Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Інтегроване планування ланцюгів поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термін поставки і ефективність учасників ланцюга поставок

Серед інших найважливіших критеріїв забезпечення надійності ланцюга поставок необхідно виділити здатність системи забезпечити доставку продукції в необхідний термін, тобто

де - логістичний цикл (інтервал часу між оформленням замовлення на поставку товарів і доставкою замовленої продукції на склад споживача); - інтервал часу на виконання замовлення, встановленого споживачем відповідно до його інтересами;

де - час на формалізацію замовлення та її оформлення у встановленому порядку; - час передачі замовлення постачальнику; - час виконання замовлення постачальником; - час доставки продукції замовнику.

Час виконання замовлення постачальником

де - час очікування постановки замовлення на виконання; - технологічне час виконання замовлення; - час міжопераційних простоїв; - час комплектації, якщо замовлення виконується з готової продукції.

Функцію терміну поставки продукції можна представити в наступному вигляді:

Ефективність ланцюга поставок залежить від результатів фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Показники ефективності учасників ланцюга поставок

Група показників

Показник

Показники, що характеризують фінансово економічну стабільність

Оборотності

Коефіцієнт оборотності активів

Коефіцієнт оборотності інвестиційного капіталу

Коефіцієнт оборотності статутного капіталу

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коефіцієнт тривалості обороту

Ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт термінової ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Фінансової стійкості

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Коефіцієнт фінансової залежності

Показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність

Обсягів виробництва

Коефіцієнт точності прогнозування попиту

Коефіцієнт прогнозування попиту (по виробництву)

Коефіцієнт нарощування збуту продукції

Коефіцієнт невиконання плану

Коефіцієнт втрат

Коефіцієнт нереалізованих можливостей виробництва

Виробничо

технологічного

потенціалу

Чисельність промислово-виробничого персоналу

Коефіцієнт використання виробничих ресурсів

Показники, що характеризують технологічний потенціал

Показники, що характеризують систему контролю якості випуску продукції

Інтегральний показник ефективності ланцюга поставок

Показники комплектності поставки, якості продукції, терміну поставки і загальних логістичних витрат в комплексі визначають загальну ефективність і мають різну значимість для ланцюга постачань. У загальному вигляді розрахунок інтегрального показника ефективності здійснюється за наступною формулою:

де - вагові коефіцієнти показників ефективності;

- Рівень показника ефективності; т - кількість показників ефективності ланцюга поставок.

Система показників ефективності функціонування ланцюга поставок наведена в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Показники ефективності ланцюга поставок

Умова

Позначення

Залежність

ЗЦП - загальні логістичні витрати на виконання замовлень споживачів; Зпт- гранична величина витрат споживачів на придбання продукції та послуг

ЗЦП = f (питомі витрати на логістичні операції, продуктивність учасників ланцюга поставок)

QЦП - обсяг ресурсів, що поставляються споживачеві; Q m - обсяг ресурсів, необхідних споживачу відповідно до його інтересами

QЦП = f (пропускна здатність підприємства, продуктивність підприємства, обсяг запасів)

КЦП - якість продукції та послуг, що забезпечується постачальником;

KПТ- - якість продукції та послуг, необхідне споживачеві

КЦП = f (прогнозування якості продукції, технологія, науково-технічний прогрес)

ТЦП - логістичний цикл (інтервал часу між оформленням замовлення на поставку товарів і доставкою замовленої продукції на склад споживача); Т пт - інтервал часу на виконання замовлення, встановлений споживачем відповідно до його інтересами

ТЦП = f (час виконання замовлення, час доставки замовлення)

Z інт - ефективність (елементу) ланцюга поставок

Ζінт = f (оборотність, ліквідність, фінансова стійкість, обсяг виробництва, виробничо-технологічний потенціал)

 
<<   ЗМІСТ   >>