Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сили, засоби та основні напрямки діяльності щодо забезпечення комплексної безпеки

До силам і засобам забезпечення безпеки відносяться:

 • - Територіальні органи федеральних органів Російської Федерації, призначені для вирішення питань у різних сферах забезпечення комплексної безпеки;
 • - Структурні підрозділи Уряду та органів виконавчої влади міста (управління, відділи), створені для здійснення функцій організації та координації діяльності у сфері комплексного забезпечення безпеки;
 • - Служби контролю за станом навколишнього середовища, потенційно небезпечних об'єктів, санітарно-епідеміологічної обстановки, дотриманням встановлених норм у сфері природокористування, містобудування, функціонування систем життєзабезпечення міста та ін .;
 • - Приватні охоронні підприємства та організації забезпечення безпеки;
 • - Професійні аварійно-рятувальні служби і формування;
 • - Нештатні аварійно-рятувальні формування;
 • - Підрозділи державної протипожежної служби в місті, відомчої, приватної та добровільної пожежної охорони;
 • - Громадські пункти охорони порядку;
 • - Підрозділи міської народної дружини.

В інтересах комплексного забезпечення безпеки міста можуть залучатися й інші наявні сили і засоби.

Порядок створення, оснащення, забезпечення, підготовки та використання сил забезпечення безпеки, а також питання пільг і стимулювання їх діяльності регламентуються нормативними правовими та методичними документами.

Основними напрямками діяльності з комплексного забезпечення безпеки міста є:

В області протидії тероризму:

 • - Виявлення та усунення причин і умов, сприяють здійсненню терористичної діяльності;
 • - Ідеологічне, інформаційне, адміністративне, організаційне протидія тероризму;
 • - Створення і розвиток загальноміської системи антітерро- ристических діяльності;
 • - Надання інформаційного та виховного впливу на населення, окремі його групи, що є об'єктом екстремістської пропаганди терористичних та інших екстремістських структур;
 • - Правове, інформаційне, адміністративне та оперативне протидія виникненню і діяльності терористичних груп і організацій;
 • - Розробка та прийняття заходів щодо припинення проникнення в місто терористів і терористичних груп, ввезення засобів терористичної діяльності (боєприпасів, вибухових речовин, небезпечних хімічних речовин та ін.);
 • - Підготовка населення, персоналу підприємств, установ та організацій до раціональних дій в умовах виникнення терористичної загрози і вчинення терористичного акту;
 • - Проведення комплексу спеціальних заходів з антитерористичної захисту потенційно небезпечних, критично важливих об'єктів і місць масового перебування людей;
 • - Створення системи кризового управління на період виникнення загрози терористичного акту, його вчинення та ліквідації наслідків;
 • - Організація ефективної взаємодії всіх федеральних і міських структур, що у контртерористичної діяльності;
 • - Вдосконалення технічного оснащення сил, що залучаються для ліквідації наслідків терористичних актів;
 • - Вдосконалення систем моніторингу по виявленню радіоактивних і хімічних речовин і біологічних агентів;
 • - Підвищення загального рівня промислової безпеки для зниження ризиків техногенного тероризму.

В області громадської безпеки та охорони правопорядку:

 • - Захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян від злочинних та інших протиправних посягань;
 • - Забезпечення правопорядку на вулицях, площах, у парках, на транспортних магістралях, вокзалах, в аеропортах та інших громадських місцях, негайне реагування на правопорушення і прийняття необхідних заходів для їх припинення;
 • - Розвиток спеціалізованої міської системи відеоспостереження, установка комплектів відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, криміногенних місцях, на магістралях і розв'язках доріг;
 • - Скорочення часу формування та видачі оперативної інформації на нештатні ситуації оперативних чергових;
 • - Розвиток спеціалізованої міської системи відеоспостереження, пару системи забезпечення безпеки міста (СОБГ) зі службами 01, 02, 03, 112 і забезпечення передачі даних в автоматичному режимі відповідним службам;
 • - Моніторинг рівня незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин, виявлення нових препаратів, що мають психоактивних дією, зловживання якими створює загрозу здоров'ю населення;
 • - Розвиток системи заходів щодо припинення наркобізнесу, транзиту та розповсюдження наркотиків;
 • - Здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки при масових суспільно-політичних, спортивних та інших публічних заходах;
 • - Активна робота з населенням з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
 • - Вилучення незаконно зберігається зброї у населення;
 • - Викорінення корупції, зрощення злочинних сил з владними структурами;
 • - Проведення планомірної роботи із ліквідації кримінальних угруповань та ізоляції злочинних авторитетів, скороченню дитячої злочинності, недопущення залучення дітей і підлітків до кримінальної сфери.

