Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Синтетичний облік витрачання матеріально-виробничих запасів

Витрата МПЗ здійснюється за наступними напрямками:

  • • виробничі цілі;
  • • невиробничі потреби;
  • • відпустку стороннім організаціям;
  • • інші цілі.

Основний обсяг запасів використовується на випуск продукції, виконання робіт або надання послуг. При цьому в умовах журнально-ордерної форми обліку складається розрахунок розподілу в окремій відомості, а в умовах автоматизованого обліку - машинограмма. На підставі їх даних в обліку будуть зроблені записи за кредитом рахунка 10 "Матеріали" в кореспонденції з дебетом наступних рахунків:

  • 20 "Основне виробництво" - на вартість матеріалів, відпущених на виготовлення продукції в цехах основного виробництва;
  • 23 "Допоміжні виробництва" - на аналогічні цілі в допоміжних виробництвах;
  • 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін. - Виходячи з напрямків використання матеріалів.

У процесі організації обліку використання МПЗ слід дотримуватися одного з базових принципів бухгалтерського обліку - принципу відповідності. Тому, якщо по звітному періоду не планується отримання економічної вигоди, вартість витрачених матеріалів в даний час не може розглядатися як поточні витрати. Прикладами тому можуть бути витрата матеріалів, спрямований на організацію підготовчих робіт в сезонних виробництвах, освоєння нових видів продукції і нових технологій і т.п. У всіх таких ситуаціях списання матеріалів на виробничі потреби має знайти відображення в обліку у вигляді такої записи:

ДЕБЕТ 97 "Витрати майбутніх періодів"

КРЕДИТ 10 "Матеріали".

Методика розрахунку вартості МПЗ, які направляються на виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг, при виборі варіанту облікової політики за обліковими цінами передбачає використання рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей".

У той же час не виключається традиційний варіант, коли сума виявлених відхилень (економія "-", перевитрата "+") твердих облікових цін, наприклад планової собівартості від фактичної собівартості, відбивається в поточному обліку на окремому аналітичному рахунку до рахунку 10 "Матеріали".

В обох випадках сума фактичної собівартості витрачених протягом місяця матеріалів, як уже зазначалося, буде обчислена в разработочной таблиці "Розподіл витрати матеріалів" або відповідної машинограмі за даними накопичувальних відомостей руху МПЗ. Розрахунок відсотка таких відхилень буде здійснений шляхом віднесення сум відхилень на початок звітного періоду і за звітний період до залишку і надходження матеріалів за твердими обліковими цінами в даний час. Отриманий середній відсоток відхилень в подальшому множиться на вартість витрачених матеріалів за вказаними цінами в звітному періоді.

У тому випадку, коли організація використовує в поточному обліку як твердих облікових цін договірні ціни постачальників, фактична собівартість придбання складається з договірної ціни плюс транспортно-заготівельні витрати. Фактична собівартість споживання таких запасів розраховується за вищевикладеної методикою, де в основу її обчислення замість попереднього розрахунку середнього відсотка відхилень покладено розрахунок середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат.

На рахунках бухгалтерського обліку обчислена сума відхилень на витрачені матеріали відображається записом за дебетом рахунків виробничих та інших витрат і кредиту рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей". Така проводка робиться звичайної записом, якщо фактична собівартість витрачених матеріалів виявилася вище твердої облікової ціни (планової собівартості), тобто має місце перевитрата. У зворотній ситуації сума відхилень означає економію і зазначену проводку слід відобразити в обліку методом "червоне сторно", тобто негативними числами. Якщо рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" не використовується, то сума відхилень буде списана але кредитом рахунка 10 "Матеріали" окремого аналітичного рахунку "Транспортно-заготівельні витрати". Тим самим договірна ціна постачальників, раніше віднесена на рахунки виробничих витрат, буде доведена через суми зазначених витрат до фактичної собівартості.

 
<<   ЗМІСТ   >>