Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Забезпечення безпеки в навчальному закладі

У загальноосвітніх закладах усіх типів і найменувань учням прищеплюють основоположні знання та вміння з питань безпеки праці та іншим видам діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін. Під технікою безпеки розуміють систему організаційних і технічних засобів і методів, що запобігають вплив на людину небезпечних виробничих факторів.

Якщо розглядати поняття "безпека" в самому широкому сенсі цього слова, то воно включає не тільки організацію захисту населення, у тому числі учасників освітнього процесу, від надзвичайних ситуацій, таких як пожежі, природні, екологічні та техногенні катастрофи, терористичні загрози, екстремізм і насильство над особистістю, а й транспортний і побутовий травматизм, недостатньо захищені умови праці і навчання, незаконне вторгнення в приватне та інформаційний простір. Це також уміння правильно оцінювати зовнішні фактори і оперативно і адекватно реагувати на них. Тільки при одночасному врахуванні всіх цих факторів можна говорити про створення дієвої системи комплексної безпеки.

З урахуванням усього перерахованого можна виділити два основних напрямки роботи. Це забезпечення індивідуальної безпеки особистості, яка включає профілактику попадання в травматичні у фізичному або психологічному плані ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних ситуаціях. А також організація колективної безпеки, що припускає створення захищеного простору, яка не є джерелом небезпеки, та умов для спокійної і максимально комфортною життєдіяльності.

У цьому зв'язку виникає важлива проблема: забезпечення безпеки залежить не тільки від оснащеності об'єктів освіти найсучаснішими технікою та обладнанням, а й насамперед від людського фактора, тобто. Е. Від ступеня професіоналізму керуючого цим обладнанням персоналу, від грамотності та компетентності людей, відповідальних за безпеку освітніх установ і навчального процесу, від злагодженості їх спільної роботи з адміністрацією та педагогами, від підготовленості учнів і працівників навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Є ще кілька важливих етапів в організації вирішення проблеми забезпечення комплексної безпеки освітнього процесу, в реалізації яких бере безпосередню участь Федеральна служба з нагляду у сфері освіти і науки (Рособрнадзора).

Першим кроком, безперечно, стала розробка Міністерством освіти Російської Федерації галузевої програми "Безпека освітнього закладу". Це, по суті, спільно реалізований Рососвіти та підвідомчими йому освітніми установами комплекс заходів щодо зміцнення режиму безпеки об'єктів освіти в частині виконання протипожежних і антитерористичних заходів. За три роки реалізації даної Програми за рахунок коштів федерального бюджету були профінансовані заходи, спрямовані на підвищення рівня оснащеності освітніх установ засобами щодо забезпечення протипожежної безпеки об'єктів освіти, технічними засобами захисту від терористичних загроз.

Найбільш великі і значущі заходи програми: оснащення освітніх установ автоматичною пожежною сигналізацією, системами оповіщення про пожежу, Ди моулавліванія та вентиляції, автоматичного пожежогасіння, тривожної сигналізації та оповіщення про порушення громадського порядку, відеоспостереження та внутрішнього охоронного телебачення, електронними системами контролю за доступом співробітників і навчаються в будівлі навчальних корпусів та гуртожитків, детекторами небезпечних предметів і речовин, металошукачами і датчиками охоронної сигналізації. Крім того, в рамках Програми проводиться навчання та перепідготовка кадрів - фахівців з безпеки навчальних закладів, розробляється і вдосконалюється нормативна, правова та методична база, що регламентує організацію діяльності за вказаними напрямками, виявляється підтримка створенню регіональних центрів безпеки освітніх установ. Наше завдання - спільними зусиллями досягти максимального рівня оснащеності об'єктів освіти найсучаснішим обладнанням та технічними засобами захисту від усіх видів потенційної небезпеки.

Для успішної реалізації програми "Безпека освітнього закладу" усіма зацікавленими сторонами - федеральними та регіональними органами виконавчої влади, а також самими навчальними закладами Рососвіти були укладені угоди з переважною більшістю регіонів нашої країни про співпрацю в оснащенні загальноосвітніх закладів охоронно-пожежним обладнанням і системами відеоспостереження, а також Угоду з МНС Росії і Росстроя про співробітництво в реалізації Програми в 2004-2007 роках.

Слід зазначити, що згадана вище галузева програма "Безпека освітнього закладу" спочатку розроблялася як комплекс заходів з протидії пожежам і загорянь на об'єктах освіти, гучної серією яких було ознаменовано початок нового століття. Однак реалії теперішнього часу зажадали коригування та розширення цілей і завдань Програми в плані реалізації також антитерористичних та інших заходів щодо забезпечення повної, комплексної безпеки навчальних закладів.

Суворе дотримання вимог охорони праці є елементом дисципліни освітнього процесу, культури праці. З метою формування в учнів свідомого та відповідального ставлення до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, в освітніх установах в обов'язковому порядку проводиться вивчення питань безпеки праці та інших видів діяльності.

Тільки консолідація зусиль всіх рівнів влади, освітянської спільноти, державно-суспільних структур, всіх учасників освітнього процесу зробить можливим досягнення значущих результатів у справі забезпечення комплексної безпеки системи вітчизняної освіти, дозволить прийняти всі необхідні заходи для захисту підростаючого покоління, працівників галузі від потенційних і реальних небезпек .

 
<<   ЗМІСТ   >>