В області транспортної безпеки:

 • - Розробка та реалізація стратегії транспортної політики міста на тривалу перспективу;
 • - Всебічний облік стану і розвитку транспортного комплексу в містобудівній політиці;
 • - Нормативне правове регулювання в сфері забезпечення транспортної безпеки;
 • - Розробка та реалізація транспортної стратегії розвитку метрополітену;
 • - Оцінка уразливості об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів;
 • - Розробка та реалізація вимог по забезпеченню безпеки об'єктів транспорту;
 • - Підготовка фахівців в галузі забезпечення транспортної безпеки;
 • - Здійснення контролю та нагляду у сфері дотримання вимог безпеки на транспорті;
 • - Інформаційне, матеріально-технічне та науково технічне забезпечення транспортної безпеки.
 • - Забезпечення поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;
 • - Вдосконалення організації управління дорожнім рухом;
 • - Розвиток і підвищення ефективності діяльності ГИБДД;
 • - Забезпечення розвитку міського пасажирського транспорту;
 • - Забезпечення розвитку залізничного, повітряного, річкового транспорту;
 • - Розвиток систем відеоспостереження у міському транспорті, засобів зв'язку та оповіщення;

В області інформаційної безпеки:

 • - Розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки;
 • - Створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність в інформаційній сфері;
 • - Розробка правових та адміністративних заходів щодо недопущення цілеспрямованого деструктивного психологічного впливу на людей через засоби масової інформації;
 • - Визначення та підтримання балансу між потребою громадян, суспільства і міста у вільному обміні інформацією і необхідними обмеженнями на розповсюдження інформації;
 • - Оцінка стану інформаційної безпеки, виявлення джерел внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки, визначення пріоритетних напрямів запобігання, відображення і нейтралізації цих загроз;
 • - Координація діяльності органів державної влади міста, органів місцевого самоврядування в місті та інших державних органів, що вирішують завдання забезпечення інформаційної безпеки;
 • - Попередження, виявлення і припинення правопорушень, пов'язаних з посяганнями на законні інтереси громадян, суспільства і міста в інформаційній сфері;
 • - Розвиток інформаційної інфраструктури, а також телекомунікаційних та інформаційних систем;
 • - Організація розробки міських програм забезпечення інформаційної безпеки та координація діяльності щодо їх реалізації;
 • - Проведення єдиної технічної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки;
 • - Захист державних інформаційних ресурсів, насамперед в органах державної влади міста та органах місцевого самоврядування;
 • - Забезпечення контролю за створенням та використанням засобів захисту інформації за допомогою обов'язкового ліцензування діяльності в даній сфері і сертифікації засобів захисту інформації.

В області природної та техногенної безпеки:

 • - Перехід на нові принципи містобудування, що забезпечують реалізацію вимог комплексної безпеки на етапах проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд;
 • - Виведення з території міста, перепрофілювання або зниження ступеня небезпеки вибухо-, хімічно-, пожежонебезпечних об'єктів і виробництв;
 • - Звільнення від забудови санітарно-захисних зон навколо небезпечних об'єктів, заборона і санкції проти їх подальшої забудови;
 • - Посилення порядку перевезення небезпечних вантажів всередині міста;
 • - Облік при промислово-цивільному будівництві геологічних аномалій з ймовірними катастрофічними проявами;
 • - Скорочення застосування небезпечних речовин на об'єктах, що використовують їх у технологічному циклі;
 • - Радіаційно-екологічний моніторинг території міста і радіаційне обстеження об'єктів міста, проведення радіаційно-аварійних робіт з дезактивації виявлених ділянок радіоактивного забруднення, збір, транспортування, переробка і кондиціонування радіоактивних відходів;
 • - Врахування можливих аномальних природних явищ при розвитку комунально-енергетичних і транспортних структур;
 • - Заборона на будівництво нових і розширення існуючих виробництв, що представляють потенційну небезпеку для міста;
 • - Забезпечення функціонування загальної системи виклику екстрених оперативних служб міста через єдиний номер "112";
 • - Вдосконалення заходів з метою прогнозування та профілактики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

В екологічній області:

 • - Вдосконалення адміністративних та економічних методів управління природоохоронною діяльністю, природоохоронного законодавства та екологічних стандартів;
 • - Зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення;
 • - Збільшення площі зелених насаджень у межах міста, створення нових та збереження існуючих зелених коридорів, запобігання подальшої фрагментації природних і озеленених територій;
 • - Забезпечення широкої участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень, що впливають на стан навколишнього середовища;
 • - Розвиток системи моніторингу за станом навколишнього середовища та контролю за джерелами забруднення;
 • - Вдосконалення еколого-просвітницької діяльності та системи безперервної екологічної освіти для формування у громадян дбайливого ставлення до природи.

