Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загрози соціального характеру

Загрози в соціальній сфері можуть призвести до наростання до критичної межі напруженості в суспільстві, виникненню важковирішуваних протиріч серед різних верств міського населення.

До основних соціальних загроз належать:

 • • подальше розшарування суспільства за рівнем доходів, істотне збільшення маси малозабезпечених жителів;
 • • виникнення і посилення тенденцій зростання конфліктів на міжнаціональному грунті;
 • • наявність безробіття працездатних громадян, слабка соціальна захищеність працівників на підприємствах приватного сектора економіки;
 • • поява напруженості серед частини населення на грунті релігійної нетерпимості;
 • • зниження рівня духовності значної частини населення міста, насамперед молоді, обумовлене культурною експансією ззовні, впливом засобів масової інформації;
 • • зниження доступності задоволення невідкладних потреб в харчуванні, житлі, комунальних, транспортних та інших видах послуг;
 • • погіршення здоров'я населення міста внаслідок зростання споживання алкоголю, тютюну та наркотичних речовин, різкого погіршення умов і охорони праці, інтенсифікації трудового процесу.

Основними передумовами, збільшують виникнення соціальних загроз, є:

 • • велика чисельність населення міста та висока щільність його проживання;
 • • висока частка жителів похилого та пенсійного віку;
 • • постійний приплив у великі міста населення ззовні з іншим (відмінним від корінних жителів) менталітетом і способом життя;
 • • комерціалізація сфери охорони здоров'я та аптечної мережі;
 • • відсутність рівних економічних можливостей у здобутті освіти та реалізації своїх можливостей;
 • • недостатність шару середнього класу, який є гарантом стабільності суспільства;
 • • відносно високі ціни на продовольство і товари повсякденного попиту, житло;
 • • висока частка закордонних поставок продовольства і товарів повсякденного попиту.

Реалізація зазначених загроз може призвести:

 • • до зниження рівня здоров'я городян, скорочення середньої тривалості життя, зменшення народжуваності, погіршення інших демографічних показників;
 • • глибокого розшарування міського товариства і виникненню на цьому грунті важковирішуваних конфліктів і масових заворушень;
 • • створенню передумов для поглиблення небезпечних негативних тенденцій (пияцтво, наркоманія, злочинність, у тому числі дитяча, проституція);
 • • зниження загального рівня моральності та моралі жителів.

Загрози політичного характеру

Особливої уваги до погроз політичного характеру вимагає столиця держави. В умовах відсутності панівної ідеології існуючий плюралізм думок та ідейних течій може призвести до порушень у сталому розвитку міста, втраті людьми політичних орієнтирів, а суспільством - політичної керованості, нанесення шкоди політичній системі міста і держави.

До основних загроз політичного характеру відносяться:

 • • виникнення екстремістських політичних течій і угруповань;
 • • протиправна діяльність деяких політичних та громадських об'єднань, що використовують насильство як засіб політичної боротьби;
 • • тенденція до відстороненості основної частини населення від політичного життя міста, "політичне байдужість", поряд з підвищеною політизацією окремих груп;
 • • відсутність загальнодержавної системи формування політичної свідомості людей, зниження рівня політичної освіченості значної частини суспільства;
 • • прагнення деяких політичних лідерів використовувати виникаючі в місті проблеми і складнощі в політичній боротьбі.

Основними передумовами, що збільшують виникнення загроз політичного характеру, є:

 • • перехід засобів масової інформації під контроль окремих осіб та угруповань, ослаблення впливу з боку громадськості на їх діяльність;
 • • пропаганда суспільно небезпечних ідеологічних цінностей, таких як культ сили і вседозволеності, прагнення збагатитися якими способами і т. Д .;
 • • низька політична культура мас.

Реалізація зазначених загроз може призвести до руйнування механізму вироблення і проведення в життя політики, що відповідає інтересам стабільного і сталого розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>