Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Академія (Academy), або платонізм (platonism)

Академія була заснована Платоном ок. 387 м до н.е. і проіснувала майже тисячу років.

У 86 р до н.е. при облозі Афін римлянами (на чолі з Сулла) були зруйновані приміщення Академії, знищена бібліотека і вирубані сади. У наступний період доля Академії не цілком зрозуміла аж до 176 р, коли за указом імператора Марка Аврелія (відомого філософа-стоїка) в Афінах були засновані чотири філософські кафедри. Після цього систематичні заняття в Академії поновилися.

У 529 р Академія була закрита за наказом імператора Юстиніана як остання "язичницька" філософська школа на території на той час вже християнської Римської імперії. Тоді ряд академіків переїхав до двору перського царя Хосрова (табл. 29).

В епоху Відродження Козімо Медічі заснував у Флоренції нову платонівську Академію (1459-1521).

Платон заснував Академію як союз однодумців (що нагадував піфагорійський союз). На чолі Академії стояв схо- ларх [1] , який обирається з членів Академії. Першим схолархом був сам Платою, що пробув на цій посаді до кінця життя.

Таблиця 29

Основні періоди в історії Академії

період

схоларх

Основні напрямки та характеристика дослідження

стародавня Академія

386-264 рр. до н.е.

Платон, Спевсіпп 409-339 рр. до н.е. Ксенократ Полемон Кратет

Систематизація і коментування робіт Платона; розробка техніки діалектичних суперечок

Середня Академія

264-214 рр. до н.е.

Аркесилай 315-240 рр. до н.е. Лакида Телеклет Гегесін

Відносний скептицизм (пробабізм); боротьба зі стоїками

Нова Академія

Карнеад

214-129 рр. до н.е. Кратет Клітомах Філон з Лариси 110-88 (?) Рр. до н.е.

Обгрунтування принципу неможливості знання і тим самим будь-якого догматизму; відмова від тотального скептицизму; пошуки загальної основи платонізму та стоїцизму

  • 86 р до н.е. -
  • 176 р.н.е.
  • 176 м - кін. IV ст.

Перерва в академічній традиції не відомі

Риторико-літературні заняття; викладання загальноосвітніх дисциплін

Неоплатоновскую Академія кін.

IV - в.529 р

Плутарх

Афінський

розум. ок. 432 м

Сіріана

Прокл

Марін

Ісидор

Гегій

Дамаск

Поява неоплатонізму плотіноямвліховского типу Розвиток неоплатонізму

Спосіб життя. Вступаючи в Академію, її члени давали клятву про утримання від плотської любові [2] , від вживання м'яса, про обмеження сну. Своїм головним справою академіки вважали заняття наукою.

Наукові дослідження. В Академії йшла активна робота над цілим рядом наук: філософією, математикою, астрономією, фізикою, етикою і т.п. Особливо важливу роль грали заняття математикою, про що свідчить і напис над входом в Академію: "Негеометр хай не прийде!" При цьому для Стародавньої Академії була характерна містична трактування чисел (в дусі піфагореїзму).

Неоплатонізм (Neoplatonism)

Основоположником неоплатонізму вважається Плотін або його вчитель Амоній (табл. 30).

Таблиця 30

Основні представники неоплатонізму

Основні

представники

Біографічні відомості

Основні праці

амоній

Саккас

ок. 175-242 рр.

Викладав в Олександрії. Хрещений батьками, але сам був язичником

Нічого не писав

Гребель 205-270 рр.

Народився в м .Нікополе (Єгипет). У 28 років почав вивчати філософію та 11 років навчався у Амонію в Олександрії; у віці близько 40 років переїхав до Риму, де заснував школу і 25 років вів у ній заняття

Еннеади (Дев'ятки)

Порфирій 232 - після 301 рр.

Народився в м Тирі, учень Гребля

"Життя Гребля", "Проти християн". Коментарі на роботи Платона і Аристотеля

Ямвліх ок. 280 - ок. 330 рр.

Жив і працював у Сирії

"Життя Піфагора",

"Про богів",

"Платонова теологія", "Про символах"

Прокл 410-485 рр.

