Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Електронна таблиця Microsoft Office Excel

Надалі розглядається версія Microsoft Office Excel зі складу пакета програм Microsoft Office. Назва Excel - витончена гра слів: Excellent cells - чудові осередки. Версії електронних таблиць Excel можуть обмінюватися файлами, так як створюють їх сумісними за форматом. До складу програми Excel входить система управління базами даних, текстовий редактор, модуль ділової графіки для побудови наочних діаграм по табличних даних.

Запуск програми і відкриття файлу

Запуск програми, аналогічно програмі Word, можна здійснювати різними способами, наприклад: запускаючи програму з одночасним відкриттям нового документа командою Пуск, Програми, Microsoft Excel; командою Файл, Створити, Лист Microsoft Excel в будь-якій відкритій папці Windows, використовуючи ярлик програми на робочому столі. При цьому створення нового документа можна виконати за допомогою наявних в програмі шаблонів. Рекомендується створити ярлик програми на робочому столі.

Файли, створені в програмі Excel, мають розширення * .xls (в версії 2003 і старше) і * .xlsx (у версії 2007/2010).

Значок файлу - у вигляді листа паперу з буквою X. Подвійний клік мишею по значку файлу завантажує програму Excel і відкриває в ній вказаний файл.

Вікно книги Excel. Після запуску програма Excel має у своєму розпорядженні на екрані вікно з відкритим файлом (книгою) Excel (рис. 6.2). Заголовок вікна програми містить назву програми Microsoft Excel і заголовок вікна книги - ім'я файлу. За замовчуванням задається ім'я файлу Книга 1. Вікно програми можна за допомогою кнопок управління точно так же, як і вікно програми Word, згортати, розгортати, відновлювати, закривати, а за допомогою курсору миші змінювати розмір і переміщати по екрану.

Файл Excel називається книгою, так як вікно розподіляє дані в осередках по декільком електронним листам '. Лист 1, Лист 2, Лист 3 і т.д. Осередки листів можуть бути пов'язані між собою посиланнями в формулах. Робоча область вікна Excel зайнята одним листом. З листа на лист можна переключатися клацанням миші по ярличках листів і за допомогою стрілок прокрутки внизу вікна .

Вікно листа книги Excel розділене на стовпці і рядки, а по краях вікна проходить координатна рамка, яка визначає координати стовпців і рядків. Заголовки стовпців позначаються на горизонтальної координатної рамці літерами: спочатку поодинокими буквами латинського алфавіту, а потім після стовпчика Z парними літерами АА, АВ, АС і так далі до стовпчика XFD (всього стовпців 16 384). Рядки нумеруються вниз числами 1, 2, 3, ... Всього рядків 1 048 576.

Вікно програми Excel 2010

Мал. 6.2. Вікно програми Excel 2010

Нижче рядка заголовка вікна програми розташовані вкладки, конструктивно аналогічні вкладках програми Word. Призначення вкладок полягає в наступному.

Файл - містить команди створення, відкриття, збереження, закриття, друку файлу і налаштування програми.

Головна - команди роботи з виділеним фрагментом таблиці, буфером обміну, навігації по таблиці, заповнення та форматування осередків та ін.

Вид - команди, що задають вигляд таблиці, установку панелей інструментів, масштаб.

Вставка - команди вставки в таблицю рядків, стовпців, листів, діаграм, фігур, функцій, малюнків.

Формат - команди цього меню дозволяють змінювати формат комірки, стовпці, рядки, листа і ін.

Дані - команди роботи з даними таблиці як з базою даних.

Довідка - меню надає систему допомоги по роботі з таблицею.

Основні команди Excel можна також викликати з контекстного меню правою кнопкою миші.

Якщо повільно, не натискаючи, переміщати покажчик миші близько кнопок панелі, встигає з'явитися етикетка (підказка). Примикають до деяких кнопок і нолям панелей кнопки зі стрілкою вниз ↓ дозволяють підібрати варіанти (наприклад, список шрифтів, розмірів шрифту в пунктах, кордонів осередків).

Рядок формул містить поле Ім'я, кнопки редагування комірки і показує вміст комірки, введене або вводиться в виділену клітинку: текст, число, формулу або функцію.

У програмі Excel два курсора: табличний і текстовий.

Табличний курсор - прямокутна рамка навколо того осередку, в яку можна ввести нові дані або внести виправлення. Табличний курсор переміщається по осередках клавішами зі стрілками ← ↑ ↓ → (вліво, вгору, вниз, вправо) або встановлюється покажчиком і клацанням лівої кнопки миші.

Текстовий курсор виглядає як вертикальна паличка і з'являється всередині осередку при введенні даних і їх редагування. Клавіші перегортання сторінок Page Up, Page Down переміщують табличний курсор по листу вгору і вниз "поекранно".

Активна комірка (поточна) - осередок, що виділяється всередині таблиці табличних курсором. Адреса і вміст активної комірки наводяться в рядку формул.

Осередок може містити до п'яти "шарів" інформації.

  • 1. Вміст - дані (число, текст, формула або функція), введені в комірку безпосередньо або при введенні в рядок формули. Вміст можна очистити клавішею Del.
  • 2. Значення - то, що осередок показує як результат. Іноді вміст і значення збігаються (число, текст), а іноді ні (вміст - функція або формула, а значення - результат обчислення).
  • 3. Формат - параметри подання значення в осередку: особливі числові формати (%, руб., Дата і ін.), Шрифт, вирівнювання, фон, межі, захист.
  • 4. Ім'я - унікальне ім'я комірки або групи комірок, яке зручно використовувати замість адреси.
  • 5. Примітка - додатковий коментар до осередку, що спливає при підведенні покажчика миші.
 
<<   ЗМІСТ   >>