Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мультимедіа

Інше поняття, яке найбільш часто вживане разом з терміном "конвергенція" - "мультимедіа". Мультимедіа (від англ. Multi - множинний і лат. Media - ЗМІ; засоби поширення інформації, засоби аудіовізуальної інформації) є феноменом, зобов'язаним своїм виникненням історично - постіндустріального суспільству, технічно - розвитку комунікаційних технологій, які дають можливість передавати контент за допомогою різних засобів інформації, доступних для сприйняття різними органами людських почуттів.

Як і термін "конвергенція", "слово" мультимедіа "вживається дуже часто, але різні люди розуміють його по-різному" [1] .

Інгенблек Вернер, автор однієї з перших монографій про мультимедіа, перекладеної в Росії в 1996 р, відзначає, що перші згадки про мультимедіа в енциклопедичних виданнях стали з'являтися в 1970-і рр. Термін "мультимедіа" позначав сукупність засобів, необхідних для обробки та подання відео-, аудіо- і друкованої інформації. Дане тлумачення терміна найчастіше використовується фахівцями в області комп'ютерних технологій [2] .

Еммі Зербе (Amy Zerba), доцент факультету журналістики і масових комунікацій Університету Флориди (Florida International University's School of Journalism and Mass Communication ), в статті "Перевизначення мультимедіа з точки зору онлайн-журналістики: різні способи надання матеріалу на сайті" відзначає, що термін "мультимедіа" з'явився задовго до початку процесу комп'ютеризації: історично під цим терміном розумілося використання альтернативних способів вивчення інформації [3] .

У 90-і рр. минулого століття слово "мультимедіа" стає "матеріальною реалізацією ідеї медіаконвергенції, тобто злиття всіх каналів передачі інформації - періодичної преси, радіомовлення, телебачення та інтернету - в одне ціле" [4] .

М. Дезе, аналізуючи професійну і наукову літературу європейських і американських авторів, говорить про існування двох підходів до визначення поняття "мультимедіа" в журналістиці:

  • 1) подання пакета новин на веб-сайті з використанням двох або більше форматів: текстового, аудіо-та відеоформатів, графічного формату, а також гіпертекстового формату;
  • 2) уявлення пакета новин через різні платформи: інтернет-платформу, мобільну платформу, радіоплатформу, ТВ-платформу, друковану платформу.

М. Дезе зазначає, що "обидва визначення повинні розумітися як можливі" кінцеві точки "в русі від неповної до повної конвергенції" [5] . Під повною конвергенцією автор розуміє мультимедійну редакцію. Сьогодні практично всі ЗМІ пройшли першу "кінцеву точку", перший етап в русі до повної конвергенції, тобто в даний час ми можемо зайти на сайт друкованого засобу масової інформації і не тільки прочитати текст, а й подивитися аудіовізуальні матеріали. Або зайти на сайт аудіовізуального ЗМІ і прочитати текстовий матеріал.

Як зазначає Дезе, серед західних і американських експертів є й ті, хто розуміє мультимедіа як злиття раніше різних ЗМІ на базі мультимедійної (конвергентної) редакції, тобто як завершальний етап процесу конвергенції.

Багато вітчизняних журналісти-практики під терміном "мультимедіа" розуміють внетекстовую формат подачі інформації, коли текст супроводжується аудіо-і відеоматеріалами, різними інтерактивними форматами.

Автор пропонує такі визначення поняття. Мультимедіа (від англ. Multi - множинний і лат. Media - ЗМІ; засоби поширення інформації, засоби аудіовізуальної інформації) - це: 1) надання контенту з використанням текстових, фото-, відео-, аудіоматеріалів, графіки, а також використання гіпертекстового представлення інформації; 2) уявлення контенту на різних платформах: інтернет-, мобільного, PDA-, e-paper, kindle-, радіо-, ТВ-, друкованої платформі.

Мультимедіа як технологічна концепція розвитку медіаіндустрії допомагає налагодити з читачем, глядачем, слухачем інтерактивне спілкування, а також дає можливість оперативно отримувати інформацію.

Слід зазначити, що термін "мультимедіа" ліг в основу багатьох понять, безпосередньо пов'язаних з процесом конвергенції ЗМІ. Це такі поняття, як: "мультимедійна журналістика" (про нього мова піде нижче), "мультимедійна редакція", "мультимедійність".

  • [1] Zerba A. Redefining Multimedia Toward a More Packaged Journalism Online // Paper presented at the Fifth International Symposium on Online Journalism , Austin, 16-17 April, 2004. P. 3.
  • [2] Інгенблек В. Всі про мультимедіа. Київ, 1996. С. 7.
  • [3] Див .: Zerba A. Redefining Multimedia Toward a More Packaged Journalism Online // Paper presented at the Fifth International Symposium on Online Journalism . P. 6.
  • [4] Лукіна Μ. M., Фомічова І. Д. ЗМІ в просторі Інтернету. М., 2005. С. 75.
  • [5] Dewze М What is Multimedia Journalism? // Journalism Studies. Vol. 5. № 2. 2004. P. 140.
 
<<   ЗМІСТ   >>