Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Індивідуальний захист в небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного походження

На початковому етапі розвитку людського суспільства надзвичайні ситуації носили в основному природний характер і були пов'язані зі стихійними лихами, які наводили жах на людей, приводили до численних жертв. Наша цивілізація розвивається по технократичному шляху. Її успіхи безпосередньо залежать від поступального розвитку науки і техніки, від появи нових технологій, розширення господарської діяльності. Однак технічний прогрес несе в собі не тільки позитивний ефект. Бурхливий розвиток техніки в XIX і XX століттях призвело до стрімкого зростання числа техногенних надзвичайних ситуацій. Винахід колеса, пороху, вибухівки, створення машин, механізмів, транспортних засобів, спроба підкорення атома, вивчення радіоактивності, відкриття електромагнітних полів та електрики поряд з безперечними позитивними результатами принесли людині немало бід і страждань. У міру набуття рис техногенного суспільства надзвичайні ситуації антропогенного характеру, т. Е. Обумовлені виробничою діяльністю людини, вийшли на перше місце. В останні роки в світі спостерігається стійка тенденція значного зростання числа техногенних надзвичайних ситуацій. В даний час вони складають приблизно 75-80% від загальної кількості надзвичайних ситуацій. Пожежі, вибухи, транспортні аварії і катастрофи, викиди в навколишнє природне середовище отруйних речовин стали невід'ємною частиною життя сучасної людини.

У статті 4 Федерального закону від 21 грудня 1994 № 68-ФЗ "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" встановлюється створення єдиної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, а в якості одних з основних завдань цієї системи визначені підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях, а також реалізація прав і обов'язків населення у сфері захисту від надзвичайних ситуацій.

При оголошенні загрози надзвичайних ситуацій все працююче і непрацюючі населення забезпечується засобами індивідуального захисту органів дихання. Особовий склад нештатних аварійно-рятувальних формувань, робітники і службовці підприємств отримують засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) на своїх підприємствах. Непрацююче населення забезпечуються засоби індивідуального захисту на ділянках РЕУ і школах. Для видачі засоби індивідуального захисту організовуються пункти видачі ЗІЗ.

Пункт видачі засобів індивідуального захисту призначений: для прийому засоби індивідуального захисту, тимчасового зберігання і сортування його по номенклатурі; видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, непрацюючому населенню, школярам; визначення зростання лицьової частини; контролю і надання допомоги в проведенні гігієнічної обробки лицьової частини, зовнішнього огляду і перевірки герметичності.

Підприємства (організації) на основі розпорядження органів місцевого самоврядування видають наказ по підприємству (організації) про організацію робіт з вивезення майна зі складів на пункти видачі засобів індивідуального захисту. Майно мобілізаційного резерву разброніруется і видається з мобілізаційного резерву (мобрезерву) наступним категоріям населення: протигази ГП-5 - для забезпечення дорослого непрацюючого населення; протигази ГП-7 - для оснащення особового складу цивільної організації цивільної оборони (гого) підвищеної готовності; камери захисні дитячі КЗД-4, КЗД-6 - дітям до півтора років; протигази дитячі ПДФ - дітям від півтора до 17 років; додаткові патрони ДПГ-3 (ДПГ-1), ДП-2 (ДП-1); особовому складу ГО, робітникам (службовцям), які продовжують виробничу діяльність на хімічно небезпечних об'єктах (ХНО), і населенню, що проживає поблизу ХОО.

Видача майна з мобілізаційного резерву для використання за призначенням здійснюється відповідно до "Плану розподілу і видачі з мобрезерву майна ГО".

У першу чергу засоби індивідуального захисту розподіляються населенню, що проживає: у містах, віднесених до груп по ГО; в містах (населених пунктах), що мають об'єкти особливої важливості; у населених пунктах, територія яких може опинитися в зонах можливого хімічного зараження. У другу чергу засоби індивідуального захисту виділяються решті населення.

Робітники і службовці організацій забезпечуються протигазами із запасів об'єктів відповідних організацій. В даний час потенційно небезпечні об'єкти (ПОО) самостійно здобувають необхідні засоби індивідуального захисту безпосередньо в організацій-виробників засобів індивідуального захисту.

При введенні повної готовності цивільної оборони начальник ГО, органи управління ГОЧС, організації зобов'язані:

  • • оповістити населення про необхідність прибуття на пункти видачі засобів індивідуального захисту для їх отримання;
  • • призвести видачу засобів індивідуального захисту всьому населенню;
  • • організувати проведення інструктажу населення про порядок використання засобів індивідуального захисту при НС;
  • • організувати контроль і доповідати за підпорядкованістю про хід виконання і завершення видачі засобів індивідуального захисту особового складу Гого (робітникам і службовцям) і населенню.
 
<<   ЗМІСТ   >>