Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Збереження документа

Процес відкриття файлу пов'язаний із завантаженням файлу в оперативну пам'ять. Будь-які зміни при редагуванні файлу змінюють дані в оперативній пам'яті, а не в файлі на диску, тому для збереження змін слід зберегти файл на диск. При виконанні цієї операції програма копіює вміст оперативної пам'яті в файл на диску, замінюючи попередню версію файлу. Слід розрізняти команди Зберегти і Зберегти як.

Команда Файл, Зберегти виконує збереження документа на тому ж диску, в тій же папці і з тим же ім'ям, яке було у відкритого документа. Команда Зберегти як застосовується, коли документ необхідно зберегти з новим ім'ям або в новій папці, а також при збереженні файлу, відновленого після збою програми.

В Word вбудовані конвертери, що допускають переклад документа в різні формати (розширення імені) для збереження. Формат docx є внутрішнім форматом Word 2007 і 2010. Необхідно враховувати, що документи

Word 97/2003 з розширенням doc сумісні за форматом, відкриваються в Word 2007 і 2010, але зворотний варіант - відкрити документ docx в попередніх версіях Word 97/2003 неможливий або вимагає додаткових конвертерів. В останньому випадку можлива втрата деяких параметрів форматування, які відсутні в старих версіях Word, і спотворення відображення або друку документа. Тому при збереженні документа Word необхідно звернути особливу увагу на вибір типу файлу з урахуванням подальшої роботи в передбачуваної версії редактора.

Крім форматів docx і doc можливе збереження в форматі веб-документа HTML (Hypertext Markup Language).

Форматування тексту

Форматування тексту (розмітка) - операції і результат оформлення тексту, шрифту, абзаців, заголовків, виносок, розділів та інших ознак, що змінюють зовнішній вигляд, але не зміст. Форматований текст зберігається в документах.

Форматування в програмі Word застосовується до різних об'єктів: окремим буквами і словами, абзаців, списків, таблиць, графічних зображень, сторінок. Фрагмент тексту, який підлягає форматуванню, слід виділити і застосувати команди форматування з вкладки Головна в групах Шрифт, Абзац або викликати контекстне меню.

Формат шрифту

На вкладці Головна група Шрифт (рис. 5.8) налаштовує параметри:

 • • гарнітура шрифту (тип шрифту) - особливості написання набору символів, включаючи великі і малі літери, цифри, знаки пунктуації та спеціальні символи (наприклад, Times New Roman або Arial);
 • • розмір шрифту (кегль) - вертикальний розмір шрифту, вимірюваний в пунктах (1 пункт дорівнює 0,376 мм). Для основного тексту більшості документів використовуються 10-14-пунктовий шрифти;
 • • кнопки варіантів накреслення: звичайний, напівжирний, курсив і з підкресленням, контурний;

Вкладка Головна, група команд Шрифт

Мал. 5.8. Вкладка Головна, група команд Шрифт

 • • кнопки Колір тексту і Колір виділення;
 • • видозміна шрифту (надрядковий, підрядковий).

Повна настройка шрифту з великим числом параметрів виконується у вікні команди, що відкривається з вкладки Головна в групі Шрифт кнопкою . Діалогове вікно команди має вкладки: Шрифт, Інтервал, Анімація (рис. 5.9). Зокрема, вкладка Інтервал містить параметри: масштаб шрифту і міжсимвольний інтервал (звичайний, розріджений, ущільнений).

Налаштування шрифту

Мал. 5.9. Налаштування шрифту

Формат абзацу

Абзац - логічна частина тексту з декількох пропозицій, об'єднаних єдиною думкою, темою, ідеєю або сюжетом. Створює логічне композиційне членування тексту, покращує сприйняття структури. Може мати абзацний відступ - зсув вправо першого рядка і закінчується неповною рядком.

Основні параметри абзацу:

 • • відступ першого рядка вправо або виступ вліво (новий рядок);
 • • додаткові відступи всіх рядків зліва і праворуч від нулів листа;
 • • вирівнювання рядків (по лівому або правому краю, по центру, по ширині);
 • • міжрядковий інтервал;
 • • інтервал перед та після абзацу;
 • • наявність або відсутність переносів слів.

Налаштування параметрів абзацу виконуються на вкладці Головна командами в групі Абзац. Для виділення одного абзацу тексту до форматування досить просто встановити курсор в області абзацу (рис. 5.10).

• горизонтальне вирівнювання тексту на сторінці:

по лівому або правому краю, по центру і ширині виконують кнопки (табл. 5.3).

• Величина відступу абзацу від лівого і правого поля, а також величина відступу першого рядка ( "новий рядок") відображаються на верхній лінійці вікна відповідними покажчиками. Налаштувати проектор цих параметрів для виділеного абзацу можна шляхом перетягування покажчиків мишею.

• Значення міжрядкового інтервалу задається кнопкою

Повна настройка всіх параметрів абзацу виконується у вікні команди, що відкривається з вкладки Головна в групі Абзац кнопкою . Діалогове вікно команди має вкладки: Відступи і інтервали і Положення на сторінці.

