Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Грошові кошти як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності

Грошові кошти організації як найбільш мобільний вид оборотних активів є великий інтерес для потенційних користувачів облікової інформації. Тому звітність про рух грошових коштів повинна бути спрямована не тільки на розкриття інформації про їх залишки в межах відповідних місць зберігання, а й відображати напрямок потоків їх руху.

Така інформація міститься в бухгалтерському балансі і звіті про рух грошових коштів.

У бухгалтерському балансі дані про залишки коштів наводяться по рядку "Грошові кошти". Вона об'єднує дані в розрізі місць зберігання грошових коштів - в касі, па розрахункових і валютних рахунках, представлені на спеціальних рахунках в банках і в вигляді переказів в дорозі.

Основним же джерелом, яке розкриває зміст наявності і руху грошових потоків, є звіт про рух грошових коштів, що представляється організацією в складі річної звітності. Беручи до уваги важливість даної інформації для відповідних користувачів, діючими нормативними правовими актами організаціям дозволено подавати звіт та в складі проміжної бухгалтерської звітності.

Зміст даного звіту крім залишків грошових коштів на початок і кінець звітного періоду включає також їх надходження та напрями використання в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Поточна діяльність в основному відповідає статуту організації.

Інвестиційна діяльність характеризує обсяг капітальних і довгострокових фінансових вкладень. Основним джерелом для заповнення даного показника є дані по рахунках 08 "Вкладення у необоротні активи" і 58 "Фінансові вкладення".

Фінансова діяльність пов'язана з використанням грошових коштів у сфері короткострокових фінансових вкладень.

Для заповнення звіту за формою використовуються дані за рахунками 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" і 55 "Спеціальні рахунки в банках".

Форма даного звіту наведено в Додатку 1.

Додаткова інформація про рух грошових коштів організації може бути розкрита організацією в її пояснювальній записці до річного звіту.

З прийняттям Федерального закону від 22 травня 2003 № 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт" (далі - Закон про застосування ККТ) такі розрахунки готівкою стали поширюватися і на юридичних лип (крім окремих організацій). Вся інформація цього роду накопичується в контрольно-касових апаратах, тому відпала необхідність її відображення в звіті про рух грошових коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>