Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій по іншим рахунках в банках

Крім розрахункового і валютного рахунків організація має право відкривати в банках поточні рахунки. Такі рахунки відкривають філії та структурні підрозділи, виділені на самостійний баланс, для ведення поточних витрат - видачі заробітної плати, підзвітних сум тощо

Крім того, організація має право відкривати особливі і інші спеціальні рахунки для обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, а також чекових книжок, акредитивів та інших платіжних документів (ощадних сертифікатів та ін.).

Відокремлене зберігання таких засобів в банках здійснюється для забезпечення належного контролю за їх цільовим використанням. Для обліку їх наявності та руху існує окремий рахунок 55 "Спеціальні рахунки в банках", до якого відкриваються субрахунка в розрізі наведеного вище переліку грошових коштів в чекових книжках, акредитивах і т.п.

При оплаті виконаних робіт і наданих послуг широке застосування отримали розрахункові чеки , зброшуровані в окремі чекові книжки. Вони є бланками суворої звітності. Для їх отримання організаціяпред'являє в банк заяву і платіжне доручення по депонуванню коштів на окремому особовому рахунку. Після виконання даної процедури і перевірки банком зазначених вище документів заявнику видаються чекова книжка і ідентифікаційна картка. В останній є інформація, що містить найменування її власника, номер рахунку чекодавця, зразок його підпису, а для фізичної особи - також паспортні дані, найменування банку, який видав цю картку, і сто адресу.

У тому випадку, коли для погашення сум по пропонованих чеками передбачено використання коштів на відповідному рахунку чекодавця, але не більше суми, гарантованої банком за погодженням з чекодавцем, заяву виписується у двох примірниках. Подібний варіант дозволяє гарантувати чекодавцю оплату чеків за рахунок коштів банку при тимчасовому їх відсутності у чекодавця.

Незалежно від варіанту покриття чеків банк перед їх видачею зобов'язаний вказати в чеках:

  • • місцезнаходження і назву банку;
  • • умовний номер банку;
  • • номер особового рахунку чекодавця і його назва;
  • • граничний розмір суми (цифрами і прописом), па яку може бути виписаний чек, завірений печаткою та підписами посадових осіб банку.

При отриманні продукції або наданні послуг платник (покупець) виписує постачальнику, транспортної організації або відділення зв'язку чек на відповідну суму, яка ними не пізніше 10 днів з дня його виписки повинен бути пред'явлений до банку для оплати.

Банк перевіряє чеки в відношенні як змісту, так і правильності оформлення (відповідність номерів і підписів в чеку і чекової книжки, дотримання ліміту) і здає їх в розрахунково-касовий центр (РКЦ), де вони зберігаються. Списання сум з рахунку власника чекової книжки (чекодавця) відбувається на підставі надійшли з РКЦ реєстрів чеків.

Якщо ліміт за чековою книжкою не витрачений, а кількість чеків в ній повністю використано, банк може додатково видати організації нові чеки. Якщо така необхідність відсутня, організація виписує доручення банку на повернення цих сум і зараховує на той рахунок, з якого було раніше вироблено їх списання.

Отримання чекової книжки в банку за рахунок власних коштів чекодавця оформляється в обліку такою бухгалтерською проводкою (запис проводиться в журналі-ордері № 3):

ДЕБЕТ 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 55-2 "Чекові книжки"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Депонування коштів при видачі чекових книжок за рахунок банківських кредитів відображається так:

ДЕБЕТ 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 55-2 "Чекові книжки"

КРЕДИТ 66 "Розрахунок по короткострокових кредитах і позиках".

При видачі чека складається наступна проводка:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін.

КРЕДИТ 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 55-2 "Чекові книжки".

Якщо чекова книжка видається підзвітній особі, наприклад експедитору для розрахунків з транспортними організаціями, робиться запис:

ДЕБЕТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами"

КРЕДИТ 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 55-2 "Чекові книжки".

На суму чека, виписаного підзвітною особою в оплату за виконані для організації послуги, робиться запис:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами".

На окремих рахунках в банку організація має право мати різні грошові кошти цільового призначення, зокрема:

  • • на утримання дитячих дошкільних установ;
  • • на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки;
  • • для розрахунків з населенням за продукцію, прийняту раніше сільськогосподарськими підприємствами і продану покупцям.

У перших двох випадках відкриття рахунків в банку відображається в обліку записом:

ДЕБЕТ 55 "Інші рахунки в банках"

КРЕДИТ 86 "Цільове фінансування".

