Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційні загрози

У сучасних умовах створення розвиненого і захищеного інформаційного середовища є одним з найважливіших напрямків забезпечення загальної безпеки міста.

Наявність в місті потужної інформаційно-ресурсної бази, перетин численних інформаційних потоків, що мають не тільки міське, загальноросійське, а й міжнародне значення, обумовлює особливу актуальність проблем інформаційної безпеки.

До основних інформаційних загроз відносяться:

 • • надання цілеспрямованого інформаційного впливу на населення через засоби масової інформації, Інтернет, яке може привести до негативних соціально-політичних наслідків;
 • • неповна реалізація прав громадян у сфері отримання та обміну достовірної інформації;
 • • провокування соціальної, міжнаціональної, релігійної напруженостей через діяльність окремих ЗМІ;
 • • маніпулювання масовою свідомістю з використанням інформаційно-психологічного впливу;
 • • втрата відомостей з інформаційних ресурсів у найважливіших сферах політичної, економічної, науково-технічної і військової інформації;
 • • поширення зловживань у кредитно-фінансовій сфері, пов'язаних з проникненням кримінальних елементів в комп'ютерні системи та мережі;
 • • спотворення в інформаційних джерелах історичного досвіду, економічного укладу та національних традицій народу;
 • • безвідповідальне ставлення ряду засобів масової інформації до питань формування суспільної свідомості.

Основними передумовами, збільшують виникнення інформаційних загроз, є:

 • • монополізація інформаційного середовища певними групами;
 • • інформаційна експансія ряду розвинених країн, що здійснюють глобальний моніторинг світових політичних, економічних, військових, екологічних та інших процесів, що поширюють інформацію з метою отримання односторонніх переваг;
 • • низька правова та інформаційна культура мешканців міста;
 • • розширюється кооперація із зарубіжними фірмами в розвитку інформаційної інфраструктури;
 • • нерозвинена нормативна правова база у сфері інформаційних відносин;
 • • недостатнє регулювання органами міського управління процесів функціонування і розвитку ринку засобів інформації, інформаційних послуг і продуктів;
 • • широке використання у сфері управління та кредитно фінансовій сфері незахищених від витоку інформації імпортних технічних і програмних засобів.

Реалізація зазначених загроз може призвести:

 • • до підриву на міжнародному рівні авторитету міста як політичного, економічного та культурно-духовного центру;
 • • створенню атмосфери напруженості і політичної нестабільності;
 • • дискредитування органів управління та провокування конфліктів;
 • • зниження темпів науково-технічного розвитку;
 • • нанесення значного економічного збитку.

Загрози психологічного характеру

Значні навантаження на психіку і свідомість людей, що викликаються соціальними, політичними, економічними, кримінальними небезпеками, а також особливості життя і побуту в умовах мегаполісу виокремлює загрози психологічного характеру в самостійний фактор небезпеки для особистості, соціальних груп і міста.

До загроз психологічного характеру належать:

 • • зростання психологічної напруги населення внаслідок збільшення числа стресових ситуацій у місті, в колективах, на виробництві, в сім'ях;
 • • підвищення психологічної напруженості у населення внаслідок посилення відчуття соціальної незахищеності;
 • • протиставлення поколінь на основі відмінності сповідуваних цінностей, різниці в умовах життя і мотивації;
 • • інформаційне нав'язування і фінансове підкріплення "західних" стереотипів сприйняття, мислення, поведінки, впроваджуваних у свідомість мешканців міста без урахування особливостей російського менталітету;
 • • втрата віри в професіоналізм, чесність і порядність політичних лідерів;
 • • споживче відношення до міста як "простору", де можна знайти фінансову незалежність і інші матеріальні блага;
 • • зміна життєвих цінностей у бік споживчої та індивідуалістичної (езопової) психології;
 • • зростання кількості психічних захворювань;
 • • зростання споживання алкоголю, поширення наркоманії;
 • • формування культу багатства (за рахунок придбання матеріального благополуччя будь-якими засобами), агресії та насильства, і, як наслідок цього, втрата орієнтації на моральні, духовні та культурні цінності.

Основними передумовами, збільшують виникнення загрози психологічного характеру, є:

 • • зростання напруженості і нестабільності економічної, фінансової, криміногенної ситуації в місті, збільшення стресогенних і психогенних факторів у сім'ях, у навчальних закладах, на роботі, на вулиці і т. Д .;
 • • відсутність цілеспрямованої політики формування духовно-моральних, культурних, соціальних та економічних підстав для об'єднання жителів в єдину соціальну спільність;
 • • відсутність психологічної культури у представників органів влади та у населення в цілому;
 • • соціальна та психологічна відірваність дітей і підлітків від дорослих;
 • • зниження гуманітарної культури, порушення спадкоємності соціально-культурних, національних традицій і, як наслідок, засвоєння чужих російському менталітету нормативів і зразків;
 • • різке зменшення можливостей для продуктивної і відповідної моральним нормам реалізації потреб дітей і підлітків, через що їх активність реалізується у протиправних і аморальних формах (від вандалізму до криміналу);
 • • агресивний характер інформаційного середовища, насаджуваної ЗМІ.

Реалізація загроз психологічного характеру може призвести:

 • • до порушення психічного здоров'я певної частини жителів;
 • • збільшення кількості психічних захворювань, самогубств і злочинів.
 
<<   ЗМІСТ   >>