Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Інтегроване планування ланцюгів поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Досягнення стратегічної відповідності

Виділяють три основні етапи досягнення стратегічної відповідності ланцюга поставок (рис. 3.11).

Досягнення стратегічних орієнтирів ланцюга поставок

Мал. 3.11. Досягнення стратегічних орієнтирів ланцюга поставок

Етап I. Складання спектра невизначеності ланцюга постачань. У життєдіяльності будь-якої економічної системи завжди присутній елемент невизначеності, тобто завжди є місце відхилень фактичних результатів діяльності від очікуваних. Як уже говорилося в гл. 2, ланцюг поставок - складна стохастична система, тому одне із завдань розробки стратегії полягає в максимальній оцінці можливих відхилень.

Невизначеність в ланцюзі постачань залежить як від об'єктивної невизначеності попиту клієнтів, так і від невизначеності у взаємодії між партнерами і від невизначеності самої структури ланцюга. Отже, невизначеність ланцюзі постачань необхідно оцінювати, визначаючи стратегію розвитку. Наприклад, ланцюг поставок, яка повинна обробляти і задовольняти тільки термінові замовлення клієнтів, буде стикатися з більшою невизначеністю попиту, ніж постачання споживачів тим же продуктом, але з великим запланованим часом виконання замовлення. Рекомендується представляти розміщення ланцюга поставок на спектрі передбачуваної невизначеності (рис. 3.12).

Приклад спектра передбачуваної невизначеності

Мал. 3.12. Приклад спектра передбачуваної невизначеності

Етап II. Розуміння можливостей ланцюга постачань. На цьому кроці необхідно вирішити проблему, яким чином буде задовольнятися споживчий попит з урахуванням наявних ресурсів ланцюга постачань. Основні характеристики ланцюга поставок розглядаються в розрізі знаходження компромісу між загальними витратами (supply chain) і ступенем задоволення клієнтів якістю товару, що і сервісу. Цей компроміс в теорії Supply Chain Management отримав назву компромісу "реактивність / ефективність".

Реактивність ланцюга поставок (supply chain responsiveness - SCR) - здатність до швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища:

 • • реагування на необхідну ринком широту асортименту;
 • • готовність до скорочення часу виконання замовлення;
 • • підтримку глибини асортименту (широкого розмаїття бажаних характеристик);
 • • створення високоінноваціонних продуктів;
 • • збереження високого рівня сервісу;
 • • управління невизначеністю постачання.

Ефективність ланцюга поставок (supply chain efficiency - SCE) визначається сумарними витратами в ланцюзі постачань від розробки продукту до його доставки кінцевому споживачеві і післяпродажного сервісу.

Проектовану ланцюг поставок доцільно розмістити на спектрі "SCE / SCR" (рис. 3.13).

Спектр

Мал. 3.13. Спектр "SCE / SCR" ланцюга поставок

Етап III. Досягнення стратегічної відповідності. На цьому кроці результати двох попередніх етапів заносяться в матрицю стратегій (рис. 3.14).

Співвідношення між параметрами "SCE / SCR" і ступенем визначеності відкриває вибір різних стратегій ланцюга постачань.

Модель розробки стратегії ланцюга поставок

Мал. 3.14. Модель розробки стратегії ланцюга поставок

Результатом стратегічного планування є розробка стратегічного плану ланцюга поставок, що містить:

 • • визначення спільних завдань та цілей учасників логістичного ланцюга;
 • • формалізацію ланцюга поставок, з виділенням головної компанії;
 • • систему показників ефективності реалізації стратегії (KPI) і систему управління за результатами;
 • • оцінку необхідного рівня інформаційного обміну.

Виділяють такі основні характеристики стратегічного плану.

1. Стратегічний плану задає перспективні напрямки розвитку підприємства, визначає основні напрями діяльності, дозволяє пов'язувати в єдину систему підприємства різної сфери діяльності (виробництво, розподіл, постачання, транспорт), а також дає можливість краще поні

мати структуру потреб, процеси планування, просування та збуту продукції, механізм формування ринкових цін.

 • 2. Встановлює кожному підприємству, всього ланцюга поставок конкретні і чіткі цілі, які узгоджуються із загальною стратегією розвитку ланцюга постачань.
 • 3. Забезпечує координацію зусиль усіх підприємств, що входять в ланцюг поставок.
 • 4. Стимулює підприємства краще оцінювати свої сильні і слабкі сторони з погляду конкурентів, можливостей, обмежень і змін навколишнього середовища.
 • 5. Визначає альтернативні дії підприємств в довгостроковий період.
 • 6. Створює основу для розподілу обмежених економічних ресурсів.
 • 7. Демонструє важливість практичного застосування основних функцій планування, організації, управління, контролю і оцінки діяльності ланцюга поставок як єдину систему управління ланцюга поставок (SCM).
 
<<   ЗМІСТ   >>