Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принципи та система забезпечення комплексної безпеки міста

Реалізація цілей, що забезпечують безпеку міста, розробка і здійснення заходів щодо їх виконання повинні проводитися у відповідності з основними принципами:

 • - Принцип науково обгрунтованого поєднання політичних, соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських, правових, технічних, спеціальних та інших заходів комплексного забезпечення безпеки з метою сталого розвитку, формування необхідних умов життєдіяльності в межах території міста;
 • - Принцип диференційованості - характер, обсяг, строки і порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки міста повинні відповідати особливостям кожного адміністративного округу і міського району, підприємства, організації, установи та передбачати раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
 • - Принцип необхідності та достатності - повинна дотримуватися співмірність прийнятих заходів комплексного забезпечення безпеки характером і ступеня існуючих загроз;
 • - Принцип гласності та достовірності інформації про існуючі загрози і досягнутих рівнях безпеки на конкретних територіях та об'єктах;
 • - Принцип конфіденційності про технічних і тактичних прийомах, використовуваних при комплексному забезпеченні безпеки;
 • - Принцип превентивності - заходи щодо забезпечення безпеки міста організуються насамперед в інтересах попередження загроз, здійснюються завчасно у поєднанні з оперативним нарощуванням їх обсягу та інтенсивності;
 • - Принцип загальної обов'язковості - забезпечення безпеки міста повинно бути обов'язковою функцією всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм, громадським обов'язком кожного жителя міста;
 • - Принцип правової обумовленості - забезпечення безпеки міста має здійснюватися в суворій відповідності з Конституцією Російської Федерації, чинними законодавчими та правовими актами Російської Федерації, Стратегією національної безпеки Російської Федерації, Статутом та законодавством міста;
 • - Принцип універсальності - заходи щодо забезпечення безпеки міста організуються і здійснюються з урахуванням можливості реалізації будь-якого з можливих видів загроз;
 • - Принцип розмежування функцій - забезпечення безпеки міста будується на поділі повноважень між органами державної влади міста, територіальними органами федеральних органів виконавчої влади, адміністрацією підприємства, організації, установи.

Система забезпечення комплексної безпеки - це сукупність органів державної влади міста, органів місцевого самоврядування, управлінських структур підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань, громадян міста, а також спеціально створюваних органів управління, що здійснюють цілеспрямовану діяльність і безпосередню участь у реалізації цілей і завдань забезпечення безпеки міста.

Система комплексного забезпечення безпеки також включає нормативну правову базу, яка регламентує діяльність перерахованих суб'єктів у питаннях безпеки, сукупність застосовуваних сил, засобів і способів здійснення діяльності щодо забезпечення комплексної безпеки.

Мета функціонування системи комплексного забезпечення безпеки міста полягає в зниженні до прийнятного рівня існуючих загроз на основі цілеспрямованої та узгодженої діяльності всіх органів управління, сил і засобів системи безпеки в ході функціонування та розвитку міста, його інфраструктури та галузей, реалізації соціально-економічних та природоохоронних програм.

Призначення системи забезпечення безпеки - контролювати стан, організовувати, здійснювати діяльність із забезпечення комплексної безпеки об'єктів, інфраструктури, населення і міста в цілому.

Основними завданнями системи забезпечення безпеки є:

 • - Виявлення, аналіз і прогнозування загроз безпеці особистості, суспільству, місту;
 • - Аналіз причин, умов і факторів загострення існуючих загроз, вжиття заходів до їх мінімізації та усунення;
 • - Ведення безперервного моніторингу і оцінка реального стану безпеки міста за всіма видами загроз;
 • - Розробка міських законодавчих і нормативних правових актів, спрямованих на розвиток комплексної системи забезпечення безпеки міста;
 • - Розробка та організація заходів щодо досягнення цільових параметрів безпеки міста;
 • - Розробка та реалізація цільових, науково-технічних програм, планів та інших документів з реалізації заходів забезпечення комплексної безпеки;
 • - Виділення необхідних фінансових і матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів забезпечення безпеки;
 • - Вдосконалення координації діяльності органів державної влади міста, правоохоронних органів, органів забезпечення безпеки, контрольних органів і громадських організацій з протидії загрозам комплексної безпеки міста;
 • - Розвиток і забезпечення ефективного функціонування загальноміський системи органів управління, сил і засобів для дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпекою для особистості, соціальних груп і міста в цілому;
 • - Підтримання в готовності зазначених сил і засобів для негайних дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
 • - Організація забезпечення дій вказаних сил і засобів у надзвичайних ситуаціях;
 • - Забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян при здійсненні діяльності з комплексного забезпечення безпеки;
 • - Підвищення відповідальності керівників, власників потенційно небезпечних об'єктів за забезпечення безпеки персоналу і населення, що проживає поблизу таких об'єктів;
 • - Формування громадської думки та активної позиції міської громадськості, населення міста в питаннях забезпечення безпеки.
 
<<   ЗМІСТ   >>