Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ 6. ФІЛОСОФІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТУ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

 • • хронологічні і географічні рамки розвитку середньовічної філософії християнського світу;
 • • хронологічні і географічні рамки розвитку європейської філософії епохи Відродження;
 • • найважливіші періоди розвитку середньовічної європейської філософії;
 • • основні школи і напрямки візантійської і західно-європейської філософії епохи Середньовіччя і Відродження;
 • • основні поняття візантійської і західно-європейської філософії епохи Середньовіччя;
 • • найважливіші новації в європейській філософії епохи Відродження;

вміти

 • • класифікувати філософські школи християнського світу епохи Середньовіччя і Відродження по онтологическим і гносеологічним критеріям;
 • • простежувати еволюцію філософських ідей від Античності до епохи Відродження;
 • • аналізувати взаємозв'язку між філософськими навчаннями християнського світу (епохи Середньовіччя і Відродження) і християнською теологією;
 • • аналізувати взаємозв'язку між філософськими навчаннями епохи Відродження, що зароджуються класичним природознавством і соціокультурної динамікою;

володіти

• понятійним апаратом візантійської і західно-європейської філософії (епохи Середньовіччя і Відродження) і навичками аналізу відповідних філософських текстів.

Візантійська філософія

Час існування Візантії [1] (Східної Римської імперії) охоплює період з 395 р, коли помер імператор Феодосій Великий, поділив Римську імперію між двома своїми синами, і до 1453 р, коли турки захопили і розграбували Константинополь.

Візантія є безпосередньою спадкоємицею античної культури і філософії. Тут не було розриву в культурній традиції, не було і проблем з перекладом, оскільки велика частина античних філософських текстів була написана грецькою мовою, а грецький був державною мовою в Візантії.

Однак перетворення християнства в державну релігію призвело до того, що для боротьби з язичництвом стали використовуватися політичні та силові методи: за наказом влади були закриті не тільки язичницькі храми і заборонені язичницькі вірування, але також стали закриватися язичницькі філософські школи, останньою з яких була Академія Платона в Афінах, яка проіснувала до 529 р

Таке ставлення влади до філософії було викликано двома причинами: по-перше, саме в рамках різних філософських вчень здійснювалася найбільш послідовна критика християнства на теоретичному рівні; а по-друге, саме філософські вчення і методи послужили основою для виникнення безлічі різних течій в християнстві, визнаних пізніше єретичними.

Запекла боротьба між представниками різних течій в християнстві (монофізитами і діфізітамі, іконоборцями і іконошанувальників і т.д.) протікала в IV-X ст. на всій території Візантії. Ця боротьба часто охоплювала більші верстви населення і приводила до бунтів, повстань і громадянських воєн, які придушувалися імператорськими військами. Вирішальним в теологічних суперечках на церковних соборах нерідко виявлялися не теоретичні аргументи, а підтримка імператора. Усвідомлюючи згубність теологічних конфліктів для життя імперії, влада вела політику на вироблення уніфікованої ідеології, що аж ніяк не сприяло вільному розвитку філософських вчень і раціональних методів дослідження.

Звідси випливають такі особливості візантійської філософії:

 • • практично повне занурення в релігійну проблематику: філософські ідеї та методи використовуються майже виключно для обговорення теологічних проблем;
 • • безумовний примат віри над розумом: авторитет Священного Писання і Священного Передання ставиться багато вище, ніж авторитет науки (філософії).

В історії візантійської філософії виділяються три основних періоду (схема 64): ранній - IV - перша половина VII ст .; середній - друга половина VII-XII ст .; пізній - XIII-XV ст.

Візантійська філософія: основні етапи

Схема 64. Візантійська філософія: основні етапи

У ранній період у Візантії триває розвиток ідеалістичних навчань античної філософії епохи еллінізму, і перш за все неоплатонізму. Одночасно ведеться активна робота по синтезу філософських ідей і християнського віровчення; в історії християнської філософії цей час відноситься до періоду патристики. Найбільші філософи цього часу - Псевдо-Діонісій Ареопагіт і Максим Сповідник (580-662).

Середній період характеризується виникненням і розвитком візантійської схоластики [2] , що послужила основою західноєвропейської схоластики. Завершення періоду патристики і початок схоластичного періоду пов'язано в першу чергу з ім'ям Іоанна Дамаскіна (675-750). У його роботах було систематизовано православне віровчення, наукові та філософські знання того часу. Для Іоанна Дамаскіна характерно звернення до деяких філософським ідеям Аристотеля, а також широке і послідовне застосування його логіки при аналізі всіх розглянутих проблем.

Найбільшими філософами цього періоду є також Михайло Псьол (1018-1096) і його учень Іоанн Італ (друга половина XI ст.).

У пізній період найбільш цікавим перебігом візантійської філософії можна вважати містичне вчення ісихазм.

Исихазм (Hesychasm)

Термін "ісихазм" походить від грецького слова, що означає "спокій", "безмовність", "відчуженість". Як і в інших містичних навчаннях, головною метою исихастов є досягнення максимально можливого для людини єдності з Богом. Для цього крім аскетичного способу життя використовується особлива система психотренінгу, що складається з вправ, багато в чому нагадують аналогічні вправи в йозі і в суфізм, наприклад багаторазове повторення певних молитов, регулювання дихання і руху крові і т.д. Ця система психотренінгу була в основному розроблена в IV-VII ст. єгипетськими і синайськими аскетами (Макарій Єгипетський, Євагрій, Іоанн Ліствичник). Класичне опис техніки ісихазму належить жив в XI ст. Симеону - ченцеві одного з монастирів у Константинополі.

Філософські ідеї ісихазму знайшли своє вираження і систематизацію в творчості Григорія Палами [3] (1296-1359), тому філософське вчення ісихазму часто називають паламізму. У 1351 р паламізм був визнаний православною церквою на В лахернском помісному соборі як офіційне вчення.

Центральна теза вчення Григорія Палами (який він відстоював в боротьбі зі своїми ідейними супротивниками) полягав у тому, що аскет, що виконує систему вправ исихастов, може досягти стану екстазу, в якому він здатний бачити виходить від Бога випромінювання - "Фаворський світло", т. е. той світ, який, згідно з Євангелієм, бачили апостоли на горі Фавор.

Це світло (випромінювання або енергія), що виходить від Бога, трактується Григорієм Паламою як реальний, тобто ілюзорні, а також як нестворений і нематеріальний. Це іманентно властиве Богу властивість, невіддільне від його сутності, тобто не може існувати самостійно, окремо від Бога. У той же час в дусі вчення Аристотеля про сутність та існування Григорій Палама стверджує, що Бог як сутність перебуває в собі і недоступний людям, тоді як божественні енергії, що є формою самовиявлення Бога, пронизують світ і можуть сприйматися людиною.

Доля вчення. Исихазм надав особливо істотний вплив на російську середньовічну філософію і на філософію початку XX ст., Зокрема на рух "імяславіе" і "філософію імені" (П. Флоренський, С. Булгаков, А. Лосєв та ін.) (Схема 65).

Исихазм

Схема 65. Исихазм

 • [1] У 325 р за указом імператора Костянтина столиця Римської імперії була перенесена з Риму в невелике місто на березі Босфору - Визант, перейменований в Константинополь.
 • [2] Термін "схоластика" походить від грецького слова, що означає "школа", тобто "місце, де вчаться".
 • [3] Григорій Палама незабаром після смерті був зарахований до лику святих.
 
<<   ЗМІСТ   >>