Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Психоаналітична критика

Ця впливова в літературознавстві школа виникла на основі вчення австрійського психіатра і психолога Зигмунда Фрейда (1856-1939) і його послідовників. З. Фрейдом розроблені дві важливі психологічні теорії - теорія несвідомого і теорія потягів. Основні ідеї першої зводяться до того, що поведінка людини в більшій мірі визначається несвідомими, ніж усвідомленими, мотивами. Несвідоме розуміється як потужний генератор психологічних імпульсів, що впливають не тільки на психологію, а й на здоров'я людини. Формування несвідомого відбувається у віці до п'яти років і залежить головним чином від ставлення дитини до батька і матері. Мати сприймається як джерело задоволення (а дитина, цей "абсолютний еротик", за визначенням З. Фрейда, все ділить лише на те, що приносить і не приносить задоволення), батько ж постає в якості суперника по відношенню до матері. І почуття до нього двоїсте, "амбівалентне", т. Е. Любов і неприязнь одночасно. Цей сімейний "трикутник" народжує у дитини психологічну установку, яку З. Фрейд назвав "Едіповим комплексом" (по імені Едіпа, героя трагедії Софокла, який вбиває батька і одружується на матері). І установка ця носить несвідомий характер.

В іншій теорії З. Фрейда - теорії потягів - висунуто положення про те, що основним потягом людини є сексуальне. Саме суспільно негожі сексуальні устремління пригнічує взрослеющий дитина, заганяючи їх у "несвідоме". Однак загнані в цю психологічну в'язницю або клітку, вони "бунтують", намагаючись вирватися назовні. Часто ця боротьба з потужними еротичними імпульсами, які необхідно стримувати, закінчується хворобою - неврозами і навіть божевіллям.

Необхідність пригнічувати еротичні потягу диктується суспільною необхідністю - в іншому випадку людина, цей егоїст і "шукач задоволень", залишався б у дикому стані. Вся цивілізація, за вченням З. Фрейда, будується за рахунок відмови від задоволень. Але за це доводиться часто розплачуватися фізичними і психічними хворобами.

Психоаналіз надав літературознавства і критики специфічний напрямок. З самого початку свого виникнення, - а це друге десятиліття XX століття - психологічна критика зосередила увагу на особливостях психіки автора. Протягом століть були написані сотні психоаналітичних біографій. Сам З. Фрейд проаналізував твори Достоєвського (стаття "Достоєвський і батьковбивство"). Письменник постав у З. Фрейда в якості жертви "едипового комплексу", який знайшов творче вираження в романі "Брати Карамазови", де сини вбивають батька. У статті З. Фрейда про Достоєвського, як і в роботах інших численних літературознавців-психоаналітиків, наводиться думка про те, що художня творчість допомагає автору "зжити" негожі, часто кримінально карані устремління. Цей процес перетворення і перемикання енергії потягу в область культурної творчості або соціальної діяльності отримав у Фрейда назву "сублімації".

Фрейд стверджував, що три найвидатніші твори світової літератури - "Едіп-цар" Софокла, "Гамлет"

Шекспіра і "Брати Карамазови" Достоєвського написані на тему "едипового комплексу". Слідом за своїм учителем відшукувати названий комплекс і пов'язані з ним хвороби, збочення і "комплекси" стали десятки інших літературоведов- психоаналітиків в різних країнах. Але найбільш широке поширення психоаналітичний метод отримав в США, особливо в 1920-і роки. Ентузіастами психоаналітичного методу були К. Ейкен, Ф. Пескот, А. Трідон, Д. Крачила, Д. Лью- ісон в США, Е. Джоунс в Канаді, М. Бонапарт у Франції, Г. Рід і Р. Вест в Англії, І. Єрмаков в СРСР.

