Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Графічний редактор Paint

Графічний редактор Paint входить до складу стандартних програм операційної системи Windows. За своїми можливостями він значно поступається професійним графічним редакторам, однак має необхідним мінімумом коштів для освоєння прийомів роботи з графічною інформацією.

Призначення редактора. Програма Paint являє собою найпростіший редактор растрової графіки, що дозволяє створювати чорно-білі і кольорові малюнки, зберігати їх у файлах. Малюнки можна виводити на друк, вставляти в інші документи, використовувати в якості фону Робочого столу. Редактор Paint можна використовувати для перегляду і редагування знятих за допомогою сканера і фотокамери фотографій. Paint може використовуватися для роботи з точковими малюнками формату JPG, GIF, TIFF, PNG і BMP.

Запуск і вікно програми. Графічний редактор запускається командою Пуск, Програми, Стандартні, Paint.

Після запуску на екрані відкривається робоче вікно програми, що має стандартний інтерфейс Windows-додатки (рис. 8.1).

Значення команд на стрічці програми в наступному.

Файл. Містить команди створення, відкриття, збереження, закриття, друку документа та ін.

Головна. Команди роботи з виділеним фрагментом файлу і ін.

Вид. Команди установки панелей інструментів, палітри, масштабу.

Малюнок. Команди трансформації малюнка, завдання його розмірів, установка прозорості фону.

Палітра. Дозволяє змінити палітру кольорів.

Основну частину вікна становить робоча область. Малюнок може займати частину робочої області вікна або всю, і навіть виходити за її межі. В останньому випадку але краях робочої області з'являються смуги прокрутки. На кордонах малюнка розташовуються маркери зміни розміру (темні крапки в середині сторін і по кутах малюнка).

Зліва від робочої області панель інструментів містить кнопки інструментів малювання. При виборі інструмента в нижній частині панелі може з'явитися вікно додаткового налаштування його властивостей. При повільному переміщенні покажчика миші уздовж панелі інструментів встигає з'явитися етикетка з назвою кнопки панелі.

Нижче робочої області розташовується палітра. Вона містить набір кольорів, які можна використовувати при малюванні. Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, його можна створити і замінити ним кожний з кольорів палітри.

Збереження малюнка. Як і в інших додатках Windows, збереження виконують командою Paint, Зберегти або Paint, Зберегти як. Paint зберігає малюнки у форматі BMP. Файли цього формату відрізняються біль

Вікно редактора Paint 2007

Мал. 8.1. Вікно редактора Paint 2007

шими розмірами, але зате з ними працюють усі додатки Windows. Для веб-сторінок Paint дозволяє зберігати зображення в форматах GIF, JPG, TIFF і PNG, що дають менші розміри файлів.

Креслярсько-графічні інструменти. Малюнок створюється за допомогою різних інструментів. Для обраного клацанням миші інструменту слід вказати колір в палітрі і при необхідності налаштувати властивості. Розрізняють основний і фоновий кольори. Основний колір використовується при роботі з інструментами, фоновий - як колір полотна-підкладки. Всі інструменти редактора, крім Ластику, виконують малювання основним кольором.

Ластик стирає зображення, замінюючи його фоновим кольором (вибирається клацанням правої кнопки миші в палітрі фарб).

Лінія призначена для креслення прямих при протягуванні миші. Товщину лінії задають в налаштуванні. Щоб лінія вийшла строго вертикальної, горизонтальної або похилої під кутом 45 °, при кресленні слід тримати клавішу Shift.

Олівець призначений для малювання довільних ліній. Товщину задають в налаштуванні.

Крива служить для побудови гладких кривих ліній. Товщину вибирають в налаштуванні. Побудова проводиться в три прийоми: проводять пряму лінію, потім клацанням і простяганням в стороні від лінії задають перший і другий радіуси кривизни.

Кисть використовується для вільного малювання довільних кривих, а також для малювання методом набивання. Спочатку вибирають форму кисті в палітрі настройки, а потім клацаннями лівої кнопки миші наносять відбитки на малюнок.

Розпилювач застосовують для вільного малювання і малювання методом набивання. Форму плями вибирають в налаштуванні.

Прямокутник необхідний для малювання прямокутних фігур протягуванням миші. Якщо тримати клавішу Shift, будується квадрат. Можна вибрати метод заповнення прямокутника: без заповнення, заповнення основним і фоновим кольором.

Округлений прямокутник аналогічний прямокутника, але з округленими кутами.

Багатокутник призначений для малювання довільних багатокутників, створюваних серією клацань з протягуванням. Замкнута фігура може автоматично заливатися фарбою відповідно до варіанта заповнення, обраним в налаштуванні.

Еліпс дозволяє зображати еліпси і кола (натиснувши клавішу Shift).

Інструмент Виділення формує прямокутну виділену область, а Виділення довільної області - довільну. З виділеної областю можна чинити так, як у всіх додатках Windows: її можна видалити, копіювати і вирізати в буфер обміну, вставити з буфера обміну. Для розмноження фрагментів застосовують копіювання і вставку виділеної області. Два режиму вставки: зі збереженням фонової графіки або без неї (точки фонового кольору під вставляється області ігноруються). Як змінити спосіб виконують в налаштуванні.

Операції з кольором. Для роботи з кольором призначені інструменти Заливка і Вибір квітів, використовується палітра кольорів.

