Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДРЕВНІЙ РИМ

Подібно до того як давньоримська література, особливо драма, є у багатьох відношеннях лише відблиском давньогрецької, так і літературознавча думка Стародавнього Риму в основному тільки повторює і розвиває оригінальні теорії художньої творчості, розроблені давньогрецькими вченими, перш за все Платоном і Аристотелем. Втім, якщо мати на увазі не просто запозичення, а й дискусії з цими мислителями, тоді те ж саме можна сказати про всієї наступної історії літературної думки. Платона і Аристотеля можна порівняти з двома грандіозними маяками, які, кожен по своїй (ідеалістичної і матеріалістичної) лінії, випромінюють потужну інтелектуальну енергію і світло, багато визначаючи навіть в сучасній гуманітарній науці. У цій живучості найдавніших теорій можна побачити принципова відмінність гуманітарного знання від природничо-наукового. В останньому новітні теорії, як правило, ліквідують колишні. Теорія Коперника повністю "знищила" концепцію Птолемея. У літературознавстві практично жодна теорія повністю не відкидається. Хіба що її використання з плином часу може бути не тільки зі знаком "плюс", а й зі знаком "мінус".

Перший поштовх розвитку літературно-критичної думки в Стародавньому Римі дав, за свідченням історика Светонія, грецький вчений-філолог Кратет, який приїхав в 168 році до н. е. в Рим з Пергама. Він навчив римських філологів працювати з текстами. Впорядковані і оброблені ними тексти набували новий блиск і популярність. Особливо багато зробив у цьому відношенні Луцій Стілон, що жив на рубежі II-I століть до н. е. Однією з головних його заслуг було встановлення автентичності авторства п'єс Плавта, якому приписувалися і чужі твори.

І все ж славу давньоримської літературно-критичної думки принесли три пізніших автора - оратор Цицерон, поет Горацій і професор риторики Квінтіліан.

Цицерон виклав своє розуміння літератури в мові "За поета Архія" (62 р. До н.е. е.) І частково в роботі "Про оратора". Будучи державним діячем, він, як і Платон, дивився на літературу головним чином з етичної точки зору. Література була для нього засобом виховання громадян і повинна була зображувати героїв, гідних наслідування. Різко висловився Цицерон проти зображення еротики і навіть кохання. Якщо в якості "етичного" критика Цицерон йде по слідах Платона, то як раціоналіст він близький до Аристотеля і софістам. У нього немає й мови про "божевілля" поета. Останній повинен бути вчителем життя, повинен швидше виховувати, ніж висловлювати власні почуття, тому навіть до особистого життя поета Цицерон висував високі моральні вимоги. Подібно Арістотелем, аналізуючи жанри поезії, Цицерон віддавав перевагу трагедії і епосу.

Високе призначення літератури Цицерон бачив і в її здатності запам'ятовувати для нащадків великі приклади доблесті. У зв'язку з цим він наводить слова Олександра Македонського, який сказав нібито на могилі Ахіллеса: "Про щасливий юнак, ти, який знайшов в особі Гомера глашатая своєї слави!"

В історію літературознавства увійшов і знаменитий поет Горацій (65-8 рр. До н. Е.). Як теоретик літератури він прославився своїм трактатом в віршах, який був озаглавлений "Послання до Пизонам про науку поезії", але називається частіше "Наукою поезії", або "Поетикою". "Поетика" є другою за важливістю (після "Поетики" Аристотеля) роботою, на яку спиралися класицисти. Вплив давньогрецьких мислителів на Горація більш ніж очевидно. У розумінні творчого процесу Горацій прагне поєднати часто протилежні погляди Платона і Аристотеля. Римський теоретик вважає, як

і Платон, що талант - вроджений дар, а натхнення - необхідна основа творчості. Разом з тим слідом за Аристотелем він вимагає, щоб твір створювалося згідно обдуманого плану, різко засуджуючи при цьому показне безумство, яким люблять хизуватися деякі поети. Мудрість, пише Горацій, - "ось початок і джерело правильно складати". За "обдуманим" вмістом самі собою підуть слова.

Вимога обдуманості, логічності, пропорційності - це те, що Горацій запозичив у Аристотеля і що потім будуть повторювати багато теоретиків класицизму.

Якщо Цицерон дбав тільки про те, щоб поезія приносила суспільну користь, то Горацій бачив в ній і джерело задоволення. Правда, вказував він при цьому, поєднувати корисне з приємним могли лише деякі великі поети.

Говорячи про трагедію, Горацій акцентував увагу не на аристотелевском катарсис, але на морально-естетичному її впливі. Відзначаючи роль хору в трагедії, він писав, що останній повинен бути виразником високої суспільної моралі, "співчуваючи доброчесним" і "приборкуючи гнівливих". Нехай хор "молить богів, щоб щастя повернулося до стражденним і покинуло висунені".

Високий гуманізм і певний демократизм Горація, виражений в цих словах, - нове явище в порівнянні з давньогрецькими теоріями творчості.

Марк Фабій Квінтіліан, оратор і професор риторики, діяльність якого припадає на другу половину першого століття нової ери, займався переважно проблемами форми поетичного твору. У своїй основній праці "Про освіту оратора" Квінтіліан оцінює найбільш значні твори грецької та римської літератури, особливу увагу приділяючи питань стилю. На відміну від грецьких риторів Квінтіліан прагнув уникнути занадто категоричних суджень і крайнощів, у всьому дотримуючись правила "золотої середини" (вираз Горація).

 
<<   ЗМІСТ   >>