За допомогою психоаналітичного методу його ентузіасти намагалися пояснити як сутність художньої творчості взагалі (книга Ф. Прескота "Поетичне мислення"), так і проаналізувати більш приватні літературні проблеми. Особливий інтерес проявили фрейдисти до психології літературного героя, перш за все до образу Гамлета. До численних трактувань останнього була додана і психоаналітична його інтерпретація. Першим висловився про Гамлеті сам З. Фрейд, який вважав, що справжня трагедія шекспірівського героя полягає не в духовній слабкості перед необхідністю виконати непосильне завдання (помститися за батька), а в тому, що "Гамлет в душі не хоче виконати це завдання". І це небажання пояснюється виключно "Едіповим комплексом" героя. Клавдій, якщо вірити З. Фрейду, убивши батька Гамлета, здійснив таємне бажання сина. Трактування образу Гамлета як потенційного батьковбивці відверто суперечить тексту самої трагедії, в якій герой неодноразово говорить про свою любов до батька. З цього скрутного становища спробував вийти один з найвірніших послідовників З. Фрейда, канадський літературознавець Е. Джоунс, мобілізувавши для цього характерний арсенал психоаналітичних засобів. Виявляється, чим краще відгукується Гамлет про свого батька, тим глибше він його ненавидить. Е. Джоунс називає це "амбівалентністю почуттів". Далі, за допомогою подібних же психоаналітичних категорій ( "ідентифікація", "розподіл", "розщеплення", "субституция" і ін.) Е. Джоунс роз'яснює, що поняття "батько" розподілено принцом Датським відразу на три персони - на духу, на Полонія і на Клавдія. Останній, якщо вірити Е. Джоунсу, крім того, що є "заступником" батька Гамлета в тому сенсі, що одружується на його матері, несе ще одне навантаження - з ним ідентифікує себе Гамлет у своєму несвідомому прагненні вбити батька.

Наведений приклад яскраво ілюструє специфіку психоаналітичного методу в літературознавстві. Літературознавців-фрейдистів не бентежить явний сенс художнього тексту. Вони шукають сенс прихований, часом знаходячи його навіть там, де такого сенсу зовсім немає. І хоча їх трактування образу Гамлета отримала в XX столітті значного поширення (в її дусі грає роль Гамлета знаменитий англійський актор Л. Олів'є), на її умозрительность вказували багато опонентів З. Фрейда. Так, відомий англійський літературознавець Ф. Лукас писав: "Я не вірю, щоб Шекспір міг запропонувати своїм глядачам сюжет, сутність якого була незрозуміла ні йому самому, ні їм ... Безсумнівно, що Шекспір не зображує Гамлета хоч скільки-небудь ворожим по відношенню до батька ".

У своїй роботі "По той бік принципу задоволення" З. Фрейд зробив принципові додавання до початкової теорії потягів. Поруч з еротичним потягом було поставлено не менш сильне "потяг до смерті", до спокою, характерне для всього живого. Якщо ранні літературознавці-психоаналітики всюди відшукували еротику, яка виявляється перш за все в "едипів комплекс", то в післявоєнний період виявився інтерес до літературних героїв, котрі виявляють прагнення до саморуйнування, до смерті.

Психоаналітичний метод в різних модифікаціях і поєднаннях (зі структуралізму, наприклад) продовжує використовуватися в літературознавстві і в даний час, своєрідно продовжуючи традиції "біографічної" критики. Однак він все частіше визначається як "старомодний". Занадто монотонним і схематичним представляється прагнення психоаналітиків в авторів творів та їх героїв відшукувати одні і ті ж психологічні установки, зокрема, зводити все і вся до горезвісного "едіпову комплексу".

Формальні школи в літературознавстві. Для літературознавства другої половини XIX століття характерний інтерес до змістовної сторони літератури. Найбільші дослідні школи того часу - культурно-історична, духовно-історична, міфологічна - дуже мало уваги приділяли формі художнього твору. Твір для них було не так естетичним об'єктом, скільки "документом епохи", "виразом" духу епохи і т. П.

На рубежі століть велике поширення набула також імпресіоністська критика. Її представників серйозно не цікавило ні зміст, ні форма твору. Для них головним було - запропонувати публіці свої враження від прочитаного.

Реакцією на імпресіонізм і різного роду позитивистские "зовнішні" підходи до художньої літератури стало бурхливий розвиток починаючи з 10-х років XX століття, формальних методів в літературознавстві. Інтерес до форми поєднувався в них з прагненням бути науковими методами.

 
<<   ЗМІСТ   >>