У сфері військової безпеки:

 • - Підтримання цивільної оборони міста на рівні, що забезпечує ефективний захист населення, матеріальних і культурних цінностей від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій;
 • - Активна реалізація положень і норм федеральних законів "Про оборону", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації", "Про цивільну оборону" та інших нормативних правових актів Російської Федерації і міста з питань оборони;
 • - Підтримання мобілізаційної підготовки міста на необхідному рівні;
 • - Вжиття заходів щодо забезпечення стійкості функціонування об'єктів економіки у воєнний час;
 • - Організація тісної взаємодії з органами військового управління, надання їм сприяння у виконанні покладених на них функцій;
 • - Активне проведення військово-патріотичної роботи серед населення і особливо серед молоді.

В економічній області:

 • - Обмеження концентрації виробництва в окремих промислових зонах міста;
 • - Переклад трудомістких, енерго- і ресурсоємних виробництв на використання більш прогресивних технологій з урахуванням світового досвіду;
 • - Проведення комплексу заходів щодо зниження дефіцитності енергосистеми міста;
 • - Організація міської підтримки малого та середнього бізнесу, насамперед товаровиробників;
 • - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств міста, сприяння процесам їх реконструкції та розвитку;
 • - Сприяння фінансовому забезпеченню програм розвитку промислових підприємств;
 • - Зміцнення виробничо-економічних зв'язків з регіонами Росії та країнами ближнього зарубіжжя;
 • - Розвиток виставкової діяльності, сфери послуг, створення умов для залучення туристів;
 • - Подальший розвиток транспортної інфраструктури міста та транспортної системи в цілому;
 • - Оздоровлення фінансового становища підприємств. Пріоритетна підтримка базових виробництв і наукових організацій, що беруть участь у реалізації міських програм, переорієнтація виробництва на імпортозаміщення;
 • - Зміцнення фінансів міста. Розвиток податкової та тарифної систем з метою підтримки реального сектора, інвестицій, малого підприємництва;
 • - Вдосконалення механізмів використання міської власності і доходів муніципальних підприємств;
 • - Дозвіл проблеми дефіциту власних оборотних коштів підприємств, пов'язаної з низькою доступністю банківських кредитів;
 • - Реструктуризація заборгованості підприємств, звільнення їх від тієї її частини, яка склалася не з їхньої вини;
 • - Скорочення дисбалансу між споживанням і обсягом виробництва (в першу чергу за рахунок імпортозаміщення);
 • - Усунення диспропорцій між готівкою виробничими потужностями і низькими масштабами їх використання;
 • - Підвищення рівня залучення інвестицій в реальний сектор економіки міста, що забезпечують своєчасне оновлення виробничих фондів.

У соціальній сфері:

 • - Збереження в якості пріоритетного напрямку підвищення життєвого рівня громадян;
 • - Реалізація заходів щодо підвищення ефективності житло--комунальної діяльності та житлової політики;
 • - Розробка та реалізація програм з впровадження ідей культурного і здорового способу життя;
 • - Вжиття заходів до зниження рівня безробіття, активна фінансова підтримка програм створення нових і збереження діючих робочих місць;
 • - Забезпечення адресної допомоги у працевлаштуванні молоді, інвалідів, жінок;
 • - Розвиток системи професійної підготовки та перепідготовки, організація громадських робіт з метою максимальної зайнятості трудових ресурсів;
 • - Підвищення ступеня соціальної захищеності працівників підприємств, установ та організацій;
 • - Посилення підтримки дошкільних установ і навчальних закладів, збільшення мережі безкоштовних спортивних і оздоровчих дитячих установ;
 • - Поліпшення умов для здорового відпочинку городян, підвищення їх освітнього і культурного рівня;
 • - Реалізація комплексної програми заходів соціального захисту жителів;
 • - Розширення мережі безкоштовних їдалень, місць для ночівлі та центрів соціальної реабілітації;
 • - Забезпечення гідного рівня оплати праці та пенсійного забезпечення.

В області психологічної безпеки:

 • - Послідовне підвищення рівня психологічного благополуччя і здоров'я населення, якості життя в місті;
 • - Формування багаторівневої системи надання психологічної допомоги жителям;
 • - Підготовка фахівців для надання психологічної допомоги людям, постраждалим при терористичних актах, надзвичайних і інших критичних ситуаціях;
 • - Організація та здійснення контролю за дотриманням стандарту надання психологічної допомоги населенню.
 
<<   ЗМІСТ   >>