Мал. 5.10. Вкладка Головна, група команд Абзац

Відступи і інтервали. На вкладці (рис. 5.11) налаштовують горизонтальне вирівнювання , відступ абзацу від лівого

Таблиця 5.3

Вирівнювання абзацу кнопками команд і клавішами

варіант вирівнювання

кнопка

клав

застосування

Рівний лівий край

| ←

По лівому краю

Ctrl + L

чернетка; текст в комірці таблиці; лист електронної пошти; вірші, епіграф

→ | Центрування рядків | ←

По центру

Ctrl + E

Тема, титульний лист, звернення "Шановний ..." (в листі)

Рівне право край

→ |

По правому краю

Ctrl + R

Число в клітці таблиці

| ← Обидва краю рядків абзацу рівні по ширині → |

По ширині

Ctrl + J

рукопис; означена стаття; звіт; брошура, лист на бланку

Параметри відступів абзацу

Мал. 5.11. Параметри відступів абзацу

і правого поля, відступ першого рядка ( "новий рядок"), а також відбиття - відступ перед абзацом і після (між абзацами), щоб візуально відокремити абзаци. Як правило, для візуального виділення абзацу застосовується або "новий рядок", або відбиття.

Абзацний відступ (можете використовувати вирівнювання) - зсув рядків, країв абзацу від встановлених полів аркуша. Застосовуються три відступу абзацу: відступ першого рядка, відступ зліва - від лівого поля аркуша до краю абзацу, відступ справа - від правого поля аркуша до краю абзацу (рис. 5.12).

Положення на сторінці. На вкладці встановлюють параметри абзацу на сторінці: режими заборони висячих рядків, розриву абзацу, відриву абзаців, установка початку абзацу з нової сторінки, заборона переносів в словах.

Маркери лінійки і відступи абзацу

Мал. 5.12. Маркери лінійки і відступи абзацу:

1 - першого рядка; 2 - зліва; 3 - справа

Увага! Відступ першого рядка абзацу створюється не пробілами. Команда Абзац, вкладка Відступи та інтервали, Перший рядок, Відступ задає відступ рядка від лівого краю абзацу за замовчуванням півдюйма, тобто 1,27 см. Вітчизняні стандарти пропонують відступ в 3-4 ширини букви шрифту. У вузьких колонках многоколоночной тексту (журнал, газета) або табличного тексту відступ першого рядка робиться малим або відсутній. Коли закінчується попередній абзац, натискають Enter і кожен наступний абзац готовий повторити відступ абзацу попереднього абзацу.

Абзац "європейського" типу оформляється без відступу нового рядка, впритул до лівого полю аркуша. Однак в цьому випадку теж прагнуть надати "блоковий" вид абзацу і відокремлюють абзац інтервалами перед і після командою Абзац, Відступи і інтервали, Інтереси перед, після. У вітчизняних виданнях без нового рядка оформляється абзац, перший після заголовка, а в наступних абзацах відступ з'являється .

Горизонтальна мірна лінійка переміщує трикутники - маркери лінійки, що визначають збоку абзацу від полів аркуша (див. Рис. 5.12). За замовчуванням маркери лінійки і краю абзацу збігаються з бічними нулями сторінки.

Трикутні маркери горизонтальної мірної лінійки встановлюють краю абзацу, в якому стоїть курсор або декількох виділених абзаців, але не всього тексту документа. Маркери зрушують по лінійці, зачепивши покажчиком миші з натиснутою кнопкою.

Лівий верхній маркер визначає "новий рядок", лівий нижній маркер - відступ зліва всіх рядків, правий маркер - відступ справа.

Лівий нижній маркер виглядає як трикутник на прямокутному підставі. Зачіпаючи покажчиком миші лівий нижній маркер за трикутник, перетягують тільки маркер і змінюють лівий відступ абзацу, відступ першого рядка не змінюється. Переміщення лівого нижнього маркера за прямокутну основу зрушує одночасно лівий верхній маркер, тобто змінює відступ абзацу разом з першим рядком.

Щоб на лінійці відображати розміри відступів абзацу не по шкалі, а точними значеннями, слід утримувати клавішу Alt при перетягуванні маркера (рис. 5.13).

Абзац з відступом (відсунутий всередину від краю листа) використовується для довгих цитат і заголовків, він глядач-

Зрушення маркерів мишею, утримуючи клавішу Alt

Мал. 5.13. Зрушення маркерів мишею, утримуючи клавішу Alt

але виділить цитату, пряму мову, заголовок, епіграф, куточок листи.

Абзац з виступом назовні застосовується для списків, нумерованих заголовків і "для незвичайності". В абзаці з виступом повний відступ не перший рядків дорівнює сумі відступу абзацу та виступу першого рядка.

Розміщення абзацу по вертикалі аркуша досягається завданням інтервалу між абзацами, інтервалу між рядками, а також вирівнюванням тексту в комірці таблиці.

 
<<   ЗМІСТ   >>