Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕРЕЖЕВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДЕРЖАВА І БІЗНЕС

Після вивчення глави 13 студент повинен:

знати

• основні принципи функціонування електронного бізнесу;

вміти

• працювати з розподіленими базами знань і інформаційними системами;

володіти

• навичками роботи з мережевими офісними програмами і системами електронного документообігу.

Автоматизовані системи

У законодавчих актах і нормативних документах Росії зустрічається словосполучення "державна автоматизована система", наприклад ГАС "Вибори" або ГАС "Правосуддя". Але законодавчо поняття "автоматизована система" не закріплено. У той же час в ст. 2 Федерального закону від 27 липня 2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації" вводиться поняття "інформаційна система" як сукупність міститься в базах даних інформації і забезпечують її обробку інформаційних технологій і технічних засобів. Посилання на технічні засоби вже свідчить про те, що мова йде про автоматизованій обробці або електронних повідомлень, або електронних документів. Електронне повідомлення але цього Федеральним законом визначається як інформація, передана або отримана користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі.

У ст. 2 Федерального закону № 63-Φ3 "Про електронний підпис" конкретизуються види інформаційних систем:

  • корпоративна інформаційна система - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають певне коло осіб;
  • інформаційна система загального користування - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають невизначене коло осіб і в використанні якої цим особам не може бути відмовлено.

Оскільки інформаційні системи "працюють" переважно з інформацією, представленою в електронній формі, застосування терміна "автоматизована" доцільно при наявності значного паперового документообігу або на вході, або на виході системи. Прикладом подібної системи служить ГАС "Вибори", яка в ст. 5 Федерального закону від 10 січня 2003 № 20-ФЗ "Про Державну автоматизованій системі Російської Федерації" Вибори "" визначається як федеральна автоматизована інформаційна система, яка функціонує на території Російської Федерації.

Юридичну чинність у відповідності зі ст. 12 цього Закону набувають все документи - і паперові, і електронні.

  • 1. Документ на паперовому носії, підготовлений відповідно до федеральними законами, набуває юридичну силу після його підписання відповідними посадовими особами.
  • 2. Електронний документ, підготовлений з використанням ГАС "Вибори", набуває юридичну силу після його підписання ЕП відповідних посадових осіб.
  • 3. Протокол, зведена таблиця про підсумки голосування, інші зведені документи, підготовлені в електронному вигляді з використанням ГАС "Вибори", набувають юридичну силу в порядку, встановленому ст. 12 п. 2, після обов'язкової перевірки в установленому порядку за допомогою відкритих ключів ЕП автентичності всіх вихідних електронних документів, на основі яких готується зведений електронний документ.

ГАС "Вибори" застосовується для автоматизації інформаційних процесів підготовки і проведення виборів та референдуму, забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій референдуму, а також для вирішення завдань, не пов'язаних з виборами і референдумом, в порядку, встановленому Федеральним законом від 10 січня 2003 № 20-ФЗ, іншими федеральними законами, нормативними правовими актами Центральної виборчої комісії Російської Федерації (ст. 5).

 
<<   ЗМІСТ   >>