Народився в м Константинополі, навчався в Олександрії та Афінах; схоларх платоновской Академі

"Першооснови теології",

"Про теології Платона", Коментарі

Філософські погляди. У неоплатонізмі до межі доведено платоновское протиставлення тілесного, чуттєвого світу і надчуттєвого світу. Основна увага приділяється навчанню про сверхразумной і надбитійність першооснову. Заперечуючи Платонові, неоплатоники вважали, що вихідне першооснова - це Єдине = Благо . Воно не зрозуміло для розуму, а зрозуміло тільки в стані сверхразумного екстазу [3] . Про нього не можна сказати, що воно є, можна тільки стверджувати, що воно не є, тобто до нього застосовні тільки негативні визначення [4] .

Єдине = Благо, як каже Гребель, "не відає ні в чому нестачі, тяжіє самому собі, ні в чому не має потреби". Єдине позачасне, ні до чого не прагне, знаходиться в стані вічного спокою. Воно знає саме себе, але без процесу пізнання, так як для нього немає переходу від незнання до знання.

Єдине = Благо Плотін порівнює з Сонцем. І як від Сонця виходить світло, так від Єдиного = Блага виходить еманація (витікання, випромінювання), що породжує Буття = Розум (Нус), що містить ідеї (поняття). Таким чином, Розум, з одного боку, множинні, так як містить безліч всіх ідей, а з іншого боку, єдиний. Розум існує поза часом. Він пізнає сам себе і, мислячи своє утримання - ідеї, тим самим творить їх. Починається цей процес з найбільш загальних ідей (буття, рух і спокій, тотожність і відмінність), від них відбуваються всі інші.

Поширення еманації за межі Ума призводить до появи Світової душі. Вона породжує час і сама існує в часі. Світова душа - сполучна ланка між надчуттєвий і чуттєвим світами, хоча сама вона безтілесна. Душа є джерелом руху для всіх тілесних об'єктів. Вона дробиться на складові, тобто існує душа неба, душі зірок і планет, душа Землі, душі тварин, рослин, людини і т.п.

Згаслий світло, що виходить з Єдиного, що став темрявою і мороком, і є матерія , що утворює чуттєвий, тілесний космос. Він вічний в тимчасовому існуванні (тобто існує завжди, коли є час) (схема 34).

У Ямвлиха і Прокла ця схема значно ускладнюється, наприклад у Прокла проміжне положення між Єдиним і Розумом займають числа.

Гребель: космогонія

Схема 34. Плотін: космогонія

Доля вчення. Неоплатонізм більш, як і ряд інших навчань античної філософії (схема 35), справив великий вплив на християнство і середньовічну християнську філософію, як східну (Афанасій Олександрійський, Псевдо-Діонісій, великі капподокійци: Василь Великий, Григорій Богослов, Григорій Ніський та т.д.), так і західну (Аврелій Августин, Боецій, Еріугена і т.д.). Зробив він вплив і на мусульманських середньовічних філософів містичного спрямування, в першу чергу такого перебігу, як суфізм, і на єврейських філософів тієї ж епохи.

Нова хвиля інтересу до неоплатонізму виникла в епоху Відродження (Пліфон, Фичино, Бруно і ін.). У Новий час можна відзначити вплив неоплатонізму на Берклі, а в XIX ст. - На романтиків, таких як Шеллінг і Гегель, в XX в. - На Бергсона. Багато ідей неоплатонізму вплинули на російських філософів: Вл. Соловйова, Флоренського, Франка, Булгакова, Лосєва.

Вплив античної філософії на християнську

Схема 35. Вплив античної філософії на християнську

  • [1] схоларх керівник школи (схол).
  • [2] Звідси походить вираз "платонічна любов", тобто чисто духовна.
  • [3] У перекладі з давньогрецької "екстаз" - це "зміщення", "переміщення", "несамовитість", "захоплення". Філософи запозичили цей термін з релігійних містерій, і в подальшому в філософських роботах термін набув також значення: "вихід за межі життєвої реальності", "вихід за межі себе".
  • [4] Тим самим в неоплатонізмі закладаються основи апофатического (негативного) богослов'я.
 
<<   ЗМІСТ   >>