В останньому випадку робиться така проводка:

ДЕБЕТ 55 "Інші рахунки в банках"

КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Надалі розрахунки з населенням можуть здійснюватися як готівкою, так і безготівковим шляхом за кредитом рахунка 55 "Інші рахунки в банках" і дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". При розрахунку готівкою гроші спочатку оприбутковуються в касу.

Акредитив найчастіше застосовується при поставках за згодою сторін або на вимогу постачальника - як санкція до неакуратним платникам у випадках прострочення оплати за продукцію при акцептной формі розрахунків. Покупець при цьому пред'являє в банк заяву за встановленою формою із зазначенням суми, умов оплати, номера договору, найменування товарів або послуг, які повинна поставити інша сторона, терміну дії акредитива, найменування постачальника і т.п. Акредитив призначається для розрахунків тільки з одним постачальником, тобто він є іменним.

Після отримання з банку повідомлення про відкриття акредитива постачальник виконує свої зобов'язання в обсязі, передбачений пом договором. Після цього він направляє в банк рахунок-фактуру та інші відвантажувальні документи, які є підставою для зарахування суми акредитива на розрахунковий рахунок постачальника. Акредитив закривається після закінчення терміну його дії.

На вимогу покупця акредитив може бути закритий раніше зазначеного терміну, якщо постачальник не виконав будь-яких умов договору. Такий акредитив прийнято називати відкличним. Існує ще безвідкличної акредитив. Зміна або закриття його без згоди учасників договору не допускається.

Акредитив виставляється за рахунок власних коштів платника або за рахунок позики банку.

При виставленні акредитива шляхом списання власних коштів з розрахункового рахунку організації банк резервує такі кошти на спеціальному рахунку. Це покритий (депонований) акредитив. У банк постачальника надсилається лише повідомлення про відкриття акредитива, а гроші залишаються броньованими в банку покупця. У зв'язку з цим всі розрахунки здійснює банк платника, який періодично висилає виписки по акредитиву з додатком платіжних документів.

Якщо зобов'язання учасників договору, що використовують в розрахунках між собою акредитив, виконуються банками, що знаходяться між собою в кореспондентські відносини, то такий акредитив називається непокритим (гарантованим). Подібна форма акредитива надає банку-виконавцю право списувати суму з наявного у нього рахунки банку-емітента. Умовами акредитива може передбачатися акцепт уповноваженим покупця. У такому разі списання з акредитива здійснюється за згодою (акцепту) уповноваженого.

Акредитив як форма розрахунків має недоліки. Зокрема, покупець позбавляється можливості перевірити правильність рахунків постачальника, пред'явлених до оплати, комплектність і якість поставки продукції. У той же час його кошти "заморожуються" на термін дії акредитива до його фактичного використання.

Синтетичний облік акредитивів ведеться на активному рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках": субрахунок 55-1 "Акредитиви" на підставі виписок банку.

При виставленні акредитива за рахунок власних коштів складається наступна бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 55-1 "Акредитиви"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

У тому випадку, коли така операція проводиться за рахунок кредитів банку, проводка виглядає так:

ДЕБЕТ 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 55-1 "Акредитиви"

КРЕДИТ 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".

При оплаті рахунку постачальника акредитивом проводиться запис:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

КРЕДИТ 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 55-1 "Акредитиви".

Послуги банку з виставлення акредитива відображаються як поточні витрати покупця в складі інших витрат:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Закриття акредитива після закінчення терміну його дії відбувається з одночасним перерахуванням невикористаного залишку на розрахунковий рахунок або в погашення банківського кредиту в залежності від того, за рахунок яких коштів він виставлявся.

Вкладення коштів організацією в банківські та інші вклади враховуються на відокремленому субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки" до рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках".

Відкриття цих вкладів відображається в обліку в залежності від врахованих коштів, за рахунок яких проведена дана операція. При цьому в обліку роблять запис:

ДЕБЕТ 55 "Спеціальні рахунки в банках субрахунок 55-3" Депозитні рахунки "

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки".

В аналітичному обліку такі вкладення фіксуються за кожним вкладом. Після закінчення терміну, на який вони відкриті, їх повернення банком в обліку організації відображається зворотним вищенаведеної записом.

Філії та інші структурні підрозділи організації, виділені на окремий баланс, враховують на окремому субрахунку до рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" рух грошових коштів, які використовуються для погашення своїх поточних зобов'язань.

 
<<   ЗМІСТ   >>