є обмін майном по збалансованої вартості, виходячи з діючих ринкових цін. Якщо одна зі сторін пропонує в обмін нерівноцінне майно, то така угода регулюється договором міни. Одна зі сторін при цьому повинна доплатити різницю у вартості майна.

Тим часом різниця між договорами бартеру і міни проявляється не тільки в тому, що по одному з них можливий рівноцінний обмін, а по іншому ні (законодавство якраз не виключає можливості того, що за обома договорами допускається обмін рівноцінного майна). Принципове значення має те, що бартерні угоди передбачають обмін не тільки майном, але також роботами і послугами. За договором міни предметом угоди є тільки майно, що належить учасникам угоди на право власності. Різниця проявляється також у формуванні оподатковуваної бази. За бартерної операції, якщо ціна об'єкта на 20% і більше відхиляється від ринкової, розрахунок виручки для цілей оподаткування (щодо податків) повинен бути зроблений виходячи з ринкових цін. На баланс ж основні засоби приймаються не за ціною угоди, а за балансовою вартістю вибуває майна.

У тому випадку, коли замість договору міни укладені два самостійних договору купівлі і продажу з подальшим зарахуванням взаємних вимог, в обліку отримані основні засоби оприбутковуються в оцінці, зазначеної в договорі купівлі. Розрахунок податків при реалізації здійснюється за ціною договору продажу.

ПРИКЛАД 6.1

До обміну учасники договору міни запропонували: одна сторона вантажний автомобіль за ринковою ціною 500 000 руб., Інша - сільгосппродукти на суму 450 000 руб.

В обліку іншої організації зроблені такі проводки:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок 90-1 "Виручка" -

450 000 руб. - Відбитий виторг від реалізації сільгосппродуктів;

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" -

450 000 руб. - Відображена заборгованість за автомобіль;

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" -

50 000 руб. (500 000 - 450 000) - відбито заборгованість перед партнером по угоді;

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" -

500 000 руб. - Прийнятий на баланс вантажний автомобіль після виконання відповідних процедур (реєстрація та ін.).

В обліку слід відобразити основні засоби, виявлені в результаті їх інвентаризації.

Згідно з Планом рахунків постановка на баланс об'єктів, що відносяться до основних засобів, обов'язково підлягає відображенню через рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи". Тому оприбуткування неврахованого об'єкта слід відобразити в обліку двома записами:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання окремих об'єктів основних засобів" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів".

Аналогічна запис проводиться в обліку і в тому випадку, коли унітарному підприємству державним органом або органом місцевого самоврядування для формування статутного фонду виділяються необхідні основні засоби.

Після виконання відповідних процедур, в тому числі реєстрації прийнятих активів (якщо це має відношення до об'єктів нерухомості) в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним зазначених об'єктів, основні засоби оприбутковуються на баланс в узгодженою оцінкою:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-4 "Придбання об'єктів основних засобів".

Організація, яка отримала ці кошти на умовах господарського відання або оперативного управління, одночасно складає таку бухгалтерську проводку:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал".

В обліку унітарного підприємства на суму введених в експлуатацію основних засобів робиться запис:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 80 "Статутний капітал".

Даний запис не звільняє організацію від сплати податку на прибуток.

Зроблені витрати по дообладнання, добудови, реконструкції діючих об'єктів і іншого розглядаються як капітальні вкладення:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи"

КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки але соціальному страхуванню і забезпеченню", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т.д.

Після закінчення зазначених робіт та прийняття але акту витрати на їх здійснення збільшують первісну вартість об'єкта:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи".

Одночасно на суму перевищення вироблених витрат над сумою амортизації такого об'єкта за період його експлуатації слід відобразити зміни в складі власного капіталу організації:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал".

Залишкова вартість основних засобів при переході організації на спрощену систему оподаткування (ССО) обчислюється у вигляді різниці між їх первісною вартістю, зменшеною на суму капітальних вкладень на їх придбання (30%), і сумою амортизації, нарахованої в порядку, передбаченому ст. 259 НК РФ.

Норма, пов'язана з амортизаційної премією, не поширюється на основні засоби безоплатно, а також на капітальні вкладення, вироблені організацією у формі реконструкції.

 • [1] Дарування основних засобів може мати місце тільки між некомерційними організаціями.
 • [2] Облік основних засобів в умовах орендних відносин розглядається в параграфі 6.3.
 
<<   ЗМІСТ   >>