Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Робота з формами

Форми дозволяють користувачам вводити дані в таблицю без безпосереднього доступу до самих таблиць, а також дають можливість виводити результати роботи запитів у вигляді красиво оформлених форм. Існують два види формування структури форм: на основі таблиці і на основі запиту, можливий і комбінований підхід.

Слід виділити необхідну таблицю і на вкладці Створення натиснути кнопку Форми. Буде створена форма з полями для введення записів (читання записів), розташованими в один стовпець. Є кілька видів форм: "в стовпчик", стрічкові, табличні, діаграмні. Автоформа "в стовпчик" відображає все поля однієї записи і зручна для введення і редагування даних. Стрічкова форма відображає одночасно групу записів - її зручно використовувати для оформлення виведення даних. Таблична автоформа за зовнішнім виглядом не відрізняється від таблиці, на якій заснована.

Автоформа ґрунтується тільки на одному об'єкті. Для створення форм з декількох таблиць або з запитів використовують інші засоби. Якщо форма грунтується тільки на одному об'єкті, вона називається простою формою. Якщо форма грунтується на полях з декількох пов'язаних таблиць, то вона називається складною і являє собою композицію з декількох форм.

На вкладці Створення, в об'єктах Форми слід натиснути кнопку Майстер форм. Створення форми за допомогою Майстра форм реалізується в кілька етапів в режимі діалогу з розробником. По-перше, вибираються поля таблиць, які увійдуть в форму. По-друге, вибирається зовнішній вигляд і стиль оформлення. Потім форма зберігається з присвоєнням імені.

Форма має три основні розділи: область заголовка, область даних і область примітки. Лінії, що розділяють розділи, перетягуються по вертикалі за допомогою миші, що дозволяє змінювати розміри розділів так, як це необхідно.

Розділи заголовка і примітки мають чисто оформительское призначення - їх вміст прямо не пов'язане з таблицею або запитом, на якому заснована форма.

Робота зі звітами

Звіти служать для виведення даних на друкують устрою і повинні відповідати стандартним форматам паперу. Для створення звітів існують різні засоби проектування.

Звіт створюється за допомогою запиту, виводить на екран і дозволяє надрукувати:

  • • дані в зручній формі;
  • • згруповані записи з різних таблиць з відбором за умовою;
  • • обчислювані поля;
  • • включені до звіту крім тексту графічні об'єкти, діаграми.

Засоби автоматичного проектування представлені Автоотчет, що запускаються на вкладці Створення кнопкою команди Звіт.

Засобом автоматизованого створення звітів служить Конструктор звітів. При його роботі виконується вибір базових таблиць або запитів, потім - вибір полів, що відображаються в звіті, вибір полів угруповання, полів і методів сортування, вибір форми друкованого макета та стилю оформлення.

Структура звіту відрізняється від структури форми збільшеною кількістю розділів. Крім розділів заголовка, примітки і даних, звіт може містити розділи тексту в колонтитулах для друку службової інформації на зразок телефонних номерів сторінок. Якщо для якихось полів звіту застосована угруповання, кількість розділів звіту збільшується, оскільки оформлення заголовків груп виконується в окремих розділах.

Редагування структури звіту виконують у режимі Конструктора. Прийоми редагування тут використовуються ті ж, що і для форм. Елементи управління в звіті виконують чисто оформлювальні функції. Важливою особливістю звітів є наявність кошти для вставки в область верхнього або нижнього колонтитула поточного номера сторінки і загальної кількості сторінок (з допомогою діалогового вікна Номери сторінок).

 
<<   ЗМІСТ   >>