Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пріоритетні цілі забезпечення комплексної безпеки міста

Рівні загроз безпеці міста та їх оцінка

Рівень загрози являє собою ступінь її актуалізації або здатності завдавати шкоди цілісності та нормальному функціонуванню об'єкта.

За ступенем негативного впливу на життєдіяльність людей і міста в цілому розрізняють такі рівні загроз:

 • 1) безумовно допустимі (заходи захисту приймати не потрібно);
 • 2) обмежено допустимі (приймаються штатні (планові) заходи забезпечення безпеки);
 • 3) неприпустимі (вживаються екстрені і радикальні заходи для зниження рівня загроз).

Для оцінки існуючих рівнів загроз доцільно використовувати систему показників критеріального типу (індикативних), за величинами яких можна зробити висновок про стан розглянутих загроз.

Граничними показниками наростання небезпечних процесів, за якими настає ескалація руйнування і деградація, виходячи з національного досвіду і досвіду зарубіжних країн, є:

 • 1) рівень падіння промислового виробництва - 30-40%;
 • 2) частка імпортних продуктів харчування - 30%;
 • 3) частка експорту високотехнологічної продукції - 10-15%;
 • 4) частка від валового продукту асигнувань на науку - 2%;
 • 5) співвідношення доходів 10% найбагатших і 10% найбідніших груп населення - 10: 1;
 • 6) частка населення, що живе за порогом бідності - 10%;
 • 7) співвідношення мінімальної та середньої зарплати - 1: 3;
 • 8) рівень зареєстрованого і прихованого безробіття - 8-10%;
 • 9) очікувана тривалість життя населення - 65-70 років;
 • 10) рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. Населення) - 5-6 тис .;
 • 11) рівень наркоспоживання (кількість наркоспоживачів на 100 тис. Населення) - 5 тис .;
 • 12) встановлені законодавством санітарні норми і правила по забрудненню середовища проживання людини: грунту, води, повітря і т. Д .;
 • 13) рівень споживання алкоголя- 8 л абсолютного алкоголю на 1 людину в рік;
 • 14) частка громадян, які виступають за кардинальну зміну політичної системи - 40%;
 • 15) рівень недовіри населення до органів влади - 20-25%.

Для своєчасного виявлення небезпечних тенденцій у житті міста необхідно налагодити безперервний моніторинг політичних, соціальних, економічних та інших процесів, використовуючи наведену систему показників.

Важливо своєчасно вносити корективи в діяльність органів державної влади міста з тим, щоб не допустити розвитку негативних тенденцій до критичного рівня.

Стратегічна і пріоритетні цілі забезпечення комплексної безпеки

Головною стратегічною метою забезпечення комплексної безпеки є створення сприятливих умов для економічного, соціального, політичного і духовного розвитку особистості, суспільства і міста, при яких існуючі загрози та ризики знижені до мінімально прийнятного рівня, що підвищує рівень безпеки міста.

Для реалізації головної стратегічної мети необхідно домогтися досягнення ряду пріоритетних цілей забезпечення комплексної безпеки, найважливішими з яких являють-

 • 1) неухильне дотримання прав і свобод громадян, норм міжнародного права і російського законодавства;
 • 2) політична та соціальна стабільність, сталий та ефективне функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в інтересах її жителів;
 • 3) високий рівень правопорядку, значне зниження кількості скоєних в місті злочинів, насамперед терористичного і екстремістського характеру, наркозлочинів, тяжких та особливо тяжких кримінальних злочинів;
 • 4) повне врегулювання проблем, пов'язаних з нелегальною міграцією, контрабандним ввезенням товарів, протиправною діяльністю іноземних громадян в місті;
 • 5) оздоровлення і стабілізація соціально-економічної обстановки, стійке зростання і високий рівень промислового виробництва, випуск високоякісної і конкурентоспроможної продукції, широке впровадження прогресивних наукомістких технологій;
 • 6) високий рівень і якість життя всіх категорій громадян, вирішення житлової проблеми, достатня кількість робочих місць і низький ступінь безробіття, прийнятні заробітна плата, пенсії, стипендії та соціальні допомоги;
 • 7) висока якість і доступність освіти та охорони здоров'я;
 • 8) благополучна екологічна обстановка і якість середовища проживання громадян;
 • 9) високий рівень розвитку суспільних відносин, головними якостями яких є міжнаціональна гармонія, повага до культури і релігійних цінностей різних груп населення міста, високий ступінь консолідації громадян у питаннях розвитку демократії, здійснення економічних перетворень, патріотизм;
 • 10) прийнятний поріг ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, здатність мінімізувати соціально-економічний збиток і в короткі терміни ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж;
 • 11) висока надійність і стійкість систем життєзабезпечення міста;
 • 12) сприятливий моральний і психологічний клімат у суспільстві, низький рівень інформаційних небезпек і загроз;
 • 13) збереження і розвиток культурних і духовних цінностей різних груп населення.

Основні завдання забезпечення комплексної безпеки

Діяльність по забезпеченню безпеки міста повинна бути спрямована на вирішення наступних завдань:

 • - Вдосконалення системи забезпечення комплексної безпеки міста;
 • - Зниження смертності населення від неприродних причин;
 • - Сприяння зростанню народжуваності, захист материнства і дитинства;
 • - Забезпечення безпеки життя і здоров'я громадян, їх майнових інтересів;
 • - Забезпечення безпеки функціонування об'єктів життєзабезпечення;
 • - Підвищення ефективності протидії терористичній та екстремістської діяльності;
 • - Зниження рівня криміналізації в суспільстві;
 • - Посилення заходів з протидії наркоманії і незаконному обігу наркотиків;
 • - Формування ефективної регіональної системи боротьби з корупцією;
 • - Перехід на нові принципи містобудування з урахуванням рівня терористичних загроз, техногенного та природного ризиків;
 • - Підвищення рівня безпеки промислових і транспортних об'єктів (зниження загроз вибуху, пожежі, викиду небезпечних речовин);
 • - Удосконалення міської системи моніторингу стану безпеки;
 • - Розвиток систем цивільної оборони, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки;
 • - Впровадження нових технологій і систем забезпечення безпеки;
 • - Активна взаємодія з федеральними органами державної влади, громадськими та науковими організаціями, недержавними структурами безпеки, населенням в питаннях протидії існуючим загрозам місту та його мешканцям;
 • - Розвиток моніторингу, прогнозування і попередження існуючих загроз на території міста;
 • - Вдосконалення підготовки населення до дій у кризових ситуаціях;
 • - Проведення активної природоохоронної діяльності;
 • - Розвиток нормативно-правової бази в галузі безпеки міста.
 
<<   ЗМІСТ   >>