Заливка служить для заповнення замкнутих контурів основним або фоновим кольором. Заливка основним кольором виконується клацанням лівої кнопки миші, а заливка фоновим кольором - клацанням правої кнопки. Якщо контур не замкнутий, інструмент працює неправильно; в цьому випадку слід виконати команду Правка, Скасувати.

Вибір квітів дозволяє вибрати основний або додатковий колір не з палітри фарб, а безпосередньо з малюнка. Це важливо, коли потрібно забезпечити тотожність кольору в різних областях зображення. Після вибору інструменту покажчик наводять на ділянку малюнка з потрібним кольором і клацають кнопкою миші. Клацання лівою кнопкою встановлює поточний колір основним, а правою - фоновим.

Палітра кольорів містить невеликий набір різних квітів для вибору, а також особливе вікно ліворуч із двома накладеними квадратами. Верхній квадрат відповідає кольору переднього плану, нижній квадрат визначає фоновий колір. Програма Paint дозволяє в більшості операцій використовувати за своїм вибором як колір переднього плану, так і фоновий колір. Якщо операція виконується за допомогою лівої кнопки миші, застосовується колір переднього плану. При використанні правої кнопки застосовується фоновий колір. Це відноситься до операцій вільного малювання, створення прямих і кривих ліній і заливання. Инст рументов Ластик завжди заповнює очищається область фоновим кольором. Стандартні геометричні фігури також заповнюються фоновим кольором. Щоб вибрати колір як колір переднього плану, слід клацнути на ньому в палітрі лівою кнопкою миші. Натиснете правою кнопкою миші вибирає даний колір у якості фонового.

Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, слід двічі клацнути на будь-якому кольорі палітри або дати команду Палітра, Змінити палітру. Діалогове вікно Зміна палітри дозволяє формувати довільний колір.

У діалоговому вікні команди Малюнок, Атрибути можна призначити один колір (наприклад, білий) для використання в якості "прозорого". Прозорість кольору означає, що якщо даний малюнок буде відображатися поверх іншого малюнка (фонового), то нижній малюнок буде видний крізь верхній в тих точках, які мають колір, призначений "прозорим". Властивість прозорості зберігається у файлі малюнка тільки в тих випадках, коли при збереженні вибраний графічний формат .GIF. Малюнки з прозорим фоном широко використовують для створення веб-сторінок і в електронних виданнях.

Масштаб малюнка. Для завдання розміру малюнка служить команда Вид, масштаб. По цій команді відкривається діалогове вікно, в якому можна вибрати розміри малюнка, установити одиниці виміру (пікселі для підготовки екранних зображень, дюйми або сантиметри - для друкованих документів) і вибрати палітру (чорно -БІЛА або кольорову). Щоб збільшити або зменшити застосовують команду Вид, Масштаб і інструмент Масштаб.

Робота з текстом. Для введення тексту в малюнок використовується інструмент Текст. Клацанням миші на малюнку відкривається поле введення тексту. Розмір поля введення змінюють перетягуванням маркерів області введення - невеликих прямокутних вузлів, розташованих по сторонах і кутах області введення. Завдання форми шрифту, його накреслення і розміру встановлюють за допомогою панелі атрибутів тексту по команді Текст, Інструменти введення тексту. Слід уникати застосування дрібного тексту.

Трансформація зображень - автоматичну зміну форми, розташування і розмірів графічних об'єктів. Команда Головна, Відобразити / повернути викликає діалогове вікно, що містить елементи управління для симетричного відображення малюнка щодо вертикальної або горизонтальної осі симетрії, а також для повороту на фіксований кут, кратний 90 °. Команда Головна, Розтягнути / нахилити викликає діалогове вікно, щоб розтягнути малюнок по горизонталі і вертикалі, нахилити відносно горизонтальної або вертикальної осі. Параметри розтягування задають у відсотках, а параметри нахилу - в кутових градусах.

Команда Головна, Звернути кольору діє як перемикач. Колір кожної точки зображення міняється на колір, що доповнює його до білого.

Робота з об'єктами. Для копіювання фрагмента малюнка фрагмент слід виділити, використовуючи інструменти Виділення і Виділення довільної області. Після цього можна копіювати або перемістити об'єкт перетягуванням. Якщо при пересуванні утримувати клавішу Ctrl, відбувається копіювання об'єкта. Утримуючи клавішу Shift перетаскується фрагмент залишає за собою "слід", що дозволяє створювати орнаменти, бордюри та інші ефекти.

У вікні під панеллю інструментів можна вибрати режим сполучення об'єктів. Він визначає поведінку фонового кольору об'єкту. В одному випадку фоновий колір зберігається, а в іншому - розглядається як "прозорий". При конструюванні малюнка з декількох об'єктів переважніше другий варіант.

Щоб створити закінчений малюнок методом монтажу, зручно відкрити відразу два вікна програми Paint. В одному вікні створюється підсумковий малюнок, а інше використовують для підготовки об'єктів, що накладаються один на одного. Намалювавши потрібний об'єкт в одному вікні і виділивши його, застосовують команду Правка, Копіювати. В іншому вікні виконують команду Правка, Вставити. При вставці в інший малюнок об'єкт залишається виділеним і його можна перетягнути в потрібне місце.

 
<<   ЗМІСТ   >>