Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Налаштування вікна документа

Вікно документа Promt має дві стулки: вихідний текст і текст перекладу. Панель Налаштування перекладу (рис. 14.3, а) можна вимкнути для збільшення робочої області тексту (рис. 14.3, б).

Варіанти вікна перекладу

Мал. 14.3. Варіанти вікна перекладу:

а - горизонтальне розбиття, включена панель Налаштування перекладу •, б - вертикальне розбиття, панель вимкнено

Розташувати вікно тексту і перекладу горизонтально або вертикально, включити або вимкнути інформаційну панель можна на вкладці Вид кнопками . Вертикальне розбиття, Горизонтальний розбиття виводять оригінал і переклад друг над другом або пліч-о-пліч. Команда Вид, Налаштування перекладу додає в нижній частині вікна відомості про словники, список незнайомих і зарезервованих слів тексту. Команда Вид, Без розбивки виводить у вікні документа щось одне: Оригінал або Перевести.

Для перекладу можна відкривати декілька документів.

Варіанти збереження матеріалу після перекладу

Програма PROMT має специфічний набір команд збереження результату роботи: зберегти документ Promt, вихідний текст, переклад або білінгву.

Зберегти документ Promt. Робочий документ Promt (що складається з попарно пов'язаних абзаців вихідного тексту і перекладу в двох стулках вікна, списку незнайомих і зарезервованих від перекладу слів, що підключаються словників) зберігають командою Файл, Зберегти документ як, причому згодом працювати з файлом, який отримав розширення * .std, зможе тільки програма PROMT.

Збережений результат перекладу як документ PROMT можна відкрити пізніше і поліпшити переклад, вносити додаткові умови переведення, резервувати слова, які не треба переводити або транслітерувати (назви організацій і фірм), вивчити неперекладені слова (можливо, в них була помилка і її можна виправити), доповнити словник словами, які програма не знала або перевела невдало. Залишити без перекладу певні абзаци (наприклад, список літератури до статті).

Зберегти частину документа. Щоб зберегти переклад і відкривати в інших програмах, вибирають нс команду Файл, Зберегти документ як, а команду Файл, Зберегти. Слід вказати формат (тип) файлу, в якому слід зберегти текст, наприклад текст Unicode або форматований текст RTF.

Зберегти вихідний текст. Виконання і збереження перекладу не змінює вихідного файлу. Щоб зберегти окремо вихідний текст, якщо його набирали або піддавали правці у вікні Promt, слід дати команду Файл, Зберегти, Оригінальний текст, вказати папку для розміщення, ім'я файлу і тип файлу.

Команда Файл, Зберегти, Переклад збереже окремо файл перекладу.

Зберегти попарне чергування абзаців вихідного тексту і перекладу дозволяє команда Файл, Зберегти, білінгви як список абзаців або як таблицю (вихідний текст і переклад в рядках елементів таблиці). Білінгва зручна для зіставлення і редагування перекладу в програмі Word.

Увага! Якщо файл збережений в режимі Файл, Зберегти, Переклад (або вихідний текст, билингва), то програма все одно при спробі закрити документ запитує, чи зберігати документ в форматі документа Promt. Якщо билингва або переклад збережені, а документ Promt надалі не буде потрібно, то можна відмовитися від збереження файлу в форматі документа Promt.

Можливо копіювання виділеного перекладу в текстову програму через буфер командою Правка, Копіювати. У програмі Word створити новий файл, вставити переклад командою Правка, Вставити і зберегти файл як документ Word.

Підключення словників

Переклад виконується, якщо правильно вибрати напрямок перекладу і словник: англо-російський, російсько-англійський, німецько-російський і т.п. Основний словник підключений до системи завжди. Інші (крім основного) спеціалізовані словники з галузевими, вузькопрофесійними термінами можна відключати і підключати, налаштовуючи переклад на конкретну тематику. Коли до системи підключають кілька словників, програма в процесі перекладу переглядає їх один за іншим, поки не зустріне шукане слово, причому основний словник проглядається в останню чергу. Порядок залучення словників треба налаштувати під перекладаються статтю так, щоб першим програма переглядала найбільш підходящий по тематиці словник, наприклад з юриспруденції або економіці.

Для роботи зі списком підключених словників в PROMT використовується панель Налаштування перекладу , що дозволяє підключати словники документа.

Доданий словник у вікні команди можна виділити і кнопками Вгору і Вниз, пересунути його черговість за списком підключених. Список підключених словників проглядається програмою при перекладі зверху вниз, тобто верхній словник має максимальний пріоритетом. Відключений словник не видаляється з диска і згодом може бути підключений знову.

Призначений для користувача Мої слова. Створює і поповнює користувач, вводячи слова і словосполучення, зберігаючи змінені словникові статті з інших словників. Словників може бути кілька, їх можна відкривати і редагувати статті. Нові та змінені словникові статті зберігаються тільки в призначених для користувача словниках! Щоб при перекладі використовувалися слова зі словника, сто необхідно підключити, причому з максимальним пріоритетом; в списку підключених поставити першим (рис. 14.4).

Типи підключених словників у вікні команди

Мал. 14.4. Типи підключених словників у вікні команди

Словникова стаття в словнику містить: а) вихідне слово або словосполучення; б) переклад; в) визначення частини мови (іменник, дієслово, прикметник, прислівник); г) відмінки, дієвідміни, порівняльну ступінь і т.п. Словникова стаття повинна усунути подальші непорозуміння при перекладі введеного слова.

Створений словника поповнюють словами, переклад яких відсутня в інших словниках або його треба перевизначити. Наприклад, якщо основний словник переведе словосполучення high schooling як високе навчання, то треба ввести до словника статтю з правильним перекладом середню освіту. У вікні вихідного тексту виділити словосполучення high schooling і дати команду Налаштування перекладу, Додати в словник. Вікно Додати в словник буде містити слово або словосполучення. Треба перевірити, щоб не було ускладнюють закінчень (однина іменника, інфінітив дієслова), в рядку Зберегти в словнику вказати свій словник і натиснути Створити.

У вікні словникової статті потрібно вказати частина мови. Для словосполучення high schooling (середню освіту) частина мови - іменник за основним словом " schooling - освіту". У вікні команди в поле Переклад ввести середню освіту. Потрібно вводити переклад в канонічній формі: для іменників - в першій особі однини, для дієслів - в невизначеній формі і т.д. Для словосполучення окремо визначають частину мови кожного слова: "середнє" - прикметник з відміною, "освіта" - іменник з відміною.

Для словосполучення have a word with (поговорити с) частина мови визначається за основним словом "поговорити" - дієслово. У рядок перекладу ввести невизначену форму дієслова.

Для словосполучення paper presentation (виступ з доповіддю) частина мови вибирають за основним словом "виступ" як іменник. Вводять переклад і визначають поведінку кожного слова з словосполучення: "виступ" - іменник, для якого треба натиснути кнопку Схиляння; "доповіддю" - незмінне. Після додавання вийти з вікон словника і повторити переклад з урахуванням нових словникових статей.

Звичайно, можна виправляти переклад, не створюючи статтю. Але у великому тексті, де слова використовуються в одному і тому ж сенсі кілька разів, правильна словникова стаття забезпечить хороший переклад автоматично по всьому тексту.

 
<<   ЗМІСТ   >>